Reklama

Zdravotní výbor – Neznalost zákona neomlouvá.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Dnes nabízíme takovou malou přehlídku toho, s čím zdravotní výbor pracuje a hlavně – co by měl vědět každý občan. Nemusí umět celý obsah nazpaměť, ale je důležité znát svá práva a v konkrétním okamžiku je použít. Stačí vědět, kde hledat a pak je již každé posuzování „marketingových“ sloganů jednodušší a hlavně se můžeme zamyslet nad tím, co autor chtěl občanovi sdělit a jaké důsledky to může mít na danou situaci.

Zdravotní výbor není o o posuzování odborných lékařských či veterinárních znalostí, ale zabývá se informacemi, které souvisejí se zdravím lidu, s jejich bezpečím v rámci ochrany lidského života ve své podstatě  – od základního práva na zdravotní péči, hygienu, ochranu před nebezpečím z venku po zásadní otázky péče o zdraví lidu jako celku. Práce zdravotního výboru pak vychází z následujících norem:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. -LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Zákon Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – Péče o zdraví (díl 9) – § 2636 – §2651

Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 108/2006 Sb. – zákon o sociálních službách

Sdělení č. 96/2001 Sb. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíně – úmluva o lidských právech a biomedicíně

Ústavní zákon č. 110/1998 – Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Zákon č. 240/2000Sb. – Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Pandemický plán České republiky

Tyto zákonné normy obsahují znění, která jsou velmi často nejen chybně, ale i záměrně aplikována do běžného života občanů a díky rozsáhlému výkladu jednotlivých paragrafů je občan uváděn v omyl. A pokud nezná nebo neumí si vyhledat další souvislosti s vyšší zákonu normou, tak je aplikace těchto norem pro výkonnou moc výhodná a zneužitelná.

A jak se říká, neznalost zákona neomlouvá – je třeba – ať už mám 15 let nebo 85 (či více) – se občas zamyslet – třeba naprosto logicky a přirozeně – nad tím, co a proč se tady děje a zda to není proti základním lidským právům nebo být součástí tvorby nových zákonů jako poslanec Občanského parlamentu.

Hana Wilczková

Předseda Zdravotního výboru

poslanec Občanského parlamentu

 8,106 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat