Reklama

Vzdání pocty k 100-letému výročí české republikánské státnosti

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Výročí 100 let Československa….
28.10.2018

→ Dnes si připomínáme toto jubilejní 100-leté výročí státnosti Čech, Moravy a Slezska.
→ K historickým faktům je nutno zdůraznit, že toto výročí je výročí vzniku samostatného státu jako republiky.
→ Toto republikánské výročí pokračuje a navazuje na českou státnost Koruny České, českého království a ještě před ním českého knížectví.
→ Z historie si k dnešnímu dni připomeňme několik významných osobností české státnosti….→ Kníže Boleslav I. – který v 10. století vytvořil 1. feudální knížectví, rozšířil jej na uzemí dnešního Polska, části Ukrajiny až ke Kyjevu, Slovenska, části Uher a části Rakouska. Vládl téměř 4 desítky let. Katolíky je sice prezentovaný jako bratrovrah Sv. Václava, nicméně Václav I. byl v podstatě přisluhovač římské církve, bavorského biskupa a saského krále, kterým se plně podřizoval. Též byl viníkem kristianizace ohněm a mečem a spolupachatelem germánských lovů na otroky na našem území z řad slovanských rodů, které nechtěli přijmou křesťanství (občas se otroky stali i pokřtění, kteří nevykazovali dostatek věrnosti římské církvi a bavorskému biskupovi). Katolickým výkladem historie je glorifikován Sv. Václav, nicméně skutečným státotvůrcem byl, je a zůstane jeho bratr Boleslav I. Byl to Boleslav, kdo navždy též zastavil uherské nájezdy Maďarů do Evropy.→ Král Otakar I, řečený železný a Král Otakar II, řečený železný a zlatý. – Obě tyto osobnosti se zasloužily o správu a vládu nad svrchovaným územím českých a moravských zemí, vytvořily silnou a bojeschopnou armádu, zejména železné jízdy, se kterou se zapojily do mnohých bojů po celé Evropě a vytvořily si respekt vladařů v Evropě. Aspirovaly na římského císaře, kde však neuspěly, protože jejich síla a vliv byly mnohým nežádoucí. V roce 1212 získal rod Přemyslovců jejich prostřednictvím síly i politiky dekret Zlatá bula sicilská, kterým je přiznáno českému knížectví statutárně království s dědičným právem. Jejich síla a moc byly jako obvykle zrazeny a to kolaboračními českými šlechtickými rody pod vlivem rakouského vévody, Bavorů a Sasů.

→ Jan Hus a Jan Žižka – jsou dvě osobnosti 15. století, kdy tito vytvořili lidovou občanskou a zemanskou sílu v boji proti katolické šlechtě, německému císaři a římské církvi. Síla, kterou dokázali sjednotit lid porážela na hlavu celou Evropu i Řád německých rytířů, který dominoval při křížových výpravách do Čech. Po smrti Jana Husa a Jana Žižky se z husitského hnutí stala standardně klasická fraška o zradách, moci, politika a náboženský fanatismus.

→ Vlastenců a osobností, kteří se zasloužili o českou státnou, míněno je tím samozřejmě Čechy, Morava, Slezsko, je tolik, že by se sem nedali ani vypsat.
→ Připomeňme si z novější doby T.G.Mysaryka a tým lidí kolem něj, české legionáře, československé piloty v Británii, československé vojáky na východní frontě.
→ Dále bychom zřejmě nepokračovali, protože následná historie není státotvorná, ale politicky ideologická. Ani internacionální komunisté, ani proněmecký kolaborant Havel a polistopadový marasmus nemá v den výročí české státnosti co pohledávat.

 

J.Tichý |šéfredaktor|28.10.2018|předseda Referenda ČSR|práva volné publikace|

 1,618 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 1,103 zobrazení celkem,  631 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 1,104 zobrazení celkem,  632 zobrazení dnes

Číst více »