Reklama

Program Referenda ČSR – Občanské jednoty: ,,Oprava Ústavy a zákonů ČR“ versus 3 roky za názor?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Vážení čtenáři, téma tohoto článku snad nemohlo být jiné než revize ústavy a všech zákonů, protože kromě vážné situlace na Ukrajině se objevily podivné výroky politiků a dalších vysokých státních činitelů.

 
Co se nám to tedy objevilo za výroky nejen politiků, ale i nejvyšší státního zástupce JUDr. Igora Stříže a JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D. vrchní státní zástupkyně? Za názor vězení? 3 roky ,,na tvrdo“?? Samozřejmě, že to podávají jako schvalování trestného činu. Nicméně to co čtu, v mnohých případech a těch bude většina, nejde o schvalování válečných zločinů. Nýbrž jde o odlišný názor od médií a názor, který není shodný s názorem politické reprezentace. Neznám znění všech těch komentářů, ale znění Ústavního zákona 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod je svoboda slova a cenzura je nepřípustná, citace:

Oddíl druhý Politická práva

Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon..

Nebudu zde obhajovat ani jednu stranu. Pouze svobodu slova a to, že je cenzura nepřípustná viz.. výše. Vím, že úvod může vypadat jakoby k jinému tématu, ale všechno se vším souvisí a toto téma je velmi široké s názvem ,,oprava ústavy a zákonů ČR. Je potřeba si uvědomit, že i v současné platné Ústavě je několik bodů, které nejsou v souladu s potřebami státu a jeho občanů. Například

Je potřeba si uvědomit že Ústavní zákon 1/1993 Sb. Ústava České republiky obsahuje i toto:

,,HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Taková zrůdnost je taky v Ústavě. Dále je důležité podotknout a uvědomit si, kolik máme dnes zákonů a právních norem – jednoduše řečeno – nelze se v tom orientovat jsou jich tisíce. Je zcela evidentní, že tato situace vyhovuje nejen globalistům, ale i zájmovým skupinám a lobby např. právnické a soudcovské lobby….. Zde vám předložím přesnou citaci jak řešit tento problém, citací v našeho programu, který bezezbytku naplníme: 

,,Dnes již není tajemství, že falešná revoluce v roce 1989 byla inscenována tajnými službami CIA, KGB a STB podle dlouhodobého plánu na celá desetiletí globalizovat celou Evropu do jednoho celku, Evropské Unie jako super-státu EU, jako 4. říše globalizační moci, řízená největšími bankovními domy světa, které jsou v soukromých rukou několika desítek rodin finančních magnátů a světové šlechty vyvolených, kteří chtějí ovládat svět. Dále jen „ globalizační moc “ . Nejen naše země se dostala po roce 1989 do řízeného procesu globalizační moci, kdy součástí celosvětové doktríny moci byly tyto události….

(1) Globalizační moc nejprve ve stejném historickém období vyvolala, ovládla a zneužila revoluční hnutí v jednotlivých státech Evropy, jehož prostřednictvím narušila stabilitu národních států.

(2) Globalizační moc uzavřela tiché dohody s částí osob ze staré politické moci nebo je využila (Lorenc, Dlouhý, Klaus, Zeman a další a vybrala další osoby z revolučních kruhů (Charta 77, Rychetský, Ruml, Šustrová, Pánek, Fendrych, Pithart, Žantovský, Sokol, Bursík, Filip, Dolejš a mnozí další), kam dosadila své lidi, (několik stovek lidí a několik 1000 lidí jejich „pseudo-příbuzenstva“) řízené tajnými službami a vytvořila novou politickou moc. V podstatě novou politickou mafii.

(3) Globalizační moc dále naplánovala politický scénář a výchozí hlavní politické strany, obsazené svými lidmi (říkejme jim tradičně konfidenti), kterými obsadila hlavní politické síly v Parlamentu.

(4) Ty hlavní globalistické mafie pod falešnou rouškou demokracie byly s kolísavým výsledkem vždy….ODS (15 až 25% ), ČSSD (15 až 25%), KDÚ-ČSL ( 5 až 10%), KSČM (5 až 15%) a vedlejší účelové doplňky střídavě ODA (5 až 10%), Zelení (5 až 10%), Věci veřejné (5-10%), Úsvit (5%), SPD (5 až 10%).

(5) Jak je vidět v bodu č. 4 Parlament je obsazen celou dobu globalisty řízenými politickými silami, které sice naoko spolu neustále bojují, ale vždy a poslušně schvalují jeden zákon za druhým ve prospěch globálních sil, ve prospěch globální mafie. To, že všichni slouží jednomu pánovi (globalizační moci) vůbec nevylučuje to, že se rvou navíc ještě mezi sebou jako psi o vzájemné přerozdělení domácí moci.

(6) Globalizační moc neponechává nic náhodě a řídí z pozadí i takzvanou revoluční opozici, alternativní straničky (0 až 5%), penězi, vlivem, známostmi a kontakty s četnými konfidenty uvnitř .

(7) Mezi globalisty řízené alternativní straničky a hnutí s potencionálem do 1% patří zejména odnože komunistů (SPO Zemanovci (0 až 1%, Rozumní (0 až 1%, Národní demokracie (0 až 1%), Asociace národních sil ANS (0 až 1%), Řád Národa (0 až 1%), Hnutí BOS (0 až 1%), %), Občané 2011 (0 až 1%) a dále jinak orientovaní DSSS (0 až 1%), Republikáni (0 až 1), Svobodní (0 až 1%) a četní další, jejichž jediným smyslem a cílem je znemožnit občanské alternativní sjednocení do jednoho celku, aby takový celek nemohl vstoupit do politické hry.

(8) Existují ještě další iniciativy, hnutí, spolky i fyzické osoby, které do politiky zasahují alternativní mediální činností a pouličními akcemi s jedinou náplní rozbouřit občany a voliče v co největší míře, ale bez cíle a řešení a tím též blokovat možné spojení občanských sil proti mafiím.

(9) Tyto pouliční konfidentury, rovněž s dozorem a vedením tajných služeb a struktur jsou povětšinou z iniciativy KSČM, ČSSD a SPO Zemanovců. Patří k nim zejména Freedom for Europe (Chytra, Hrubý), Čest Svoboda, Respekt (Jiří Černohorský), Československo a Velká dohoda (Věra Řezníčková, Pavel Matějka), NWOO (Jan Korál), ČSSD (Škromach, Hašek, Rohanová, Kateřina Šinovská, Robert Vinogradov a mnozí další), SPO (Mynář, Soukup, Zbytek, Veleba, Doubrava, Jansta, Vítová, Kratochvíl, Hajs a mnozí další), BPi (Štěpán), Suverenita (Jana Volfová, Jana Bobošíková), ČNTV, Svobodné rádio, část Svobodného vysílače, Rukojmi.cz a další.

(10) Jediná z těchto alternativ není skutečná opozice, jediná z těchto alternativ není bez dozoru tajných služeb a konfidentů pro případ, aby se nějakou náhodou nedostala k vyššímu volitelnému výsledku a všechny jsou jen loutkami honby za mocí, kariérou a politickými stafážemi.

* * * Tento stav politické scény byl celou dobu využíván k některým následujícím cílům:

(a) zmocnit se politické síly s cílem obsazení zákonodárné moci (poslaneckých křesel v Parlamentu)

(b) využití zákonodárné moci k deformacím Ústavy a zákonů ve prospěch globalistických sil

(c) využití zákonodárné moci k deformaci zákonů tak, aby jejich činnost byla beztrestná

(d) využití zákonodárné moci k deformaci zákonů tak, aby se jejich moc trvale udržela (volební zákony)

(e) využití zákonodárné moci k pozvolné destrukci a zániku národního státu ve prospěch EU, globalistů

(f) využití zákonodárné moci k ovládnutí našeho státu politicky ve prospěch globalistů

(g) využití zákonodárné moci k ovládnutí našeho státu ekonomicky ve prospěch globalistů

(h) využití zákonodárné moci k ovládnutí našeho státu vojensky ve prospěch globalistů. „

Chcete, aby náš stát, například prostřednictvím Čl.10 Ústavy s přispěním politických mafií, mohl někdo ovládat??? Nebo si vezmete moc do vlastních rukou a budete rozhodovat sami legální cestou, cestou Občanského parlamentu??

Slovy našeho předsedy kde to naprosto přesně popsal ,,Veškeré zlo mezinárodních banksterů a globalistických mafii pochází z deformace naší ústavy, ve prospěch cizí moci prostřednictvím politických mafií a kolaborantů se kterými globalisti manipulují ve svůj prospěch. Opravit to můžeme pouze tak, že odebereme moc z rukou politických mafií, vrátíme jí do rukou občanů, opravíme ústavu a zákony ve prospěch občanů a našeho státu, legitimní cestou, znovu vybudujeme soběstačnost a tím zajistíme zpět suverenitu naší země.“ 

Budete jedním z těch kdo toto naplní a tím se bude podílet na opravě našeho státu????????

Více informací na

www.referendum-csr.cz

www.lidove-volby.cz

Okresní koordinátor kraj Praha a poslanec Občanského parlamentu Petr Koňařík

5.3.2022

 16,650 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 746 zobrazení celkem,  274 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 747 zobrazení celkem,  275 zobrazení dnes

Číst více »