Reklama

LIKVIDÁCIA SLOVÁKOV! PREČO SA V RÁMCI P(L)ANDÉMIE ZAMERALI V PRVOM RADE NA NÁS?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

TU JE JEDNA z ODPOVEDÍ NA TO, PREČO SA V RÁMCI PLANDÉMIE ZAMERALI ( V PRVOM RADE NA LIKVIDÁCIU SLOVÁKOV. 1. okrem iného na malinký národík, ktorý nemá funkčnú obranu vojsko a dobre skorumpovanú vládu . 2. okrem iného že Slováci sú vysoko duchovný a rodine založený napriek výraznému poklesu v dôsledku ničenie rodín. 3. Sila súdržnosti rodín pre NWO a očipovanie je silná prekážka v rozklade národa)********* Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov – Slovienov (Slovien, Slovienka, Slovensko) ako národa, pretože podľa najnovších štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec. Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé výsledky. Sme totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už pred 8000 rokmi. Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme pod Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe. Gény, ktoré máme, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 tisíc rokmi. Obdobný genetický výskum radí Walesanov na druhé miesto. Totiž cez 70% obyvateľov Walesu má 6000 rokov staré gény viazané na ich územie. Na poslednom mieste v rebríčku sa umiestnili Maďari, nakoľko len 5% obyvateľov Maďarska má gény staromaďarské. Polovica Maďarov má gény slovanské (slovenské). Celé generácie Maďarov, potláčaním pravdy, žijú teda už niekoľko storočí vo veľkom klame a sebaklame.Už v roku 1991 na to upozornil renomovaný genetik L. L. Cavalli Sforza, profesor Stanfordskej univerzity (USA). Výsledky svojej veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného Maďarska zhodnotil profesor následovne: Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. Maďarských génov niet.“ (Scientic American, november 1991). V ľudovej reči povedané: každý druhý Maďar je Slovák, len o tom ešte nevie… Vyššie spomínaná informácia od profesora Sforzu nie je pre mnohých z nás žiadna novinka, nakoľko územie Slovenska bolo v minulosti rozsiahle. Slovensko a Slovinsko bola kedysi jedna krajina. Ešte za čias nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom jazere vybudoval panónske kniežatstvo Blatnohrad, patrilo terajšie južné územie Maďarska Slovákom. Až maďarské kmene vrazili medzi nás Slovákov-Slovienov a Slovincov klin, ktorý nás ako národ rozdelil a obdobie cez vyše 1000 rokov sa uberáme ako samostatné národy. Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej verejnosti, je dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským národom. V tejto súvislosti spomenieme prácu amerického vedca a lingvistu prof. Pricea, ktorý považoval slovenčinu za kľúč ku všetkým slovanským jazykom“ a za médium na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Profesor J.Price túto myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo Varšave. Poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Okrem českej skupiny všetky slovanské delegácie odhlasovali poľský návrh: Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky“. (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. marca 1989). Ku vyššie uvedeným odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe, môžeme uviesť aj historický prameň ruského stredovekého kronikára a letopisca Nestora (1056 – 1114). Rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej práci Povesti dávnych liet obdobne tvrdí, že Slováci (Sloveni) sú pôvodným a teda najstarším slovanským národom…**********Poznámka: Na konci príspevku sú linky o jazykoch, ktorý poukazuje na slovenský jazyk ako najstarší a najťažší čo je ukazovateľom starobylosti a najstaršieho pôvodu. Slovák nebol vždy iba Slovák ale bol aj skýt naša vlasť bola skýtia pred tým ako sa pôvodné kmene dostali na Slovensko !———————————————————————————————————–Rozšírenie príspevku POKRAČOVANIE V SÚVISLOSTIACH TUhttps://www.facebook.com/groups/126515601441026/posts/606867496739165Slovák = od SlavianRUS = RUS- RUS I A – RASA, ale nie slavian———————————————————————————————————–Indícia I.: Podľa vysvetlenia v príspevku RUS SLAVIANOV A RUS KYJEVSKÁ sú Slováci skutočne najstarším kmeňom národov slavianov a majú zaujímavé dejiny a pôvod, viac ako si vieme prestaviť. Svojou významnosťou na úrovni dnešného Ruska (napríklad knieža Rurik nepôsobil nebol nepôsobil v Rusku ale na Slovensku – zjednodušene.Viac presnejšie v príspevku ako som spomenul Kievská Rus ) náznakom je, že Slovensko a bývalé územia patriace k dnešnému Slovensku sú jedným nositeľom pomenovania Slovan – Slavian. Indícia II.: na Slovenku nachádzame stopy po Tartrárii .Tartária = Tartari = Vysoké a nízke TatrySlovensko = Maličká Tartária = Mailičká Rus. Indícia III.: na Slovensku máme jedinú obec už neexistujúcu no dnes je zatopená ktorá nesie meno po setre boha Perúna Obec Liptovská Mara dnes priehrada. Aká náhoda je, že táto obec sa nachádza v srdci Tatier maličkej Tartárie – kedysi veľkej dŕžavy Tartárie? Aj keď sa to dnes nezdá, Slovensku kedysi patrili obrovské územia dŕžavy bolo väčšie ako dnes. Neustálymi krádežami o územia sme sa zmenšili do dnešnej podoby no pravé dejiny sú iné! Indícia IV: Slovensko ŠPZ SK – kedysi Skýtia = Skýti Kto boli Skýti odkiaľ prišli – viac relácia Radko Sudecký alebo aj od M, Kapolka – Dejiny najskôr prebehli inak. Ospravedlňujem sa za jednoduchosť objasnenia cieľom je iba doplniť iné zdroje príspevky. Odporúčam si ich dohľadať samo štúdiom. Cieľom je informácie doplniť z iného pohľadu a dať do súvislosti s informáciami , ktoré sa inde nenachádzajú, alebo sú rozhádzané. Linky zdroje nájdete aj tu  Odporučenie: použite lupu v pravo hore, požívajte výrazy v rôznom páde, slovenčinu aj češtinu.———————————————————————————————————–Žádný indoevropský národ ani jazyk nikdy neexistovaly jen pro zajímavost: Nejstarší dějiny Slovanů začali jako první eliminovat už židovští teoretici a rabíni, neboť jim nezapadaly do jejich národní ideologie vyvoleného národa.https://www.facebook.com/…/12651…/posts/1005978143494763 Význam rodiny z pohľadu nás samotných…Rod, ktorý je základom mnohých slov, je našou duchovnou prapodstatou, ktorú už v skutočnosti mnohí prestali vnímať a vážiť si. My Slovania máme bohatú mytológiu, plnú duchovnej podstaty a máme svoju históriu, korene. Slovania svoje božstvá nezatváralido kamenných stavieb, ale uctievali ich v prírode, vo svätohájoch https://www.slovanskenoviny.sk/vyznam-rodiny-z-pohladu…/———————————————————————————————————–Pozývame vás do ďalších komunít : ďakujeme za zdieľanie !preskúmajte a vyberte si komunitu pre sledovanie ďalších mimoriadne zaujímavých tém a príspevkov tu:https://www.facebook.com/…/permalink/1743807969102676/———————————————————————————————————–*** ŠPECIÁLNA PRÍLOHA ***Uhlík 6-6-6 končí alebo aj Nebezpečný grafén a uhlík !Uhlík Grafén udržiava stav človeka na 666 Kremík mení tento stav na 661! https://www.facebook.com/groups/224073244361364/posts/3865407983561187/

 9,771 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,672 zobrazení celkem,  1,860 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,673 zobrazení celkem,  1,861 zobrazení dnes

Číst více »