Reklama

KANDIDATURA DO OBČANSKÉHO PARLAMENTU

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

Proto, že současné orgány státní moci selhaly, nic nebrání ani nezakazuje lidu, aby si vytvořil orgány, dle Ústavy, schopné odstranit legislativní, soudní i výkonnou krizi, způsobenou korupcí, sabotážemi a vlastizradou a které zajistí svrchovanou moc a ochranu Ústavu České republiky, její suverenitu, práva a svobody občanů. Období a činnost i nečinnost státních orgánů ČR v roce 2020/2021 se definuje jako covid-fašismus.

Proto jsme byly nuceni vytvořit nástroj, který nám umožní, kromě jiného, naplnit slova Ústavy České Republiky, že : ,,každý má právo volit  a být volen´´.

 

LIDOVÉ VOLBY DO PROZATÍMNÍHO OBČANSKÉHO PARLAMENTU.

 

Občanské volby se řídí zásadami demokratických principů, přímým způsobem, bez manipulací, mediálního i jiného ovlivňování, korupce a zejména bez překážek ze strany vládnoucích politických mafií.

Volební pravidla jsou stanovena za účelem přímé volby občanů do prozatímního Občanského parlamentu, jako nejvyššího zákonodárného orgánu v České republice.

Jakákoliv přímá nebo skrytá účast politických stran v Občanských volbách do prozatímního Občanského parlamentu, jako zájmových skupin, je nepřípustná.

Subjektem voliče a jeho volby je „občan a jeho občanský hlas“ v pro-národním zájmu suverenity, soběstačnosti, práva na sebeurčení, respektu a uznávání lidských práv a svobod.

Každý občan ČR, s odkazem na „Preambuli“ platné Ústavy ČR a pro-národním smýšlením má právo volit a být volen do pro-národního Občanského parlamentu, přímým způsobem.

Každý cizinec trvale žijící v České republice nejméně 5 let a s úmyslem žít v České republice nejméně dalších 5 let, má právo volit a být volen, pod podmínkou, že pobyt prokáže legitimním způsobem a budoucí pobyt doloží svým čestným prohlášením s ověřeným podpisem.

Každý občan České republiky, trvale žijící v zahraničí má stejná práva.

Zde najdete kompletní materiály pro přihlášení se na kandidátní listinu. Volí se všichni přihlášení zástupci lidu jako poslanci do prozatímního Občanského parlamentu, čímž začíná první krok k přímé demokracii, kde zákony schvalují všichni občané pomocí referenda.

https://www.referendum-csr.cz/volby/

Zájemce o kandidaturu do prozatímního občanského parlamentu je povinen seznámit se s volební dokumentací  a tuto skutečnost potvrzuje svým čestným prohlášením na přihlášce kandidáta.

Vyplněnou a podepsanou přihláškou dále čestně prohlašuje, že nevystupuje za žádnou politickou stranu  a slibuje věrnost lidu České republiky, Čech, Moravy, Slezska a České republice a bratrský vztah k národu slovenskému, zachovám a budoucí uplatňování primárně pro-národních postojů, práva na sebeurčení, soběstačnosti a suverenity, stejně jako lidských práv a hájení těchto ideí za každých okolností.

 Pro kandidaturu je potřeba uhradit příspěvek na volební náklady kandidáta ve výši 2.700,- Kč na účet Volební komise.

Uzávěrka přihlášek je 30.7.2021. Rozhoduje datum odeslání, nejlépe poslat doporučeně.

 

Volební komisi  vyhlásil  Přípravný výbor ode dne 7.6.2021 a do Volební komise jsou jmenováni :

Předsedkyně  Alena Nela Schwarzová

1.místopředsedu Hana Wilczková

2.místopředseda Ilona Gerychová

Volební komise pracuje po dobu zpracování a potřeby Občanských voleb až do ukončení činnosti Kontrolní komise a závěrečného usnesení; pracuje za odměnu s co nejnižšími náklady a v co nejkratší době, dle rozhodnutí předsedkyně Volební komise.  Náklady na Volební komisi jsou hrazeny z volebních příspěvků kandidátů do Voleb prozatímního Občanského parlamentu.

Kontrolní komise byla vyhlášena do dne 31.8.2021. Pracuje od 1.9.2021 nejdéle do 6.9.2021, do vyhlášení výsledků Občanských voleb.

6.9. 2021 proběhne vyhlášení výsledků voleb a 13.9. 2021 1. zasedání Občanského parlamentu a schválení Jednacího řádu a Prozatímního zákona.

Aktuální seznam kandidátů je zveřejňován zde. Lze kliknout na jméno kandidáta, kde se otevře jeho životopis:

https://www.referendum-csr.cz/volby/proces/000-kandidati.pdf

 

Krátký úryvek z Prozatímního zákona, se kterým je kandidát povinen se seznámit:

Činnost a platnost Prozatímního zákona

1) Výkon a činnost Prozatímních občanských orgánů upravuje tento Prozatímní občanský č. 1/2021, schválený na 1. schůzi Prozatímního občanského parlamentu.

2) Platnost a účinnost tohoto zákona a Prozatímních občanských orgánů vzniká dnem schválení Prozatímním občanských parlamentem.

3) Platnost a účinnost tohoto zákona a Prozatímních občanských orgánů končí po 6 měsících. Prozatímní Občanský parlament může prodloužit svou působnost 2x o 6 měsíců.

4) Účelem Prozatímního občanského parlamentu je splnění úkolů, kterým je odstranění covid-fašismu ve státě, které jsou mu uloženy k zajištění bezpečnosti a suverenity České republiky, lidských práv a svobod.

5) Současné státní orgány nemají nad Prozatímním Občanským parlamentem a Vládou žádnou zákonodárnou, soudní ani výkonnou pravomoc.

6) Vzhledem k vysokým pravomocem je a bude případné zneužití pravomoci Prozatímních občanských orgánů též trestáno jako vlastizrada, sabotáž, případně jiný trestný čin současného trestního zákona č. 40/2009 Sb.

 

Celé znění návrhu Prozatímního zákona, kde najdete i informace o způsobu práce Parlamentu (změny vyhrazeny) zde:

https://www.referendum-csr.cz/dok-1/zakony/zakon/prozatimni_zakon.pdf

 

Úkolem prozatímního Občanského parlamentu je zastavit vliv cizí moci a sabotáže České republiky; zastavit covid – fašismus prosazující falešnou pandemii a neadekvátní restrikce a přivést, co nejrychleji republiku k řádným a skutečně demokratickým lidovým volbám bez překážek i nadále s vyloučením politických stran.

Občanský parlament bude zastupovat funkci nejvyššího kontrolního orgánu a řízení jednotlivých resortů deleguje vybraným odborníkům!

Dnes jsme se věnovali kandidatuře do prozatímního Občanského parlamentu a příště se zaměříme na vlastní volbu do tohoto nejvyššího orgánu.

 

Volební zpravodaj Mariana Velčovská, koordinátorka okresu Uherské Hradiště, 28.7. 2021

 

 1,435 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat