Reklama

ZÁKONY SLOUŽÍCÍ OBČANŮM

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

 

Dnes bych se ráda zastavila u PROVÁDĚCÍHO ZÁKONA o přechodu z parlamentní na plnu přímou demokracii a nápravě bezpráví, křivd a politických spekulací:

Prováděcí zákon upravuje a definuje postup a způsob provedení změny z Parlamentní demokracie na plnou přímou demokracii a změnu Ústavy a zákonů.

1) (Hlava 1) Prováděcí zákon upravuje a přesně stanovuje revizi právního řádu ČR, definuje bezpráví, křivdy a politické spekulace od roku 1989 a stanovuje postup nápravy a odpovědnosti.

2) (Hlava 2) Prováděcí zákon upravuje jednací řád Parlamentu.

3) (Hlava 3) Prováděcí zákon upravuje schválení nové Ústavy a platnost

4) (Hlava 4) Prováděcí zákon upravuje schválení nového Zákona a platnost.

5) (Hlava 5) Prováděcí zákon upravuje rozpuštění Parlamentu a zrušení politických stran.

6) (Hlava 6) Prováděcí zákon upravuje předání věškeré zákonodárné moci do rukou občanů a referenda.

 

Hlavy 1 vybírám malé útržky:

Vzhledem k tomu, že od roku 1989 za vlády politických mafií došlo k mnohým legitimizacím jinak zločinného a spekulativního a lichvářského jednání, je tento stav nezbytné nějak řešit. Díky tomuto 3 desetiletí trvajícímu stavu došlo k mnoha újmám jak na straně věřitelů, tak na straně dlužníků a výkony vládnoucího pseudo-práva zničily mnohé životy osobám, celým rodinám i existenci firmám. Je třeba to napravit. …

Tento odstavec patří ještě k lichvě, ale stejně tak se bude týkat i dnešních zákonodárců a dalších, kteří napomáhají šíření Covid – fašismu:

Osoby, které se dopustily nebo napomáhaly legalizaci zákonů ve prospěch spekulací a lichvy, bez ohledu na to, zda byly poslanci, lobbisty, právníky, poradci nebo členy vlády, budou odsouzeny za napomáhání trestným činům spekulace a lichvy, budou zařazeny do evidence vinných a bude jim vyměřen finanční trest poměrnou částí na účet pro odškodnění poškozených. Nejnižší trest je 1 mil. Kč, nejvyšší trest 100. mil. Kč s přihlédnutí k míře spoluúčasti a zejména k míře majetku celé rodiny. Neuhrazení má za následek okamžitý nástup trestu ve výši 10 roků nepodmíněně bez možnosti předčasného propuštění a propadnutí majetku celé rodiny včetně zjištěných fiktivních převodů majetku …

Za osoby vinné lze označit fyzické osoby i organizace, které jsou odpovědné za své pracovníky, najaté pracovníky nebo zaměstnance. Pokud jde o organizace, trest a škodu hradí organizace i pracovník, který se na lichvě a spekulacích přímo i nepřímo podílel.

Dnem vstoupení v platnost tohoto zákona je vyhlášeno na všechny dluhy v právním řízení v jakémkoliv stavu moratorium, zmražení výkonu práva vymáhání dluhu, do doby revize dluhu u Revizního soudu, pokud sám věřitel ze své vůle nezmění svůj nárok a vymáhání pouze na původní dluh – jistinu bez jakéhokoliv příslušenství. K reviznímu soudu musí věřitel svůj nárok přihlásit a počkat na jeho výrok.

 

V  § 5 Prováděcího zákona se jedná o revizi Velké a Malé privatizace:

Vzhledem k tomu, že Velká a Malá privatizace byly iniciovány a dále proběhly za účasti rozsáhlých vysokých politických a státo-správních manipulací s účastí politických a mocenských mafií, je nezbytné provést zásadní revizi restitucí.

Kdo se dopustil, fyzické i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, nekalého, podvodného a spekulativního jednání v souvislosti s Velkou a Malou privatizací, přímo, nepřímo, úmyslně, z nedbalosti nebo zanedbáním povinnosti nebo návazně v čase dalším a nebo výhody dosažené nekale a spekulativně dodnes využívá, bude odsouzen na 3 měsíce až 10 let, podle závažnosti svého činu a pokutě ve výši hodnoty, o kterou se spekulativně obohatil na úkor státního. Pokud neuhradí pokutu, bude odsouzen nepodmíněně bez možnosti předčasného propuštění.

Stejně bude odsouzen ten, kdo napomohl nekalému prospěchu jiné osobě ať již lobbisticky nebo zneužitím svého postavení.

Bude to jistě husarský kousek napravit tyto manipulace a zločiny proti státu…                               Zastavím se ještě u  Hlavy 6 Předání zákonodárné moci občanům a referendu:

 

Schválením návrhu Ústavy, Zákona a Prováděcího zákona přechází další zákonodárná moc pouze na občany a občanská referenda.

Schválením návrhu Ústavy, Zákona a Prováděcího zákona přechází další výkonná moc na prezidenta republiky, výkonnou vládu, okresní hejtmany a starosty.

Volený parlament podle původních právních norem zůstává formálně ve funkci 1 kalendářní rok a jeho úkolem je sledování přechodu na plnou přímou demokracii a navrhování případné úpravy Ústavy a Zákoníku referendem. Uplynutím 1 roku od schválení nové Ústavy a Zákoníku se původní Parlament automaticky rozpouští.

Souběžně působí i nový Parlament složený z volených okresních hejtmanů se stejným úkolem.

 

Jak je vidět zákony mohou být i velmi jednoduché a srozumitelné. A je to pěkné čtení, nemyslíte?

 

Volební zpravodaj Mariana Velčovská, koordinátorka okresu Uherské Hradiště, 31.8.2021

 

 

 

 682 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY AUTORŮ

Přiletěl oknem….

Jednoho deštivého odpoledne v září roku 1928 pracoval skotský bakteriolog

 5,498 zobrazení celkem,  1,357 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Vlastenčení…

Na úvod se s vámi podělím o jeden citát, který

 17,349 zobrazení celkem,  744 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY AUTORŮ

Přiletěl oknem….

Jednoho deštivého odpoledne v září roku 1928 pracoval skotský bakteriolog

 5,499 zobrazení celkem,  1,358 zobrazení dnes

Číst více »