Reklama

,,PROTI VŠEM“ – strategický postup Občanského parlamentu

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Dne 1.6.2022 byl Občanským parlamentem schválen a usnesením č.j.: 2206020590 ze dne 20.6.2022 vstupuje v platnost strategie Občanského parlamentu, pod názvem „Proti všem“, jako nezbytný krok na základě reálné situace v naší zemi, zejména z důvodů válečných rizik, které současná politická scéna přímo podporuje.

Vzhledem k tomu, že není taková alternativa, která by neměla své osobní zájmy mocenské a politické plány ve starém zmanipulovaném systému pseudo-zastupitelské demokracie, je nezbytné jít pouze přímou občanskou cestou.

Všechny alternativy byly opakovaně osloveny a všechny výzvu ke sjednocení a spolupráci ignorovaly!

PLNÁ PŘÍMÁ DEMOKRACIE

Teď HNED!, ne ta slibovaná.

To znamaná, že každý občan může přidat svůj hlas přímo k věci – zákonu, který se má rozhodnout. Systémem referenda ANO/NE a to z pohodlí domova pomocí webové platformy Home office Občanského parlamentu.

Podobný systém už funguje v jiné zemi, tak neříkejte, že to nejde.

Nejde? Nebo se nám nechce? Nechce se nám měnit dlouhodobě zažité zvyky, sice nefunkční, ale tak důvěrně známé…

Do teď jsme mohli nadávat na politiky, teď už bychom veškeré chyby mohli přičítat jen sami sobě…

Chcete podporovat starý zahnívající systém, který nám krok za krokem bere vše, co máme a co jsme nebo si společně začneme tvořit důstojné podmínky pro život a budoucnost pro nás a naše děti tak, aby se nám líbilo v ní žít?

Pokusíme se společně zachránit a dosáhnout cíle: ,,Cílem je spravedlivý občanský stát, se svou suverenitou, soběstačností, obranyschopností, nezávislý na světové spekulativní, mocenské doktríně, který slouží svým občanům.“

Nebo jen budeme nečinně přihlížet vlastní zkáze a doufat ve spasitele?

Závěr:

,,Je nesporné, že projekt plné přímé demokracie je skutečnou změnou paradigmatu, změnou společenského uspořádání, tak jak jej známe, je to vývojový proces, vedoucí k něčemu lepšímu, spravedlivějšímu a je především změnou v nás samotných, protože žádní političtí mafiáni nepřišli z vesmíru, ale zrodili se z nás. To je třeba si uvědomit.“

Zde, v archivu návrhů Občanského parlamentu, najdete celý originální dokument ,,Proti všem“, kde jsou popsány příčiny, které vedly k tomuto rozhodnutí a kde jsou také vysvětleny základní principy a cíle Občanského parlamentu:

https://obcansky-parlament.info/archiv/navrhy/2022/6/Navrh-2206020590.pdf?fbclid=IwAR3JUcmFgxmp67jh3nISefq-UE2Xy45XwjodQLEDNbwp-9pYsiDLGac0DJA

Ve středu 22.6.2022 od 20.30 hod. zařazuje Občanský parlament do programu mimořádné vysílání pořadu ,,60 min. s Občanským parlamentem“ na téma: ,,PROTI VŠEM“ – strategický postup Občanského parlamentu. Moderuje: M.Velčovská; hosté: předseda OP – J.Tichý, místopředseda OP – J.Trojovský, předsedkyně Organizačního výboru OP – K.Kroupová a předseda Bezpečnostního výboru OP – J.Daniel. Pořad si můžete poslechnout zde:

www.referendum-csr.cz/radio

Bližší info k Občanskému parlamentu, schválené zákony, úřední desku, diskuzi, podmínky pro hlasování v Průběžných volbách či kandidaturu do OP najdete zde:

http://www.obcansky-parlament.info

Mariana Velčovská, tisková mluvčí

20.6.2022

 23,041 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat