Reklama

Porada Republikového štábu RČSR – Občanské jednoty 2.7.2022 – tisková zpráva

AUTOR PŘÍSPĚVKU

V sobotu 2.7.2022 proběhla pravidelná porada Refernda ČSR – Občanské jednoty v Koordinačním centru v Boršově nad Vltavou. Tato setkání jsou otevřena i hostům z řad široké veřejnosti.

Na programu:

  1. Asistentka – zřízení této pracovní pozice v Koordinačním centru. Základem je finanční zabezpečení pozice, výdělečná aktivita koordinačního centra, výdělečná činnost asistentky, plánování akcí pro rodiny s dětmi. O návrhu bylo jednomyslně hlasováno. Bude zadán návrh na hlasování do Občanského parlamentu (K.Kroupová).
  2. Upřesnění pravidel pro konání krajských porad
  3. Rekapitulace náboru do OP – zásady náboru pro krajské a okresní koordinátory i členy.
  4. Směrnice vstupního školení poslanců do Občanského parlamentu. Současný stav je, že školení probíhá virtuálně – je třeba připomenout, že se jedná o přechodnou fázi a každý poslanec OP je následně povinen školení absolvovat i fyzicky na centrále. Tato podmínka bude přesně stanovena v Jednacím řádu – zákon č.1/2021 OP. Návrh znění novelizace připraví a podá k hlasování v OP M.Velčovská. Dokument školení poslance bude pravidelně aktualizován a na webu OP bude vždy k dispozici aktuální doplněná verze. O tomto postupu bylo jednomyslně hlasováno.
  5. Plánování a příprava letních aktivit Občanského parlamentu a Referenda ČSR – Občanské jednoty
  6. Kontrola plnění povinností krajských koordinátorů RČSR. Byly zopakovány povinnosti zasílání výstupů z přednášek a koncem každého měsíce stav skladu knih na kraji.

Mariana Velčovská, tisková mluvčí

4.7. 2022

 21,471 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat