Reklama

NEZÁVISLÉ OBČANSKÉ VOLBY

AUTOR PŘÍSPĚVKU

.

PROČ? – Protože už to takto dál nejde !

Kdo z lidí zná Ústavu ČR? Ano, teď se o ní hodně mluví, protože je naší vládou porušována. Ale do nedávna její obsah neznala většina obyvatel republiky. Právě toho nejvyšší představitelé státu využili a schvalují zákony, které jsou na hraně nebo i za hranou Ústavy ČR !

PROČ? No to Vám nikdo přesně neřekne, ale když se budete zajímat, informovat, analyticky si skládat puzzle událostí, dojdete k jedinému závěru.

NAŠI VLÁDU NĚKDO ŘÍDÍ – JEDNÁ DLE NĚČÍCH POKYNŮ.

Stále platí, že peníze vládnou světu. Když budete sledovat tok peněz, cestičky se začnou sami rýsovat.

Veškeré řízení, ať už v malé firmě nebo státu, má podobu pyramidy. Každá úroveň má svou úlohu, povinnosti, práva a informace. Do vyššího patra vidí jen někteří. Tak často členové spodních pater naprosto nechápou úmysly, taktiky a plány vrcholu pyramidy, ale stále jsou členy daného systému. Co se stane, když se zboří základna pyramidy? Celá spadne, zhroutí se !!!

PROTO OBČANSKÉ VOLBY

My obyčejní lidé tvoříme základnu pyramidy systému současného státu. Toho systému, který přestal plnit úlohu služebníka občanům a místo toho se postavil do pozice otrokáře, který naprosto nedemokraticky a protiústavně určuje občanům, co musí a co nesmí, bere jim svobodu a základní lidská práva. Ústava ČR zaručuje právo na odpor proti každému, do by odstraňoval demokratický řád a porušoval lidská práva a svobody, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

CO JSOU TO OBČANSKÉ VOLBY?

Cílem Občanských voleb je vybudování Občanského parlamentu, do kterého patří každý občan, to je plná přímá demokracie. Stát si vytváří lidé, aby jim poskytl služby a ochranu. Tedy ho musí také sami řídit. Pokud tuto službu převezmou zájmové skupiny, zákonitě hájí především své zájmy !!!

A CO POTOM?

Hlavním úkolem Občanského parlamentu, jako nejvyššího orgánu státní moci, je zastavit covid-fašismus, veškeré útoky na občany a suverenitu České republiky. Seznamte se s našimi návrhy jak zrealizovat reformu státu, opravit ho, aby se v něm dalo důstojně a bezpečně žít, bez válečného štvaní, politických mafií, falešné pandemie, náhubků a vakcín. Jsou připraveny návrhy reforem všech důležitých oblastí tak, aby odpovídaly potřebám občanů, poskytovaly jim skutečné služby a ochranu.

Vše na www.referendum-csr.cz

JAK NA TO?

Prvním krokem k vytvoření Občanského parlamentu je kandidatura. Zájemci se mohou seznámit s volební dokumentací na webu www.referendum-csr.cz/volby. Zde najdete kompletní materiály pro přihlášení se na kandidátní listinu. Volí se všichni přihlášení zástupci lidu jako poslanci prozatímního Občanského parlamentu, čímž začíná první krok k přímé demokracii. Přihlášky zašlete na adresu uvedenou v tiskopisu od 7.6.2021. Uzávěrka přihlášek kandidátů je 30.7.2021.

Druhým krokem jsou samotné lidově Občanské volby. Ústava ČR říká: … lid je nejvyšším zdrojem státní moci, prostřednictvím svých volených zástupců.

Tedy si zvolíme své zástupce, svobodně a bez volebních a mediálních podvodů.

Každý volič se může seznámit s volebním postupem na webu www.referendum-csr.cz/volby. Vytiskne si volební hlasovací list, vyplněný a s ověřeným podpisem jej zašle Českou poštou na adresu uvedenou ve volebním listu od 9.8.2021. Uzávěrka volebního hlasování je 31.8.2021. Budou se sčítat volební hlasovací listy doručené pouze k tomuto datu.

A DÁL?

Nejdéle 6.9.2021 budou vyhlášeny výsledky voleb sečtených Volební komisí s odsouhlasením Kontrolní komisí.

První zasedání lidového prozatímního Občanského parlamentu je plánováno na13.9.2021 .

Bude probíhat v režimu home office, transparentně s využitím internetu v zabezpečeném systému.

TEĎ UŽ JE TO NA KAŽDÉM Z NÁS – KANDIDUJTE !!!

14.7.2021 Alena Nela Schwarzová

krajská koordinátorka Referendum ČSR pro Jihočeský kraj a předsedkyně Volební komise

 963 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat