Reklama

Zpráva z výboru zdravotního

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Celý týden se opět nesl v duchu očekávání schvalování Pandemického zákona a jejich následných kroků.
Hlavní tématem bylo uvolnění restrikcí pro neočkované – vstup do stravovacích zařízení bez podmínek.
Je jen otázka, zda to není jen ticho před bouří, což se potvrzuje konáním Poslanecké sněmovny v souvislosti se schvalováním „pandemického zákona“.

Pandemický zákon podstatným způsobem zasahuje do soukromí, přičemž za velmi podstatný zásah je nutné
považovat uzákonění služby mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření a call center. Záruky ochrany osobních údajů jsou zde ve světle nálezů Ústavního soudu či Nejvyššího správního soudu regulovány nedostatečně. Podle odstavce 3 smí krajská hygienická stanice delegovat veřejnou moc na soukromoprávní osoby.

Ale abychom mohli říci, že tento zákon představuje hrozbu nejen pro zdraví občanů, ale zároveň ohrožením svobod a práv občana směrem ke svému zdraví, musíme pochopit některé pojmy a související předpisy. Je mnohdy velmi složité provést rozbor navrhovaných „zákonů“ a určit, zda je obsah protizákonný.

EPIDEMIE je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje. Nahromadění případů nákazy, který mají místní a časovou souvislost je detekovatelné na základě zavedeného systému sureillance infrekčních nemocí.

PANDEMIE je epidemie velkého rozsahu zasahující do více kontinentů. Jedná se tedy o výskyt onemocnění
s vysokou incidencí na velkém území (kontinenty) za určité časové období. V daném roce se vyskytne s pravděpodobností 2 %.

28.2. 2022 končí ustanovení Zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický zákon), který svým způsobem vytvořil pravidla pro život v České republice již rok – tedy do obsahu byla umístěna taková opatření, která omezovala občany nejen na životě, práci, ale zároveň na právu na ochranu zdraví, neboť právě mimořádnými opatřeními omezila prvotní zdravotní péči, výkony některých specializovaných zdravotnických úkonů. A to může mít za následek zanedbání péče, zhoršení zdravotního stavu nebo dokonce úmrtí.

V této souvislosti snad lze poukázat i na to, že ruku v ruce s „naplňováním“ obsahu tohoto „zákona“ jde i trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Zde najdeme paragrafy související s trestními činy v oblasti zdraví – a to především Trestné činy proti životu , proti zdraví a trestné činy ohrožující život nebo zdraví.

Občanský parlament bude mít za úkol vyhodnotit tato nezákonná a protiprávní opatření a v duchu svého programu bude činit takové kroky, jejichž výsledkem bude spravedlivé hodnocení aktérů a jejich dopady do lidských životů.

Hana Wilczková

Předseda Zdravotního výboru

poslanec Občanského parlamentu

 166,723 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat