Reklama

Zpravodaj č. 3 – Zní to šíleně, že? Po stopách nacistů a jejich nástupců až do dnes v souvislostech, třeba s pandemií?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Jenom velmi málo lidem je zasvěceně známo, že 2. světová válka neskončila 8-9.5.1945, ale vyvíjela se ve studeném stavu dále až do dnes. V souvislosti se světovým děním, se kterým souvisí i ta naše slavná pseudo-pandemie Coronavir Covid-19 se pokoušíme pátrat po možných souvislostech. Prosíme, o sdílení …

 

Zevrubné vysvětlení:

Občanské referendum disponuje čímsi, co nazýváme „Občanská informační služba“. Co to je? Říkejme tomu klidně občanská iniciativa s cílem získávat, soustředit, vyhodnocovat a využívat zejména zveřejněním informací, které nejsou tak úplně veřejně známé nebo jsou mocenskými či politickými složkami tajeny před občany. Takový malý protiklad proti BIS, různým tajným službám a jejich lžím a manipulacím s informacemi.

Úvodem

 • V současné době jdeme po stopách nacistického chemického koncernu IG Farben, která jak známo, byl podle mnoha historiků jedním z hlavních strůjců nacismu a 2. světové války a po válce stále činný za vydatné účasti USA. IG Farben financovala mnohé nacistické kořeny i válku. Děje se to i dnes?
 • Po válce se přerodila, transformovala a konvertovala pod praporem USA do celého světa a působí v celém světě do dnes na vrcholným místech obchodu a politiky .
 • Hodláme pátrat v duchu myšlenky, že tak jak komunisté nepřestanou být komunisti se svými plány, ani nacisté se nikdy nevzdali svých plánů. Máme mnoho indicií a faktů, ale je nutné je postupně odkrýt a uspořádat do skutečné reálné podoby faktů.

V co se IG Farben přerodilo?

 • IG Farben se po 2. světové válce transformovalo v četné firmy, působících do dnešních dnů. Pravdou je též, že celé týmy byly složeny z nacistických důstojníků a pohlavárů.
 • Je naprosto logické, že příslušníci wermachtu a dokonce i SS, pokud nebyli přímo uvězněni, museli někde pracovat, nějak si zajistit zdroj obživy. Ale…
 • Nenechme se tímto logickým obecně platným názorem úplně uchlácholit. Cituji z zdrojů našich historiků …

“ Zdravím, vzal jsem to od začátku a pátrám . Na počátku byla IG farben ve spojení kromě američanů i s Nizozemci. Konkrétně princ Bernard, byl před svojí účastí ve válce právníkem v pobočce IG. Za války byl v SS a po válce se podílel na založení Bilderbergu a také EU, ale to asi víš. Stále mě to vede ke jménům Globke, Gehlen, Adenauer, Brand, Ilgner, což jsou notoricky známí nacisté. Přikládám velmi zajímavé stránky o Shell a je tam i propojení na IG Farben. Co se těch nástupnických organizací týká, tak Bayer se fúzoval s Monsanto což jsem nevěděl. Zatím se měj.

Například profesor Sutton tvrdí, že bez IG Farben, by Němci nemohli vést válku. Ale to jistě víš. IG měla i svoji americkou větev a tam narážíme na naše staré známé Vartburgy a Rockefelery. Je to čím dál jasnější, že i Ruskou revoluci financovala tato klika. Pokud máš zájem, mám knihy od Suttona v pdf. Bohužel v angličtině.

Chtěl bych připomenout další dotyčný bod mezi některými s těch lidí v článku. Gehlen a Waldheim byli členy Maltézkých rytířů. S nimi tam byl i Konrád Adenauer. Je to celkem známý fakt, ale jen to připomínám proto, že mezi mnohými byly vazby na nejrůznějších úrovních. Měli též mnoho kamarádských spolků, kde se sdružovali veteráni plus ta tajná armáda cca 40000 lidí. Je to hledání jehly v kupce sena. Podle mě byli natolik profesionální, že nepěstovali vztahy, které by je mohly potopit. Bezpochyby lze říct, že jejich propojení s MR, kde jsou vrcholní představitelé světa a na druhé straně např. S Otto Skorzenym nebo gen. SS Wolfem neukazuje na bohulibou činnost. Propojení těch čtyř s IG se mi zjistit nepodařilo.

https://www.shellnazihistory.com/?cat=7&fbclid=IwAR3Osb66WvuclhXP0hQTi3om-IR5QSKE1se5rHWv2UeAkPjPTrGKC1RLGjE“

 • Monsanto je firma působící zejména z USA, zabývající se globalizací geneticky modifikovaných potravin. Co je jednou ze zvláštností této firmy? Geneticky upraví původní rostliny, příklad kukuřici, pšenici, hrách, fazole. Samotná genetická úprava je dle mnohých zdrojů nebezpečná, protože jejich úpravy jsou zejména aplikacemi zvířecích DNA (např. žáby) lidem nebezpečné a způsobují narušení konzumací lidskou DNA. Máme zde ale další prvek a to ještě globálně horší.
 • Pokud zasejete kuřici, obilí, fazole a sklidíte z takzvaných původních odrůd, schováte si část úrody na příští rok do sadby, zdarma a ze svého.
 • Pokud ale použijete sadbu zakoupenou a geneticky upravenou od Monsanto, nemůžete si ponechat část na příští sadbu, protože Monsanto tvrdí, že je to jejich patent a majetek a musíte si opět nakoupit u Monsanta.
 • Pokud si sadbu z produkce Monsanto koupíte a přesto si schováte sadbu na příští rok, Monsanto vás okamžitě zažaluje, soud příslušného státu mu dá za pravdu, odsoudí Vás k obrovské likvidační pokutě a dokonce do kriminálu. Viz. případy USA. Vzácná souhra soukromé firmy s nacistickými kořeny a příslušným státem, že?
 • Říkám tomu pokračování ekonomicko-politického fašismu ID Farben konvertované do americké firmy Monsanto s celosvětovým vlivem, za aktivní účasti USA. I se všemi mocenskými prvky pokusu o ovládání světa.
 • Ze zdrojů našeho pátrání dále …

IG Farben se po válce transformovala na několik velkých společností. Mezi ně patřily Hoechst, AGFA, BASF, SANOFI, BAYER. Na chod těchto nástupnických firem, měli i nadále lidé spojení s Norimberským tribunálem , kde byli odsouzeni za válečné zločiny v tzv. IG Farben trial. Například Herman Schmitz, Georg von Schnitzler, Carl Krauch, Fritz Gajevski

S Amerických společností to byla hlavně firma DUPONT, dříve spolupracovali se SHELL a Standart oil.

Tedy, se skrze kapitál a síť pracovníků pod kódovým názvem NW 7 podařilo vytvořit vlivové struktury, které přežily třetí říši?

Perličkou v pátrání Sanofi a některé její dceřiné společnosti vyrábějí vakcíny.

 • Firma Sanofi a i Bayer jsou zvláště zajímavé. Jedno je nadnárodní chemický průmysl, druhý konvertoval k firmě Monsanto. A Sanofi nám vyrábí vakcíny? Zvláštní?

Vsuvka?

 • Je to opravdu tak šílené, nebo jsme se nechali bezstarostně uchlácholit po 2. světové válce v domnění, že nacismus, nacisté a fašismus zmizeli po Norimberském procesu.
 • Proč nás udivuje tedy, že u založení EHS a Evropské unie stála nacistická elita, Goebbelsovi náměstci?
 • Úmyslně uvádím a zdůrazňuji, rozlezli se nacističtí pohlaváři a elity do světa a jejich pohrobci dnes řídí světové firmy jen tak, náhodou a zapomněli najednou na svou ideologii, pod ochrannými křídly USA?
 • Není to stejné, jako naši slavní komunisté, kteří podvodnou pseudo-revolucí 1989 zničili sametově a úmyslně sami sebe a najednou se všichni hlavní komunističtí pohlaváři stali kapitalisty i politiky, ovládajícími všechno co má cenu, vliv a moc? Podobnost čistě náhodná?
 • A protože čas utíká a stárneme, po nich to přebírají jejich pohrobci, příbuzní, rodinné klany, mafie. jak ti nacisté tak ti komunisté?

Je to jako s tím vtipem … „Jeden říká : Hele komunista!  Druhý se ptá: A z které politické strany myslíš?“

A teď konečně k tématu …

 • Návaznost na koronavir Covid 19, a nejen na něj???
 • Jedním z hlavních zdrojů financí Světové zdravotní organizace nejsou náhodou farmaceutické koncerny světa?
 • Není náhodou OSN financováno ze stejných a podobných zdrojů? Globální elity?
 • Světová zdravotnická organizace nevyhlásila snad pandemii Coronaviru Covid 19, tím, že změnila standardní výpočet nakažených vůči kvótě počtu nakažených?
 • Kdyby to zůstalo u tradičního výpočtu, jako pandemie by to vyhlášeno být nemohlo, protože % nakažených by bylo 0,00 nic. Prostě si zahráli s malou násobilkou?
 • Tabulka pro Covid19 a chřipku – srovnání
 • Dále, svět tedy zachvátila pandemie a „kdosi“ Globální elita a Světová zdravotní organizace nezadali snad jednotlivým státům jak mají postupovat, samozřejmě někteří bez roušek (Anglie, Francie, Německo), někteří naprosto nelogicky s rouškami ČR).?
 • Zkušební králíci, promiňte Evropské státy, tedy nejedou snad podle scénáře v opatřeních proti viru, ten tak, jiný onak, a my s rouškami (které jednak nejsou a jednak si šijeme paskvily a ne roušky sami doma na koleně)?
 • Netestují chování různých států? Koronavir není úmyslně vyroben a plošně na celém světě nasazen, aby splnil plány Globálních elit s cílem překopat celý svět?
 • Globální elity obsahují i organizaci Bilderberk. A o té jsme ale také zjistili, že v ní prsty mají prsty opět nacističtí pohrobci z IG Farben, konvertovaných do dnešních firem po celém světě.
 • Mluvíme a je nám známo o vlivu nadnárodních korporací, tedy jejich elit. Nejsou to právě ti, o kterých píšeme?
 • A nejede naše Vláda náhodou podle vzorce těchto organizací? Podle Mezinárodní zdravotní organizace, podle vzorce OSN, podle vzorce Globální elity?
 • Věděli jste, že v již několik let starém návrhu OSN je povinná plošná vakcinace nebo povinný identifikační čip? Nevěděli? Ale to je chyba. Je to skutečnost.
 • A co firma Sanofi s nacistickými kořeny? Nevyrábí snad vakcíny? Ještě to nemá souvislost?Kolik takových firem, koncernů a nadnárodních společnosti patří do skupiny Globálního prediktora?
 • A co Babiš, rezident Globální Elity? Není náhodou malým hráčem toho samého klíče Globální elity, poslušně plnící scénáře, která mu byly zadány? Jedno jestli vědomě nebo z blbosti? A co Hamáček, ten poslušně plnící naprosto vědomě scénáře Globální elity?
 • Jsou tedy Babiš, Hamáček i Vláda a naši kolaboranti, úspěšně plnící pandemii strachu a hysterie podle scénáře Světová zdravotní organizace v boji proti jinak nijak nadměrně nebezpečnému viru za cenu naprostého kolapsu naší republiky a zbytečně?
 • Nebo jsou to hrdinové dne, měsíce, týdne a měsíců, kteří bojují s úmyslně vytvořenými větrnými mlýny, kteří statečně denně prohlubují zbytečnou paniku, naprosto likvidačními a přitom neúčinnými opatřeními? Coronavirus nezastavili, nezastaví, ale zlikvidují celou ekonomiku, existenčně zničí v důsledcích několik milionů lidí, zbytek průmyslu, zemědělství, cestovního ruchu, služby veřejného stravování, stavebnictví, i ty kadeřníky a já nevím ještě koho?
 • Koho by napadlo, že české ženy tak vehementně s nadšením šijící roušky budou mít souvislost s vysokou hrou Patriotů z farmaceutických lobby, navíc s nacistickými kořeny?
 • A co ta opozice, pro-německá? Nehraje si snad s politikou zrušeném Benešových dekretů a restitucemi nacistům ze Sudet?
 • Nenechte se plést, jak Vláda, tak opozice stojí na straně Globálních elit, to jen v České republice bojují o moc dvě kliky stejného pána Globální elity. Nic víc. Nemějte obavy o to, že být u moci opozice, že by bylo lépe. Nebylo. Mají stejného pána a oprávněné kritiky Vlády jen zneužívají k urvání moci.
 • Když poslat do hajzlu lumpy, potom všechny bez rozdílu.
 • A PS, málem jsem zapomněl. Prymula, ten hrdina dneška, za co myslíte, že asi bere provize od farmaceutických společností v desítkách milionů? Nebere to náhodou přes svou soukromou firmu za to, že je vlivný hlavní epidemiolog, propagátor vakcín a farmaceutického průmyslu, který jak víme dobře, převážně neléčí, ale rabuje peníze za kde co? Nepodporuje náhodou Prymula toto?
 • Odkdy farmaceutické koncerny rozdávají peníze za samaritánství nebo jen tak, že?
 • Každý lékař je dnes cestou české pobočky Světová zdravotní organizace a díky státem chráněného podvodu zapojen do hry farmaceutických společností s léky.
 • Nebo vám snad lékaři nevnucovali vakcíny proti kde čemu, hlavně chřipce a nevnucovali vám přesvědčováním, jak je to užitečné, za peníze. Zatím sice nepovinné, ale kdo ví, možná se dočkáme i povinné. 10 milionů lidí x 1000,-Kč,to jsou přece už peníze, ne?

 

Strach asi dokáže nemožné. Kdo chcete, šijte roušky, kdo chcete, přemýšlejte a kdo chcete, tak si řekněte úplně v klidu, že to celé je blbost. Vaše volba, nikdo jiný, než vy samotní nebudete zodpovědní za svůj názor.

Občanský Týdeník

Jindřich Tichý / šéfredaktor/

 1,494 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Rubriky

Mohlo by vás zajímat

→ K zamyšlení

Nepatrné postřehy

Včerejší datum 28.1.2023 se uvádělo, jako výročí HOLOKAUSTU. Zde v

 2,740 zobrazení celkem,  1,194 zobrazení dnes

Číst více »
► Ohlédnutí časem

Nezapomínáme?!

Jsou historické okamžiky, které je třeba připomínat, abychom nezapomněli, čeho

 2,812 zobrazení celkem,  625 zobrazení dnes

Číst více »
→ K zamyšlení

Nepatrné postřehy

Včerejší datum 28.1.2023 se uvádělo, jako výročí HOLOKAUSTU. Zde v

 2,741 zobrazení celkem,  1,195 zobrazení dnes

Číst více »