Reklama

NÁŠ NEJSILNĚJŠÍ NÁSTROJ

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

My, co jsme tady už delší dobu tohle všechno jistě známe už na zpaměť.. Tolikrát jsme o tom říkali někomu ze svých známých nebo třeba při roznosu Volebních novin.

Ale, jak se říká, opakování je matka moudrosti a jistě jsou tady i nově příchozí..

Minule jsme si znovu definovali , co vlastně zavdalo příčinu našeho odporu, našeho snažení..

Bylo to naprosté selhání moci zákonodárné, výkonné i soudní! Jejich trestné jednání a sabotážní činy. Covid-fašismus, jehož zaváděním jsou nám odebírána všechna lidská práva a jsme ohroženi na majetku i životech!

Dnes si připomeneme, co se tím dá dělat. Povíme si o nástroji, který má šanci to zastavit. Ale sám o sobě to nedokáže. Musíme ho vzít do ruky a pracovat s ním!

Mělo by to být tak, že ,,stát si zřizují lidé, jako společnou obec, proto se stávají dobrovolně občany státu, aby jim sloužil´´… Nechali jsme si namluvit, že je tomu přesně naopak. Stát si přisvojil svrchovanou moc nad občany, jako nad majetkem. Udělal z nás nevolníky! Taky proto, že jsme mu to dovolili!!!

Princip státu je založen na moci zákonodárné (vláda, parlament, senát), soudní a výkonné (armáda, policie). Stane-li se ale, že se moci zákonodárné zmocní 200 na oko rádoby demokraticky zvolených poslanců, dosazených politickými stranami, o jejichž hlasování ale rozhodují jedinci ve vedení politických stran?

Je naprosto zřejmé, že jsou tito jedinci z politických mafií řízeni z venku, hájí tedy cizí zájmy  stát i s občany je jim vydán do rukou!

Ústava ČR, podle Ústavního zákona č. 2, Listiny základních práv a svobod,  zaručuje občanům právo postavit se na odpor, pokud orgány státní moci selhaly.

Článek 2 Ústavy, zákona č. 1 určuje,  že: ,, lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní´´

Lid si může zvolit své zástupce, pokud stávající  státní orgány selhaly.

Zvolit si své nové zástupce, pokud ti současní  páchají vlastizradu a sabotáže a vědomě ničí základní pilíře státu –ekonomiku, zdravotnictví, školství, zaměstnanost a soběstačnost, je plně odůvodněno!

Článek 2, odst. 4 Ústavy ČR říká, že: ,,každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá´´.

Lid si plným právem volí své nové zástupce a svá svobodná volební pravidla, protože to nemá zakázáno a protože současná nastavená pravidla nejsou svobodná ani demokratická.

Ústava ČR říká, že: ,,každý může volit a  být volen´´… Starý systém nám to však neumožňuje!

Proto je nezbytné vytvořit si nový nástroj, o který se budeme v budoucnu moci opřít – prozatímní OBČANSKÝ PARLAMENT.

Proto jsme připravili a zorganizovali:

LIDOVÉ VOLBY DO PROZATÍMNÍHO OBČANSKÉHO PARLAMENTU.

Do občanského parlamentu patří každý občan, to je plná přímá demokracie!

Může fungovat zcela jednoduše, poslanci Občanského parlamentu mohou pracovat z domova v režimu Home Office. Počítačovému systému je jedno, zda hlasuje 100, 1000, desítky či stovky tisíc hlasů.

Cílem je zastavit covid-fašismus, ve všech jeho podobách, který nám systematicky zavádějí pomocí bankovních, farmaceutických, technologických nadnárodních korporací a dělají z nás otroky!

Cílem je zachránit stát před totálním rozkladem a zánikem!

Cílem je suverenita České republiky a silný stát!

Ano, spolek obyčejných lidí, napříč spektrem, připravil  a zorganizoval tyto volby!

Vytvořili jsme organizaci krajských koordinačních volebních krajů na území celé ČR.

Dne 19.4. Referendum ČSR – Občanská Jednota vydala  veřejné oznámení o zahájení  akce – LIDOVÝCH VOLEB,  proti Covid – fašismu, sabotážím, vlastizradě a válečným provokacím k vyvolání útočné války proti Rusku a ustanovila  Přípravný výbor organizace lidových voleb do prozatímního Občanského parlamentu, který bude po zvolení, dle Ústavy České Republiky, nejvyšším  orgánem státu.

Dne 22.5. započala svou existenci Občanská volební komise  byla zahájena příprava lidových voleb.

Byl vytvořen web a proběhlo základní seznámení s Lidovými volbami v občanském odporu proti covid – fašistickým státním orgánům.

https://www.referendum-csr.cz/volby/

Vznikly Volební noviny, I. a II. díl, v celkovém nákladu 1 mil. ks, k  podpoře  šíření informací o Lidových volbách, zajištění jejich legitimity a které  jsme  rozšířili v obcích s místní samosprávou (obecní  a městské úřady).

https://www.referendum-csr.cz/volby/a3-noviny/obcanska-jednota-noviny-1.pdf

Byl rozšířen provoz Občanského rádia, kde je dnes už možné se zapojit do živého vysílání a nechat si zodpovědět dotazy např. k Lidovým volbám:

https://www.referendum-csr.cz/radio/

Vládnoucí mafie nemohou ignorovat občanské volby! Staly by se otevřenou silovou fašistickou diktaturou!

Vezměme si legitimně, bez občanské války, lidovými volbami a demokraticky svůj stát zpět!

Dnes jsme si řekli, že existuje nástroj, cesta, jak si můžeme zachránit naše životy a stvořit budoucnost, ve které se nám bude dobře žít… Zítra si popíšeme manuál prvního kroku, který je potřeba udělat, aby tento nástroj mohl pracovat, tedy kandidatury do Občanského parlamentu…

volební zpravodaj Mariana Velčovská, koordinátorka okresu Uherské Hradiště, 27.7. 2021

 

 

 1,119 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat