Reklama

5 ZÁKLADNÍCH ZÁKONŮ LIDSKÉ HLOUPOSTI …

AUTOR PŘÍSPĚVKU

„Hlupáci jsou děsivější než mafie, vojensko-průmyslový komplex nebo Komunistická internacionála. Jsou neorganizovanou skupinou, bez vůdce nebo pravidel, přesto jednají v dokonalé harmonii, jako by byli ovládáni neviditelnou rukou.

Objeví se blázen s úsměvem na rtech, jako by dělal tu nejpřirozenější věc na světě, aby vám v mžiku zkazil plány, zničil váš mír, zkomplikoval váš život a práci, donutil vás ztratit peníze, čas, dobrou náladu, produktivitu a to vše bez zloby, výčitek svědomí a bez důvodu. Hloupé.“

To jsou slova slavného profesora ekonomických dějin Carla Cipolly, který vyučoval na univerzitách v Pavii a Berkeley a publikoval vědecké práce, ve kterých analyzoval přelidnění v průběhu dějin.

5 ZÁKLADNÍCH ZÁKONŮ LIDSKÉ HLOUPOSTI:

1. Každý z nás vždy a nevyhnutelně podceňuje počet hloupých jedinců na světě

Skutečnost, že na světě jsou blázni, je dobře známá. Cipolla však byl přesvědčen, že jsme podcenili jejich počet a dopad na naše životy a společnost. Uvedl, že „jakýkoli číselný odhad by se ukázal jako podhodnocení“.

Stačí například přemýšlet o lidech, kteří jsou označováni jako inteligentní, ale kteří se náhle začnou chovat hloupě a bez obalu (poznámka: například začnou být očkováni experimentální genovou terapií, jejíž složení a dlouhodobé účinky neznají ani za mák).

2. Pravděpodobnost, že osoba je hloupá, je nezávislá na jakékoli jiné charakteristice téže osoby

Cipolla byl přesvědčen, že hloupost je dalším znakem, jako blond vlasy nebo černé oči. Proto je zastoupena ve všech společenských kruzích víceméně v podobném poměru.

Předkládá studii o hladině hlouposti ve čtyřech velkých vrstvách, které tvoří univerzity: vrstva vrátných, zaměstnanců, studentů a vyučujících. Tato analýza zjistila, že rozložení hlouposti je rovnoměrné, bez ohledu na to, kam jsme došli na úrovni vzdělání.

„Ať už žijete v elegantních kruzích nebo najdete útočiště mezi polynéskými řezači hlavy, zavřete se v klášteře nebo se rozhodnete strávit zbytek svého života ve společnosti krásných žen, faktem zůstává, že musíte vždy čelit stejnému procentu hloupých lidí,“ uzavřel.

3. Blázen je ten, kdo zavrhuje ubližování jiné osobě nebo skupině, aniž by získal prospěch pro sebe nebo dokonce ublížil sám sobě

Cipolla nepovažoval hloupost za záležitost inteligenčního kvocientu, ale spíše za nedostatek vztahové inteligence.

Vycházel z myšlenky, že vytvářením vzájemných vztahů můžeme získat užitek pro sebe i pro ostatní, nebo naopak ublížit sobě i ostatním. Blázen je ten, kdo ubližuje ostatním i sobě.

„Jeho chování je iracionální a těžko pochopitelné, ale pravděpodobně si vzpomenete na osobu, která vám stála v cestě a způsobovala problémy, zklamání a předsudky, i když nezískala vůbec nic.

Podle jeho teorie lidské hlouposti „existují lidé, kteří svými pochybnými činy způsobují škodu nejen jiným lidem, ale i sobě. Tito lidé patří do rodu super bláznů.“

4. Nehlupáci vždy podceňují zhoubný potenciál hloupých lidí

Podle Cipolly neustále zapomínáme na nebezpečí, které představují hloupí lidé. „Hloupí lidé jsou nebezpeční a zlověstní, protože pro rozumné lidi je těžké si hloupé chování představit nebo pochopit.“

Jejich útok nás obecně překvapuje, a i když ho sneseme, je pro nás obtížné zorganizovat rozumnou obranu, protože samotný útok postrádá racionalitu.

Podceňováním jejich síly se stáváme zranitelnými, a tím vydáni na milost a nemilost jejich nepředvídatelnosti.

Také upadáme do omylu, když si myslíme, že blázen může ublížit jen sám sobě, že jsme imunní vůči jeho činům, ale tím jen zaměňujeme naivitu s hloupostí a kvůli přesvědčení, že jsme nezranitelní, přestáváme být ostražití.

5. Nejnebezpečnější osoba, která existuje, je blázen

Všechny lidské bytosti jsou rozděleny do čtyř základních kategorií: naivní, inteligentní, zlé a hloupé.

Inteligentní člověk ví, že je inteligentní. Ten špatný ví, že je špatný. Naivní je bolestně přesvědčivý s pocitem sebeotevření. Na rozdíl od všech těchto osobností blázen neví, že je blázen. To dává jeho zničujícímu kroku ještě větší sílu, dopad a účinnost.

Hloupost není brzděna vědomím sebe sama,“ napsal Cipolla, aby nastínil poslední základní zákon lidské hlouposti.

Rovněž nás varuje, že:

„Někteří hlupáci obvykle způsobují jen omezené škody, ale existují i jiní, kteří způsobují strašnou škodu, a to nejen jednomu nebo dvěma jednotlivcům, ale komunitám nebo celým společnostem. Schopnost blázna ublížit závisí mimo jiné i na mocenském postavení nebo úřadu, který ve společnosti zastává.“

Chápete nyní stav naší zdevastované společnosti, když ve vládě jsou v podstatě jen samí zákeřní a zlí bandité?

Jak se chránit před lidskou hloupostí?

„Inteligence a hloupost nejsou proti sobě a hloupost neznamená nedostatek inteligence.

Inteligence je však produktem více či méně neúspěšné a pokračující série pokusů ovládnout nebo uniknout hlouposti, tvořící podstatu všeho, co je lidské,“ napsal Matthijs Van Boxsel.

Kromě označování lidí je důležité pochopit rizika, která hloupost představuje.

Ve skutečnosti se všichni můžeme chovat pošetile, když nebereme v úvahu dosah našich činů nebo slov. Pokud nerozvineme kritické myšlení a nezapomeneme na nevyhnutelnou introspekci, tedy na sebepozorování, můžeme se stát oběťmi hlouposti, ať už ji vydržíme nebo ji aplikujeme.

Velmi zajímavá studie provedená univerzitou Eötvös Loran nám poskytuje další vodítka k pochopení 3 důvodů lidské hlouposti:

1. Nevědomost nebo nadměrná sebedůvěra. Má tendenci být nejvyšším stupněm hlouposti a vyskytuje se u lidí, kteří podstupují rizika jakéhokoli druhu, i když jim chybí dovednosti nebo znalosti potřebné k tomu, aby jim čelili.

2. Nedostatek sebeovládání. Existuje střední stupeň hlouposti, který odpovídá impulzivním lidem, kteří postrádají kontrolu nad sebou a jednají takovým způsobem, že jsou unášeni prvním impulsem.

3. Nedostatek zaměření. Je to nejjednodušší stupeň hlouposti, který se projevuje u těch, kteří něčeho nedosáhnou, protože nedávají pozor nebo si na to nevyčlení dostatek zdrojů, takže se namáhají zbytečně.

Závěr

Pokuste se tedy identifikovat u sebe (případně ostatních) 3 výše uvedené znaky a vyvarujte se jich, abyste se nechovali a nekonali hloupě.

Vřele to také doporučuji naší nekompetentní vládě a koaličním poslancům. Mám však podezření, že to bude spíše mentální retardace než pouhá hloupost.

Takováto konstelace koncentrované hlouposti a zloby se vyskytuje pouze jednou za 10 000 let. A my jsme měli tu smůlu, že se to stalo právě teď, v té nejnevhodnější době.

A JAK SE BRÁNÍTE HLUPÁKŮM VY…???

Jana Braunová

Krajský koordinátor Referenda ČSR – Občanské jednoty Střední Čechy

Poslanec Občanského parlamentu

www.lidove-volby.cz

www.referendum-csr.cz

přeloženo

 173,423 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat