Reklama

JAK TO BYLO KDYSI S TÍM NĚMCEM, ANEB VŠE UŽ BYLO ŘEČENO…???

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Rok 1903: Německá spravedlnost?

Slované mají menší práva než domorodci v Africe

Původně vyšlo: Národní listy – 1903, autor neuveden.

Evropští kolonisté se v Africe k původním obyvatelům většinou nechovali příliš tolerantně. Jak vám ale ukáže článek z roku 1903, tak i přesto měli černoši v Africe od německých kolonizátorů více respektu, než kolik ho Němci byli ochotni dát Slovanům na německém území v Evropě.

Němec, černoch, Slovan.

Podivná trojice a přece v jakési spojitosti.

Nedávno vydáno bylo v Berlíně císařské rozhodnutí, jímž upraven způsob, jakým mají býti v německých koloniích afrických přikládána jména různým pojmům geografickým. Rozhodnutí to je dosti zajímavé, abychom podstatnou jeho část citovali doslovně.

Zní takto : »Domácí jména nechť jsou s největší péčí a pozorností zjištěna. Kde takováto jména neexistují, neb s bezpečností jich nelze konstatovati, tam má býti užíváno jmen, jež stanovili ti, kteří první do země či do kraje vnikli.

Kde vůbec jmen není a ukazuje se potřeba jich užívati, mají býti zvolena jména nová, však s náležitým ohledem na zeměpisnou povahu dotyčného předmětu. Libovolné měnění historických, dávno trvajících, obecně známých a vědou uznaných jmen se zakazuje.«

— Tak počínati si mají císařští úřadové němečtí v Kamerunu a vůbec v německých osadách zámořských.

Tak chovati se mají v zabraných zemích, jež druhdy byly majetkem černochů.

A co nakazují titéž císařští úřadové dosud v zabraných zemích, jež dříve byly majetkem Slovanův? Pravý opak toho. Tam stará domácí slovanská jména mění se v docela jiná německá a s hříšnou bezohledností a brutálností rvou se staré památky ve jménech uložené a věky posvěcené a lid polský nutí se, aby vyměnil je za moderní jména německá a užívaje těchto jmen, tupil sama sebe.

Jména obecné známá, vědou uznaná se v Poznani, v Západním Prusku a ve Slezsku nahražují všelikými Wilhelmburgy, Anguslfeldy, Friedrichsflury atd. a na pobřeží Atlantického a Indického oceánu naproti tomu zůstati musí při jménech černých domorodcův.

Výmluvný to důkaz, že Němci nenávidí více Slovana, než černocha.

Jana Braunová

Krajský koordinátor Referenda ČSR – Občanské jednoty Střední Čechy

Poslanec Občanského parlamentu

www.lidove-volby.cz

www.referendum-csr.cz

 167,230 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat