Reklama

Vepřo, knedlo, zelo…nebo už jen knedlo?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR vyhlásili další vlnu protestní kampaně ,,Zastavme vládní Agrohazard“, aby upozornili vládu, že kroky, které podniká vedou české zemědělství do krize a ohrožují tak potravinovou soběstačnost ČR.

V podstatě se jedná o snížení dotací středním a větším zemědělským podnikům, což bude mít za následek ztrátovost živočišné výroby a tím pádem rušení chovů hospodářských zvířat – chovy drůbeže, prasat a poté i skotu, tedy k dramatickému zvýšení cen, snížení soběstačnosti v zásobování kvalitními českými potravinami a nutnosti navýšení dovozu potravin ze zahraničí i třetích zemí, kde kvalita je mnohem nižší. Tím pádem dojde i ke snížení zaměstnanosti především na vesnicích.

V polovině ledna tohoto roku uspořádali protestní akci produkčních zemědělců před Úřadem vlády ČR, s cílem dosáhnout zpětné změny Strategického plánu SZP (Společné zemědělské politiky EU). Nestalo se tak a tak následovala opět protestní akce ,,protestní jízdy“ zemědělské techniky po celé republice, s výjimkou hlavního města. Čímž sice dosáhli jednání s vládou, ale ne změn Strategického plánu SZP.

Budou pořádány další a další kola protestních kampaní, které jak vidíme nemají sílu něco změnit?

EDIT 26.5.2022: Takže protestní kampaň Agrární komory ČR a Svazu zemědělců ČR neslavila úspěch (jaké překvapení). Vládní koalice se shodla na podobě strategického plánu zemědělských dotací. Výše redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy, zůstane na úrovni 23 procent z celkové částky na přímé platby.

Přitom OBČANSKÝ PARLAMENT je nástroj – mechanismus, který tu sílu má!

V případě, že se my občané sjednotíme pod jeho hlavičkou. Jedině naše jednota a mechanismus OP má opravdu sílu uskutečnit systémovou změnu a tudíž i připravované reformy.

Reforma zemědělství je jedním z 24 programových bodů Občanského parlamentu. Z bodu (12) Soběstačnost zemědělství vybírám:

 • vytvoření soběstačnosti
 • dotace do zemědělství cestou Fondů národní obnovy z prostředků státu (nulová závislost na cizí moci a kapitálu)
 • zakotvena ochrana a přednost tuzemské produkce cestou Národní zemědělské burzy
 • domácí zemědělská výroba musí mít přednost při odbytu v našich distribučních sítích
 • zajištění velkoobchodního výkupu a ceny nejméně na jedno vegetační období dopředu
 • zamezení dovozu dumpingových podhodnocených a nekvalitních zemědělských výrobků ze zahraničí a povolit kvalitní dovoz až poté, co budou domácí zdroje vyčerpány
 • stát musí zajistit zemědělcům dostatečnou technickou, technologickou, ekonomickou a distribuční podporu
 • stát musí zajistit podporu všem zemědělským výrobcům rovným způsobem
 • zajistit podmínky pro ekologickou výrobu potravin a zamezit výrobě a distribuci neekologických a škodlivých potravin
 • zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu i dlouhodobému poškozování přírodních zdrojů potřebných pro lidi i ekologickou zemědělskou výrobu
 • stát stanovuje seznam strategických zemědělských firem, produktů a kvóty, nezbytné pro zajištění potravinové soběstačnosti státu, vyhlašuje na ně poptávky a garantuje výkup i ceny cestou Národní zemědělské burzy
 • pokud nelze stanovené kvóty a produkty přednostně zajistit domácí zemědělskou výrobou, stát vystavuje povolení na dovozové kvóty a ceny

www.referendum-csr.cz/radio/program-op

poslanec Občanského parlamentu

Mariana Velčovská

24.5.2022

web OP:

www.obcansky-parlament.info

audio web o projektu Občanské referendum:

www.obcanske-referendum.cz

zdroje:

https://www.asocr.cz/obsah/54/produkce-ceskych-potravin-je-v-ohrozeni-zastavme-vladni-agro/330463

https://www.asocr.cz/obsah/54/pruzkum-agrarni-komory-cr-polovina-drubezaru-letos-omezi-cho/330535

 15,947 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat