Reklama

Když se lidé bojí více vlády, než viru…

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Nevidí souvislosti, nečtou mezi řádky, nevyslechnou druhou stranu, nevyhledávají informace v nezávislých médiích, ztratí rozumný úsudek, kritické myšlení a morální hodnoty.
ZAPOMÍNAJÍ, ŽE:
  • Lidé mají větší moc, než vláda. Lidé se nemají bát vlády, ale vláda se má bát lidu!
  • „Kdo vymění svobodu za iluzi bezpečí, ten si nezaslouží svobodu ani bezpečí.“
Tak se nechají  zotročit a zmanipulovat! Slepě plní nesmyslná nařízení, která nemají oporu v zákonech, natož v Ústavě a Listině základních práv a svobod. Ohrožují své zdraví, obětují své děti a jejich budoucnost.
PROČ?
  • uvěřili falešné pandemii, podlehli strachu a manipulaci, nevidí důsledky a neřeší příčiny, slepě věří mainstreamu
Současná Vláda ČR nerespektuje základní princip, tj.: „Zdrojem veškeré moci je lid“ jako nejvyšší moc, která se uplatňuje prostřednictvím volených zástupců politických stran.
Nepotřebujeme vládou vyvolené a placené „odborníky a experty“ ani tuto vládu, jejíž představitelé veřejnosti cíleně lžou a sledují globální zájmy. Zmocnili se zákonodárné moci, odstranili zákony, které překážely, zavedli pseudo-zákony pro své cíle a zájmy pomocí korupčního a manipulačního ovládání politických sil.
Stvořili nástroj poslušnosti: pod nátlakem nezákonných sankcí, pseudo-povinností zdraví škodlivých roušek (náhubků), zdravotně závadnými testy a v neposlední řadě vakcínami pochybného zdroje z Číny a Turecka. Spáchali zločinné spolčení trestnými činy sabotáže a vlastizrady proti svému vlastnímu státu a občanům České republiky.
PROTO…
jediná cesta k nápravě jsou :
  • lidové (ne)státní Občanské volby s volbou prozatímního Občanského parlamentu.

Občanské volby se řídí zásadami demokratických principů, přímým způsobem, bez manipulací, mediálního i jiného ovlivňování, korupce a zejména bez překážek ze strany vládnoucích politických mafií.

Každý občan ČR, s odkazem na „Preambuli“ platné Ústavy ČR a pro-národním smýšlením má právo volit a být volen do pro-národního Občanského parlamentu, přímým způsobem.

Jak kandidovat a jak volit najdete zde: https://www.referendum-csr.cz/volby/proces/000-volby.pdf

Přihláška kandidáta: https://www.referendum-csr.cz/volby/proces/000-prihlaska-kandidatu.pdf

Časový plán lidových voleb: https://www.referendum-csr.cz/volby/proces/000-a4-1-vyhlaseni.pdf

Volební hlasovací list: https://www.referendum-csr.cz/volby/proces/000-volebni-listek.pdf

Je důležité připomenout celosvětově uznávaný společný morální kredit, jehož základem je svoboda, rodina, principy a zásady společenského soužití odsuzující agresivní verbální nebo fyzické násilí vůči jednotlivci, skupině, národu nebo jinému státnímu útvaru, stejně tak vůči životnímu prostředí, přírodním zdrojům, floře i fauně nejen této země, ale v duchu budoucího historického vývoje celé planety.

Preambule Ústavy ČR

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,
jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.

 

Irena Farářová

asistentka občanské iniciativy Nesahejte nám na děti

asistentka koordinačního centra Referendum ČSR

 1,018 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat