Reklama

Prohlášení účastníků konference Občanské jednoty ze dne 14.4.2018 k napadení Sýrie.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

tiskova_zprava_konference_14.4.2018_Olsanka

Prohlášení účastníků konference Občanské jednoty
ze dne 14.4.2018 k napadení Sýrie.

Návrh společné prohlášení účastníků 3. občanské konference, konané dne 14.4.2018 v hotelu Olšanka…..

 

Útok provedený armádou USA a členskými zeměmi NATO  v noci z 13. na 14. dubna o síle 120 střel s plochou dráhou letu navedených na cíle v Sýrii považujeme za naprosto nepřijatelný projev zvůle a vojenské agrese na svrchovaném státu .  Tento útok nelze zdůvodnit , ani ospravedlnit  neprokázanými hypotézami o  útoku chemickými zbraněmi  a lze jej naopak označit jako válečný akt přivádějící  zemi na pokraj nového válečného šílenství a rozpoutání celosvětového válečného konfliktu .Je nepochopitelné  obhajování  této agrese z úst ministra České republiky  opírající se o neprokázané hypotézy !!  Ministr Stropnický který se dovolává soucitu s oběťmi , vycházeje ze zpochybnitelných informací  tzv. „bílých přileb“  naprosto přehlíží  agresi  Turecka , také členské země NATO , která se dopouští organizované genocidy na Kurdském obyvatelstvu  nejen na území Turecka , ale dokonce i na území  Sýrie , kam vstoupilo v rozporu s mezinárodním právem jako okupant vyhánějící  Kurdské obyvatelstvo z jejich domovů !! Oběti  na Kurdském obyvatelstvu , a to i včetně žen a dětí jsou naprosto prokázané a zdokumentované !

Je také lží , že neoprávněný válečný akt neohrozil občany České republiky , neboť rozpoutání  válečného konfliktu v celosvětovém měřítku by nepochybně zavleklo  do válečného běsnění i Českou republiku a to se všemi důsledky  pro její občany!!

Požadujeme po Ministrovi zahraničí  omluvu občanům České republiky , jejichž jménem podpořil nezákonný válečný akt a přehodnocení oficiálního stanoviska Ministerstva zahraničí České republiky, v souvislosti s tímto vojenským útokem !!

Rádi bychom panu ministrovi Stropnickému připomněli nejen  rozpoutání  války v Iráku opírající se o smyšlené argumenty , vedoucí v konečném důsledku ke vzniku tzv. Islámského státu , i  vykonstruované  důvody svržení  režimu  Muammara Kaddáfího v Libyi vedoucí k destabilizaci země , dnes ovládané islamistickými a teroristickými frakcemi.

Pan Stropnický by si měl také vzpomenout na události spojené s provokací naplánovanou  Reinhardem Heydrichem  v srpnu 1939 , kdy jednotky SS převlečené do polských uniforem „přepadli“ vysílač na německém území, kde ponechali  nastrčená těla zavražděných vězňů z koncentračního tábora DACHAU rovněž navlečených do polských uniforem.

Tato  cílená provokace byla záminkou a „ospravedlněním“ následného napadení Polska  a rozpoutání II. Světové války !!  Pan Stropnický by si měl  také uvědomit , že rozpoutání globálního vojenského konfliktu v dnešní době se může stát apokalypsou  vedoucí  k totálnímu zničení území  jehož součástí je i Česká republika !!!

Česká republika by měla jednoznačně volit a prosazovat mírová řešení , prosazovaná snahou o dialog, vzájemný respekt a hledání diplomatické cesty akceptovatelné všemi zúčastněnými stranami !

 

signatáři:

Jindřich Tichý (předseda Referenda ČR), Janský Pavel (velitel Občanské domobrany), Radka Kopecká (Institut slovanských strategických studií), Trojovský Jiří (místopředseda Občanské domobrany), Štanglerová Soňa (Spolek Občanské podpory), Žarko Jovanovič (Hej občané, Raptor TV), Makovcová Jana (Občanský Týdeník), Marcikán Martin (Svobodný vysílač Kadaň), Čestmír Zeman (Svobodný vysílač), Vohradský Radek (host), Sůkup Rudolf (aktivista), Jiří Jiskra (aktivista), Slípka Bohumil (Občanská Policie), Hadrava Ivan (aktivista), Hanes Jiří (historik a aktivista), Robert Žák (Raptor TV), Iva Doležalová (Raptor TV), Robert Žák (Raptor TV)

 

+ tiskova_zprava_konference_14.4.2018_Olsanka

 2,049 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,696 zobrazení celkem,  1,884 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,697 zobrazení celkem,  1,885 zobrazení dnes

Číst více »