Reklama

Lid jako zdroj státní moci

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Vážení čtenáři,

zdá se vám současná doba poněkud zvláštní až podivná? Připadáte si jako ve špatném filmu, ve kterém nechcete být déle herci? Cítíte se tlačeni do věcí, se kterými vnitřně nesouzníte? Roušky, respirátory, testování, vakcinace 1. dávkou, 2. dávkou, 3. dávkou, zákaz vstupu na různá místa, pokud nesplníte dané podmínky. Co platilo včera, dnes již neplatí a co bude platit zítra, nikdo neví. Takovou segregaci jsme si ještě nedávno nedokázali ani představit a dnes je realitou každodenního života.

Tento celospolečenský nátlak má jednoduchý název a tím je fašismus, v tomto případě covid-fašismus. Že se Vám takový výraz nelíbí? Chápu vás, mně také ne. Ale věci je třeba nazývat pravými jmény. Jedině tak můžeme uvidět pravdu. Říkáte si teď, no dobře, ale co s tím? Hledáte způsob, jak z toho vlaku jedoucího špatným směrem vystoupit? Pak nejste jediní a dobrá zpráva je, že řešení existuje. To řešení se jmenuje Občanský parlament a dnes bychom vám rádi popsali, proč a jakým způsobem vznikl.

Občanský parlament, dále jen OP, je legitimně zvolený nejvyšší zákonodárný orgán v ČR a vznikl jako reakce na nelegitimní chování vlády a parlamentu ČR, kdy opakovaně porušuje Ústavu ČR, která je nadřazena všem zákonům. Jednoduše řečeno, žádný zákon nesmí byt schválen v rozporu s ústavou, žádný zákon nemůže být ani ústavě nadřazen a nařízení vlády nemají váhu zákona. Vláda se dále dopouští vlastizrady, protože jedná ve prospěch cizí moci a proti zájmům občanů ČR, kteří jí dali prostřednictvím parlamentu důvěru.

OP se skládá pouze z běžných občanů bez horní hranice jejich počtu, nikoliv z politických stran. Důvod je jednoduchý. Každá politická strana je už díky svému způsobu financování zájmovou skupinou prosazující zájmy svých největších sponzorů. Jednoduše řečeno jde o politickou mafii. Poslanci OP nesmí prosazovat zájmy žádné politické mafie, a to pod hrozbou trestní odpovědnosti.

Vznik OP se započal loni v dubnu volbou nezávislé volební komise. V průběhu jara a léta, přesně do 31.7.2021 probíhala registrace kandidátů na poslance OP. Následovalo informování veřejnosti o probíhajících občanských volbách prostřednictvím volebních novin, které byly vlastními silami a za obětavé pomoci dobrovolníků distribuovány po celé ČR. Proběhla také informační kampaň v deníku Metro. V srpnu 2021 proběhly v souladu s Ústavou ČR volby do OP. Začátkem září 6.9.2021 byly oznámeny výsledky voleb a 13. 9. 2021 se konalo první zasedání OP prostřednictvím home-office sw. OP byl zvolen v souladu s Ústavou ČR, tedy dle práva na odpor viz Listina základních práv a svobod-Hlava druhá-oddíl druhý-článek 23. Pokud vláda selže, může si lid jako reakci vzít moc zpět do svých rukou, protože právě lid je nejvyšší zdroj moci.

A toto si prosím Vážení čtenáři uvědomte: „Lid je nejvyšším zdrojem moci“. Nesouhlasíte? Jak je tedy možné, že vyhlášky, které jsou v rozporu s Ústavou ČR, jsou naplňovány a nesmyslná nařízení dodržována? Odpověď je jednoduchá. Viníkem jsme my občané, nikoli zákonodárci. Právě my jsme ten lid, který pod výhružkami a uměle vyvolaným strachem souhlasil a jedná podle těchto nařízení. A pokud jsme to my, kdo zhmotňuje současnou situaci, pak i my máme tu moc celou situaci změnit.

Více o fungování OP v příštím díle…

Výbor vnitřních věcí, kolektiv

 6,700 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat