Reklama

HISTORICKÝ OKAMŽIK – LIDOVÉ VOLBY

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

Dnes si povíme více o prvních  skutečně demokratických volbách.  Máme možnost být součástí tohoto historického okamžiku!

Volební pravidla jsou stanovena za účelem přímé volby občanů do prozatímního Občanského parlamentu, jako nejvyššího zákonodárného orgánu v České republice.

Jakákoliv přímá nebo skrytá účast politických stran v Občanských volbách do prozatímního Občanského parlamentu, jako zájmových skupin, je nepřípustná.

 

Každý občan ČR, s odkazem na „Preambuli“ platné Ústavy ČR a pro-národním smýšlením má právo volit a být volen do pro-národního Občanského parlamentu.

Každý cizinec trvale žijící v České republice nejméně 5 let a s úmyslem žít v České republice nejméně dalších 5 let, má právo volit, pod podmínkou, že pobyt prokáže legitimním způsobem a budoucí pobyt doloží svým čestným prohlášením s ověřeným podpisem.

Každý občan České republiky, trvale žijící v zahraničí má stejná práva.

 

Každý volič splňující podmínky v Pravidlech Občanských voleb do Občanského parlamentu postupuje takto:

 1.  seznámí se s kandidátním listem na www.referendum-csr.cz/volby/
 2.  2x vytiskne a řádně vyplní hlasovací list na originálním výtisku z volebního webu www.referendum- cz/volby , hlasuje dobrovolně
 3.  hlasuje se zaškrtnutím celkové volby ANO nebo NE, najednou pro celkovou skupinu kandidátů. Počet kandidátů do Občanského parlamentu není omezen.
 4.  2x ověří svůj podpis na hlasovacím listu, jeden pro sebe, druhý pro Volební komisi na poště, v Czech Pointu, u notáře nebo advokáta s právem ověřování podpisů a pro případnou reklamaci svého hlasu
 5.  1x odešle vyplněný hlasovací list s ověřeným podpisem, obyčejným nebo doporučeným dopisem České pošty,  na adresu Volební komise: Schwarzová Alena Nela, Volební komise, Nový Křenov 40, 382 21, Kájov
 6.  hlasuje se zaškrtnutím celkové volby ANO nebo NE, najednou pro celkovou skupinu kandidátů. Počet kandidátů do Občanského parlamentu není omezen.

 

1) Platným hlasem je:  řádně vyplněný, včas v termínu voleb a hlasování doručený, hlasovací list, s    řádně ověřeným podpisem.

2) Neplatným hlasem je:

 1. a) hlas neplnoleté nebo právně nezpůsobilé osoby
 2. b) hlas osoby napojené na zájmy cizí moci proti národním zájmům
 3. c) hlas osoby, která vyplnila volební hlasovací list nesprávně
 4. d) hlas na neoriginálním volebním hlasovacím listu
 5. e) hlas pod přímým nebo skrytým vlivem politických stran
 6. f) o neplatnosti hlasu rozhoduje Volební komise, po volbách prozatímní Občanský parlament.

 

Zvláštní ustanovení o mobilním Volebním komisaři :

1) V případech, že požádá nemohoucí a nepohyblivá osoba o právo volit, bude ustanoven mobilní Volební    komisař předsedkyní Volební komise a provede volbu, pokud to bude možné, v místě pobytu takové  osoby

2) Taková osoba musí včas u Volební komise požádat o volbu za účasti mobilního Volebního komisaře.

 

Volební hlasovací list najdete zde:

https://referendum-csr.cz/volby/proces/000-volebni-listek.pdf

 

Zde najdete seznam kandidátů. Po kliknutí na jméno se zobrazí životopis kandidáta:

https://referendum-csr.cz/volby/proces/000-kandidati.pdf

 

Občanské volby budou probíhat od 9.8.2021 do 31.8.2021.

Vyhlášení výsledků Občanských voleb bude 6.9.2021.

První zasedání prozatímního Občanského parlamentu bude 13.9.2021, kde bude schválen Prozatímní zákon proti covid-fašismu, Jednací řád Občanského parlamentu a voleny Občanské orgány státní moci, v návaznosti na odvolání některých orgánů staré Vlády a státní moci, které prokazatelně selhaly a dopustily se zločinného spiknutí proti občanům a zájmům České republiky.

 

Příště si povíme více o prozatímním Občanském parlamentu.

Volební zpravodaj Mariana Velčovská, koordinátorka okresu Uherské Hradiště, 29.7. 2021

 1,113 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat