Reklama

OKUPACE ?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

OKUPACE ?

Poslanec Občanského parlamentu Jiří Trojovský

10.4.2022 Brno

Slovo „okupace„  má více významů. Popíšu dva.

1939 až 1945

Německá okupace.

Celková bilance je cca 335 tisíc občanů ČSR, kteří nepřežili II.sv.válku. Padli v bojích, umučeni gestapem nebo v koncentračních táborech.

V tu dobu občané ČSR neměli ŽÁDNÁ práva. Jen ta, která jim dala německá nadřazená rasa.

Omezení pohybu, vázané na propustky a povolenky.

Nucené odvody dělníků do továren k výrobě vojenské techniky.

Úřední jazyk němčina, povolena čeština.

Tento stav považuji za skutečnou okupaci.

Pak přišel rok 1968, který je mnoha našimi občany označován za „okupaci“.

Uvedu nejprve, co předcházelo příchodu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR.

Během studené války disponovalo NATO raketami s doletem 900 až 1400 km. Z Norimberku v Německu je to do Moskvy cca 2200 km, takže  v té době byla Moskva mimo ohrožení.

Ovšem například z Košic je tato vzdálenost cca 1350 km. Tato vzdálenost již jasně SSSR ohrožuje.

Na naši západní hranici se stupňovalo soustřeďování vojsk NATO a zde i Bundeswehru. To, že pro západní armády jsme byli velmi potřební, svědčí kilometry doletu raket. Ale také zde byl zájem o kvalifikovanou a levnou pracovní sílu, nová odbytiště svých výrobků…no a také náš průmysl by se jim byl hodil. Viz. Odtajněné plány NATO po 50 letech utajené archivace).

To, že už bylo rozhodnuto o vpádu do ČSSR vojsky NATO, svědčí i to, že v dané době se v Praze natáčel válečný film, kde mělo být přítomno několik kusů německých tanků (2 až 3). Nakonec jich bylo asi 20 a všechny plně vyzbrojené ostrou municí.

K natáčení filmu? Vtip? Ne, ne.

Takže důvod příchodu vojsk Varšavské smlouvy je stručně objasněn. Jenom o 24 hodin dříve, než bychom byli obsazeni vojsky NATO. Vojska Varšavské smlouvy zahrnovala vojáky Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska a SSSR a přijeli zejména, aby zabránili 3. světové válce, po níž bychom tady nikdo z nás nebyl.

V podstatě se rok 1989 podařilo oddálit o 20 let.

Pravda, lidé chtěli spotřební věci nejen z Tuzexu, chtěli západní „kulturu“. Tak ji máme už 30 let a vidíme, kam jsme došli.

Po roce 1968 zde vojska zůstala a v lidech se zakořenil název tohoto období jako „okupace“.

Stačí se zamyslet a přečíst si znovu horní část. Vidíte nějaké společné rysy toho období a doby u nás po roce 1968 ? Ne ? Aha. Ale stále budeme používat termín „okupace“…

Vojáci, kteří zde zůstali:

Důstojníci žili v bytech na sídlištích se svými rodinami.

Vojáci byli zavřeni v kasárnách či na svých stanovištích a mimo se téměř nedostali. Ven se dostali, když byli pomáhat zemědělcům na polích, popř. v továrnách.

Za dobu 1968-1991 zahynulo cca 128 občanů ČSSR většinou ve vyprovokovaných vyhrocených situacích a z důvodů zejména dopravních nehod.

Několik občanů zahynulo hned v prvních dnech příjezdu vojsk Varšavské smlouvy také z důvodu, kdy zápalnými lahvemi přímo ohrožovali životy těchto vojáků. Všeobecně měli vojáci přísný zákaz použít zbraň, kromě situace, kdy jde jim nebo kolegům přímo o život.

Po roce 1968 přišlo období tzv. normalizace.

Zde se vliv vojsk neuplatňoval vůbec. Nespravedlnosti, ke kterým došlo a docházelo v tuto dobu, za nimi stojí jen a pouze občané ČSSR, kteří měli moc rozhodovat z pozic úředníků a činitelů státní správy.

Tolik k termínu OKUPACE.

 9,214 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat