Reklama

Žijeme ve svobodné zemi a jsme vůbec svobodní?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Slýcháváme poměrně hodně často od našich „vládních představitelů“ jak je nám dobře, žijeme ve svobodné zemi, jsme svobodní lidé osvobozeni z totalitní doby socialismu pod vládou komunistů atd. Kladu si otázku, je tomu opravdu tak anebo jsou to jen plané řečičky k ovládnutí lidí i navození iluze, že jsme svobodní? Všichni asi vidíme, že tomu tak není a je to vidět i jiných zemích hlavně v Evropě. Ohlédněme se nejprve trochu o několik století zpět a připomeňme si některá fakta, proč? Protože vše se vším souvisí a mocní používají stále tu samou metodu, jak ovládnout lid a udělat z nich jen poslušné sloužící bytosti a je to dnes jinak?? NENÍ, jen sofistikovanější.

Jen velice krátce se vrátíme do doby konce vlády Karla IV a vlády jeho syna, Václava IV, jejich moci a také vlivu tehdejší církve svaté i životy lidu té doby. Již tehdy byl boj o ovládnutí zemí po celém kontinentu, ale vraťme se do naší země. Za krále a císaře Karla IV byla církev, řekněme na vzestupu, ale po nástupu Václava IV, který se moc zemi nevěnoval a spíše si užíval různých rozmarů, spíše vládla, navíc své přikázání i bibli porušovala, ale po lidu vyžadovala. Jak se žilo lidem je známo a nechci to nijak rozebírat do hloubky. Kdo ale nápravu církevních řádů prosazoval? Situace tehdy dospěla tak daleko, že reformovat bylo nutné a zaznívalo to z mnoha míst v Evropě. Začal vše asi Viklef a jeho učení bylo prohlášeno za kacířské. Pokračoval mimo jiné v jeho učení i Jan Hus, Jeroným zvaný Pražský a mnoho dalších, kteří kázali lidu proti tehdejším rozmarům církve. Tito byli též nazváni kacíři (stejně jako Čechy bylo označeno za zemi kacířů) a jak skončili, víme dobře. Nemá ta doba a jednání tzv. mocných hodně společného s tou dobou dnešní? Podívejme se po celé Evropě a nespokojenost je dávána najevo všude, není to tak? Jak se chovají dnešní mocní k lidem?? Připomeňme si slova J. Husa zde na obrázku.

Řekněme si, kdy tedy vyvrcholil odpor lidu? Bída, hlad, strach vyvolávaný církví, nemoci atd. Lidé po upálení mistra Jana v Kostnici a díky bídě která nastávala být zoufalou se začali spojovat a odpor k vrchnosti začal strmě růst až do doby Husitů. (byl to už pud sebezáchovy či přežití?) Jak vše bylo je známo snad všem i když na dnešních školách se o tom mnoho dnešní děti nenaučí a i toto – není to záměr dnešních mocných?? Jak je to tedy dnes s tou naší svobodou?? Králové ani církev zde již u moci nejsou ale chování tzv. vrchnosti je až velice podobná té z minulých staletích a co tedy s tím?? Opět si připomeňme slova J. Husa.

Tehdy za socialismu nějak bylo, nebylo vše nejlepší, ale ani ne tak špatné, to mi jistě dáte za pravdu. Po zářné „sametové revoluci“, kdy tehdejší soudruzi jen převlékli své stranické kabáty a rozlezli se do nejrůznějších politických stran (vše předem důkladně připraveno) a jsou u moci dodnes, začalo drancování naší země, která byla téměř soběstačnou. Podvodná Kupónová privatizace, prodej státního majetku a firem ve velkém, likvidace firem, postupná úprava zákonů i ústavy v neprospěch vás všech a tím spojené omezování práv a svobod nás občanů. Dnešní stát se stává pomalu našim otrokářem. Myslíte si, že přeháním a že zas tak špatné to ještě není?? Tak schválně – Kolikrát bylo zvýšení daní, i těch nově zavedených? Kolik přibylo příkazů jako „Je povinen, musí, nesmí“, kolik nesmyslných omezení a příkazů přibylo? Uměle vyvolaná krize i inflace. Za covid-fašizmu zavedeném tolik omezení, zákazů i nesmyslných opatření bylo (např. roušky proti prachu měly zabránit virům?) a porušení se trestá (opět uměle vyvolané). Trestá se i porušení nesmyslných nařízení? Kolikrát navýšené ceny energií, vody, PHM, potravin (u kterých rapidně klesá kvalita), povinné odvody státu atd. Uměle vyvolaná epidemie za účelem vyvolání strachu, uměle vyvolávaný strach z válečného konfliktu, který se ale snaží vyvolat sami ti (NE)MOCNÍ a to nejen na jediném místě ale na více místech? Jenže ta VÁLKA už opravdu HROZÍ !! Kdo z nás občanů, a to nejen našich, chce válku? Asi nikdo !! Je to opět jen zájem dnešních globalistů a jejich ochotní poskoci jim v tom poslušně pomáhají a proč? Pro dočasnou výhodu či prospěch? Není to ZRADA od takovýchto představitelů moci v zemi?

Říkáte si, to je sice hezké, ale jak z toho ven?? Ta cesta již je a je to cesta nenásilná, bez krve a násilí. Je legální cestou, podle platných zákonů, jak našich, tak i dle OSN!! Referendum ČSR a z něho vzniklý Občanský parlament má za mnoho let již celý plán pečlivě přichystán (na dalších věcech se stále pracuje) a stát se bude měnit z otrokáře a pána na služebníka, nás občanů, kde zmizí z většiny případů – musí, nesmí, občan je povinen na úplný opak a stát bude muset zařídit, umožnit, zajistit apod. Stane se tudíž pro občany naší země SLUŽEBNÍKEM!! O navržených zákonech i bodech reforem naší země bylo již psáno mnohokrát a jsou neměnné na rozdíl od různých řečníků z náměstí, kteří hlásají pokaždé něco jiného nebo jinak. To, zda se tato LEGÁLNÍ cesta a změna stane také LEGITIMNÍ je jen na nás občanech, zda podpoří a přidají se k OP a nastane doba lepší či nikoli a tím se vydají na pospas novodobému otroctví. Co tedy uděláte vy?

Ladislav Macháč, poslanec Občanského parlamentu

 34,137 zobrazení celkem,  87 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 928 zobrazení celkem,  456 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 929 zobrazení celkem,  457 zobrazení dnes

Číst více »