Reklama

Občanská iniciativa Nesahejte nám na děti

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Vážení ředitelé škol, vážení zřizovatelé škol, vážení učitelé,

jménem občanské iniciativy „Nesahejte nám na děti“, která má v tuto chvíli již přes 30 000 členů
po celé České republice, Vás chceme požádat, abyste k Mezinárodnímu dni dětí darovali dětem ten
nejkrásnější dárek, jaký si kdy uměly představit:
1. června 2021 na DEN DĚTÍ

 otevřete školy všem dětem
bez podmínek, bez testů a bez roušek

Mnozí ředitelé a zřizovatelé již vědí, že metodický materiál, dle něhož se postupně otevíraly školy, i
další související vládní nařízení, byla pouze „zkouška poslušnosti“ ředitelů škol, která neměla nic
společného s Ústavou ČR, Listinou základních lidských práv a svobod a Úmluvou o právech
dítěte, pohrdala a pohrdá právem na vzdělání a právem na ochranu zdraví. Ona „zkouška
poslušnosti skončila tak, že „hrdinní“ ředitelé a zřizovatelé, kteří se zajímali a právně zorientovali,
otevřeli školy pro všechny děti bez podmínek. Je pravdou, že za to byli a jsou perzekuováni, ale
mohou klidně spát a mají čisté svědomí, neboť v souladu se svým přesvědčením a posláním učinili
pro děti, pro svobodu lidské bytosti, pro právo na vzdělání to nejlepší, co mohli. Ti ředitelé, kteří
tak protizákonně neučinili sice vyjádřili poslušnost vůči MŠMT a MZ ČR, avšak mnozí již nyní čelí
a budou čelit trestním oznámením zákonných zástupců žáků a studentů za vydírání, útisk,
diskriminaci, ublížení na zdraví z nedbalosti a odpírání práva na vzdělání. Jeli testování nepovinné
je žák, jež nesmí vkročit do školní budovy protizákonně vydírán.
Vážení ředitelé škol, vážení zřizovatelé škol, vážení učitelé, vy, kteří jste uvěřili myšlence, že
právníci ministerstev vás ochrání před soudními spory, měli byste počítat s tím, že rodiče jsou si
vědomi svých občanských práv i svobod a taktéž práv svých dětí.
Tato výzva, je již několikátou v pořadí, která vám dává šanci konečně otevřít a nastudovat si svazky
s názvem Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a Mezinárodní úmluva o právech dítěte,
neboť vaši žáci, studenti a jejich zákonní zástupci mají, dle všeho, vyšší právní povědomí, než vy.
Vyzýváme vás, výše oslovené, abyste přehodnotili své postoje, uznali, že kroky některých vašich
nadřízených jsou proti zdravému rozumu, etice i morálce a staví právo skupiny před právo
jednotlivce. Sami sobě si odpovězte, zda existuje mezinárodní zákon, který uvádí, že ochrana
veřejného zdraví je nadřazena ohraně zdraví jednotlivce, když v této chvíli je nejvýše postavený a
platný mezinárodní dokument č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod, kde čl. 31 ukotvuje
právo na ochranu zdraví, čl. 32 pak zaručuje zvláštní ochranu dětí a mladistvých a v čl. 33 je
zakotveno právo na vzdělání.
Vážení zřizovatelé, nenuťte ředitele a vážení ředitelé, nenuťte učitele, aby šli proti dětem a jednali v
rozporu s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svod, Mezinárodní úmluvou o ochraně lidských
práv a základních svobod, Mezinárodní úmluvou o právech dítěte a našimi lidskými nejvyššími
morálními hodnotami.

Braňte naše děti!

Občanská iniciativa Nesahejte nám na děti

V tuto chvíli jsou u Nejvyššího správního soudu ve věci práva na vzdělání bez podmínek ve věci
testování a zakrývání dýchacích cest podány nové žaloby, a je otázkou času, kdy tito žalovaní
ředitelé škol stanou před soudem.
Sám bývalý ministr zdravotnictví Petr Arenberger řekl: „My nemůžeme podle pandemického
zákona omezovat lidi, jestli jich bude pohromadě víc, nebo míň.“ Ministerstvo podle něj spoléhá na
to, že lidé musejí opatření dodržovat, než ho zruší soud. A předem počítá s žalobami. „My už máme
předžalobní výměr, který už máme v datové schránce,“ uvedl Arenberger. „Vydáme metodické
opatření a uvidíme, jak se dohodnou právníci,“ řekl mimo jiné předposlední ministr
zdravotnictví, jež je pod metodickými protiústavními materiál podepsán
Vážení ředitelé, máte k dispozici veškeré podklady pro správné rozhodnutí. Vy nemáte povinnost
nutit učitele, aby ubližovali dětem, přidušovali je či nutili dítě k sebepoškození (ublížení na zdraví
z nedbalosti) . Vy nemáte právo rozhodovat o osudu dětí, jimž svým nesprávným jednáním mnohdy
ničíte životy jen proto, že Vy se bojíte, že Vy jste ti, kteří se ztotožňují s podzákonnými předpisy –
těmi obyčejnými popsanými papíry, které vám zasílají řadoví „úředníci“ z ministerstev, a které
nemají žádnou právní hodnotu, žádnou oporu v zákoně. Většina z nich není v souladu s vyššími
právními dokumenty jako jsou Ústava ČR, Listina základních práv a svod, Mezinárodní úmluva o
ochraně lidských práv a základních svobod a Mezinárodní úmluva o právech dítěte.

Je nejvyšší čas postavit se za práva dětí, za zásady vzdělání a za odkaz Jana Ámose
Komenského.

Naše výzva se opírá o Ústavu ČR, Listinu základních práv a svod, Mezinárodní úmluvu o ochraně
lidských práv a základních svobod, Mezinárodní úmluvu o právech dítěte a naše lidské nejvyšší
morální hodnoty – to vše máte k dispozici na svou ochranu, v případě, že by vás někdo nutil jednat
protiústavně. Neměli byste se již schovávat za své pomyslné politické ambice, protože tím popřete
sami sebe a své pedagogické poslání. Škola má vždy zůstat apolitická. Školství je jedním z pilířů
státu a vy buďte jeho ochránci. Zůstaňte, prosím, pro děti a jejich rodiče vzorem vzdělanosti a
národní hrdosti a cti. Žádná politická strana vám nemůže bránit v ochraně dětí a v ochraně lidských
práv. Možná si to neuvědomujete, ale budoucnost školství i budoucnost lidství stojí v tuto chvíli na
každém z nás, tedy i na vaší osobní zodpovědnosti.

Dokážete říci: MY CTÍME ÚSTAVU ČR a MY SE POSTAVÍME ZA NAŠE DĚTI! ?
Závěrem: ŽÁDÁME VÁS, VE JMÉNU NAŠICH I VAŠICH DĚTÍ, VE JMÉNU RODIN, KTERÉ
CHTĚJÍ SVOBODĚ DÝCHAT A ŽÍT. Ústava ČR jako jediná zakládá právo občanů ČR, jako
jediná nás chrání, JEDNEJTE VE JMÉNU LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD.

APELUJEME NA VAŠE SVĚDOMÍ. ZAPOMEŇTE DNES NA SVOU POLITICKOU
PŘETVÁŘKU A ZŮSTAŇTE LIDMI!

 

V Praze dne 31. 5. 2021
Za občanskou iniciativu Nesahejte nám na děti
Mgr. Ilona Šulcová a Bc. Irena Farářová

 616 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY AUTORŮ

MANDELA EFFECT

Mandelův efekt (anglicky Mandela effect) je pojmenování pro jev, kdy

 18,741 zobrazení celkem,  1,019 zobrazení dnes

Číst více »