Reklama

Společnými kroky k úplnému zničení?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Tak já nevím, můžeme si ještě dovolit pomýšlet na národní – státní zájmy, čili kroky ve prospěch občanů ČR?

Je dnes ještě něco takového možné nebo se už dnes v takovém případě jedná o neuvědomělé eurobčanské chování?

Dnes je v mnoha oblastech postupováno společně v jednotné unijní strategii.

Proč se ale takový společný postup obrací proti občanům našeho státu???

Strategický plán společné zemědělské politiky

I přes protesty Agrární komory ČR a Svazu zemědělců ČR se vládní koalice shodla na podobě strategického plánu zemědělských dotací. Výše redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy, zůstane na úrovni 23 procent z celkové částky na přímé platby.

Tímto krokem dojde u nás, podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala s největší pravděpodobností k dalšímu poklesu stavů hospodářských zvířat a útlumu v pěstování citlivých komodit, jako jsou brambory, ovoce, zelenina nebo chmel.

,,Těmito náročnými činnostmi zemědělské prvovýroby se totiž zabývají zejména střední a větší podniky, kterým vláda svým rozhodnutím nastavila neférové podmínky a poškodila jejich konkurenceschopnost na evropském trhu. Čeká nás tak menší pestrost krajiny, bez organické hmoty z živočišné výroby je ohrožena půdní úrodnost a schopnost půdy zadržovat vodu. Ještě více se prohloubí naše závislost na dovozech potravin. V době extrémní inflace vstupů již mnoho produkčních zemědělských podniků, které vyrábějí většinu potravin domácího původu, hlásí omezení produkce“.

Jak se měnila soběstačnost v průběhu let a jaký máme výhled díky rozhodnutí vlády?

Zdroj: https://www.asocr.cz/obsah/54/stanovisko-agrarni-komory-cr-k-rozhodnuti-vlady-cr-o-narodni/330916

Dnes je řeč o společném Strategickém plánu společné zemědělské politiky, ale máme tady taky:

Zelenou dohodu (Green Deal), kterou jsme se zavázali plnit nesmyslné požadavky, jejichž násladky se obrací proti občanům ČR v podobě zvýšení cen energií a tedy cen všeho zboží a ohrožení energetické soběstačnosti.

Dohodu mezi WHO a Českem o zlepšení zdraví pro všechny, která de facto dává WHO neomezené pravomoci v řízení pandemií…

a především Dohodu o obranné spolupráci (DCA) mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, kterou nás vláda už dopředu vede k určitým krokům, které se ve výsledku také obrací proti občanům ČR neboť nás tímto vláda (jako i předchozí, které to započaly) vede do války, přestože na příkladu jiných zemí vidíme, že je možné i v našich zeměpisných šířkách zůstat neutrální a také v otázkách ekonomiky a průmyslu podporovat státní – národní zájem…

OTÁZKA: Budeme stále nečinně přihlížet naprosté devastaci našeho státu a všech jeho základních pilířů, jako je: ekonomika, zemědělství, průmysl, zdravotnictví, školství a zaměstnanost? Je nám opravdu jedno, v jakém stavu předáme tuto zemi našim dětem?

Dosud jsme věřili, že máme šanci něco změnit u voleb. Dnes, po 30 letech marasmu, už je jasné, že tato parlamentní pseudo-demokracie je výsměchem všem řádným občanům.

Dnes máme nástroj, kterým dokážeme náš stát opravit a zajistit důstojné životní podmínky pro nás i naše děti: OBČANSKÝ PARLAMENT!

Tento nejvyšší zákonodárný orgán, který vznikl v loňském roce z Nezávislých občanských voleb v souladu se zákonem, už pracuje (občané už pracují) na přípravě potřebné legislativy a dalších kroků nutných k opravě státu.

Rozhodující silou k prosazení připravovaných reforem – záchraně státu, budou ale občané; každý jeden z nás, který se do Občanského parlamentu přidá!!!

Dnes se všichni můžeme podílet na rozhodování o dalším směřování našeho státu a tvorbě naší společné budoucnosti.

Co si neuděláme sami, to mít nebudeme!!!

Mariana Velčovská, poslanec Občanského parlamentu

26.5.2022

Platforma pro práci OP:

www.obcansky-parlament.info

Základní informace o projektu v audio podobě:

www.obcanske-referendum.cz

 6,331 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat