Reklama

Martin Zapletal? O čem je celé to trestní stíhání proti sudlicím a cepům aneb indoktrinace Policie ČR multikulturními zločinci v čele s Kalousky a Sobotky?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Pro ty, kdo nemají dost informací, Martin Zapletal je veterán Armády České republiky nasazený v Kosovu a Kuvajtu, dále bývalý vojenský policista a poté bývalý policista Policie ČR. Armádu ČR opustil, protože nesouhlasil se zneužíváním Armády ČR při útoku USA do Iráku, při čem byl i autentickým svědkem zneužití Armády ČR proti Srbsku k ochraně Albánsko-islámských teroristů a genocidě srbského obyvatelstva na území Kosova.

Mnohým se tato kvalifikace zřejmě nebude líbit, ale neříkám to jen já, ale autentické dokumenty z míst o kterých hovořím, (viděl jsem ne jeden) říká to dokonce samotný americký generál (rovněž videozáznam) nějaký čas po událostech v Kosovu alá humanitárním bombardováním Srbska, kdy prohlásil “ Nechali jsme se zneužít ve prospěch albánských drogových kartelů a teroristů“.

Také tento článek k nesmyslnému a účelově provokativnímu případu trestního stíhání Martina Zapletala nepíši jako pouhý občan-publicista a šéfredaktor Občanského Týdeníku, ale jako bývalý důstoník kriminální služby, zařazený na problematice násilné a mravnostní trestné činnosti (vraždách, loupežných přepadeních, znásilněních a pohlavních zneužitích). Tedy jako člověk, který o trestním řízení cosi ví, s výsledky vypátraných a vyšetřených případů 2 vražd, podílející se na případu spartakiádního vraha, s vyšetřením několika desítek loupežných přepadení, znásilnění, zneužívání, několika desítek krádeží a podvodů, sérových vloupání do aut, celkově se stovkami případů na kontě práce u policie. V několika případech i proti ozbrojeným pachatelům. Tedy opakuji, jako člověk, který o zločinnosti, trestním stíhání a detektivní práci cosi ví.

Nyní již pojďme k věci:

 1. Přečtením usnesení z 5.3.2018 proti Martinovi Zapletalovi komisařem por. Martinem Skolkem docházím jednoznačně k závěru, že je nesmyslné, protože za důkaz považuje video a text z tohoto videa vyslovený Martinem Zapletalem, aniž by usnesení uvádělo všechny 4 povinné znaky, nutné pro důvodné podezření z trestného činu.
 2. Jmenovaný komisař sice cituje v usnesení své závěry, že byl spáchán trestný čin podle § 356/1 ve znění textu, proti chráněnému zájmu (v tomto případě náboženství islámu, muslimům), ale nijak nerozebírá podstatu a skutečný úmysl, který je podstatnou součástí toho, aby mohl být trestný čin trestným činem.
 3. Usnesení policejního komisaře sice zmiňuje objektivní stránku věci i subjektivní stránku věci, ale vynechává objekt a subjekt, protože i policejnímu školákovi je známo, že naplnění skutkové podstaty trestného činu musí být objekt, objektivní stránka věci, subjekt a subjektivní stránka věci. Pokud chybí kterýkoliv ze 4. povinných znaků skutkové podstaty trestného činu, skutek není trestným činem.

Ale pojďme dál …

 1. Podepsaný policejní komisař dále uvádí, že symbolika v případu, cep není myšlen jako pracovní nástroj ale jako zbraň, dobře známou z husitství. Chce snad policejní komisař říci, že národní husitská symbolika našich dějin je trestným činem? Nebo si plete policejní usnesení s novinovým článkem indoktrinovaného novináře? Takový postup byl, je a vždy bude takzvanou policejní konstrukcí, kdy je zaměňován jakýkoliv význam za skutkovou podstatu trestného činu a zneužíván pro trestní stíhání z důvodů podjatosti nebo politické indoktrinace. S podstatou práva, pokud pan policejní komisař vůbec ví, co to znamená, a se skutkovou podstatou to nemá pranic společného.
 2. V dalších odstavcích policejního usnesení se sice dočteme od pana komisaře cosi o úmyslu pana Zapletala, který měl prý úmysl útočit na chráněný zájem a náboženství, islám a muslimy a kde považuje svou fabulaci za důkaz. Opak je ale pravdou, úmysl pana Zapletla není vůbec v usnesení jednoznačně prokázán ani definován. Opírá se stále jen o videozáznam a potom už jen pouze o svou konstrukci.
 3. Podstatou úmyslu pana Zapletala již od začátku zjevně není žádný útok na skupinu osob přináležejících k islámu a muslimům, ale obrana před muslimy a islámem, při čemž je nesporné, že pan Zapletal má na mysli radikální extrémisty a teroristy, kteří dnes a denně průkazně dokazují, že nepatří k žádnému civilizovanému náboženství, ale k militarizované skupině extrémistů a teroristů.
 4. Pokud vím a selský i právní rozbor také, mezi slovem útoku na skupinu XY nebo obrana občana před skupinou XY je nebetyčný rozdíl. Pan Zapletal prokazatelně nevyzýval k útoku na nějakou skupinu, ale na přípravu obrany před útočící skupinou. Tedy již v úmyslu je naprosto diametrální rozdíl, než vypisuje pan komisař v usnesení. Toť další zásadní rozpor mezi skutečností a indoktrinovaným přáním jisté skupiny multikulturních vlastizrádců, kterým pan policejní komisař jaksi posloužil.
 5. Podstatnou věcí v případu je i to, že pan komisař nějak nechápe rozbor § 356/1 trestního zákona. Tento § sleduje chráněný zájem bezpečí všech řádných skupin obyvatelstva uvedených v paragrafu. Chráněný zájem je tedy to podstatné.
 6. Chráněným zájmem jsou ve smyslu § 356 občané různých skupin, ale samozřejmě řádných občanů, řádně se chovajících a nikoliv militantní extrémistické skupiny muslimů, hlásící se sice též k islámu, ale svou podstatou, činností, skutky jsou pachatelé trestných činů, teroristé, extrémisté za islám se schovávající.
 7. Je naprosto nepochybné, že Martin Zapletal vyzýval nikoliv k útoku, ale k obraně (což je nesporný fakt a nezadatelné lidské právo) a je nesporné, že vyzýval proti právě těmto militantní, agresivní a extrémistické odnoži muslimů a vyznavačů nelegitimní extrémní násilné verze islámského náboženstvím. Tuto extrémní větev islámu a muslimů nelze považovat už pro svou povahu za chráněný zájem § 356/1 jako legitimní náboženství.
 8. Paragraf 356/1 chrání legitimní náboženské skupiny, řádně spořádaně působící ve společnosti. Tento paragraf 356/1 nebyl uzákoněn na ochranu teroristů a to, že se za islám a náboženství teroristé schovávají není vinou Martina Zapletala.
 9. Chce mi snad komisař policie tvrdit (jak mimo jiné význam jeho fabulace v usnesení tvrdí), že příslušný § 356/1 a zákon chrání tyto níže uvedené skupiny teroristů ve videozáznamech, které k článku přikládám? Pokud snad ano, je na pováženou pozvednou nejen sudlice a cepy, ale vše-občanský důrazný hlas  a to proti kolaborujícím úředníkům vlastního státu podílejících se na řízeným rozkladu našeho státu, tedy proti osobám spolupáchajícím vlastizradu, což je také trestný čin.
 10. Obviňuji jako občan a jako bývalý policista pana komisaře buď z neschopnosti nebo podílnictví na rozvracení státu a zneužití zákonné moci proti občanům této země cíleným zneužitím § 356/1.

Jindřich Tichý |šéfredaktor| předseda Referenda ČSR| bývalý důstojník kriminalista| free public|19.3.2018|

 

 

https://www.facebook.com/StrategickeMysleni/videos/2018585205069726/

https://www.facebook.com/anatesposadeunguardiacivil/videos/151718168828186/

Proč se tedy budují bezpečnostní zátarasy? Není to snad proti teroristickým útokům, které páchají po Evropě právě extremističtí migranti hlásící se k islámu a muslimům? K těm, které chce policejní komisař právě chránit?
https://www.info.cz/cesko/praha-se-pred-velikonocemi-opevnuje-na-namestich-pribudou-dalsi-betonove-zatarasy-25857.html

 

https://www.facebook.com/Europetoeuropeans/videos/1412839905436048/

https://www.facebook.com/EnCausee/videos/329178240904820/

 

Má snad ještě policejní komisař, že toto je chráněný zájem § 356/1 českého trestního zákona? Je nesporné, že Martin Zapletal ukazoval právě na toto.

https://youtu.be/IRdzuKXsMac

 

Takže pane policejní komisaři a multikulturní kolaboranti, moc nás neserte, protože toho máme tak akorát dost.

Tajné služby CIA a německých a bruselských tajných služeb, které se podílí na tomto teroristickém multi-kulturismu svorně s kolaboranty, neděláte dobře.

https://youtu.be/AZjzhHuO964

https://youtu.be/ihM1JMmYnhw

 

Kdyby to snad policejnímu komisaři nestačilo, co a jak pan Zapletal kritizoval. To jako kdyby panu policejnímu komisaři nestačili důkazy úmyslu pana Zapletala. Pan Zapletal evidentně nevyzýval k útočení na běžné civilizované náboženství, ale k obraně před těmito uvedenými skutečnostmi na video….. !!!!!!!! Že jsou ta videa nepřípustná? Ale jděte, vždyť zahajujete stíhání na základě podobného videa. Chce snad pan komisař považovat za chráněný zájem tento projev delikventů islámského extrémismu? Skutková podstata a deklarované usnesení pana komisaře PČR poněkud kulhá, že? Nebo přiložené důkazy na přiložených video panu komisaři nestačí jako důkazy úmyslu pana Zapletala? Co měl na mysli, co kritizoval? Nehodí se snad panu komisaři tyto důkazy? Bude nutné požadovat výměnu policejního vyšetřovatele za soudného a nepodjatého? Protože pan komisař je buď trochu retardovaný, nebo podléhá jisté politické indoktrinaci a hájí politické a nikoliv veřejný zájem a zájmy zákonné.

https://youtu.be/YOtUTiMSOT0

 

Nevaroval snad pan Zapletal právě před tímto? Pro ochranu před tímto jsou sudlice a cepy málo. Bylo by především potřeba dostatečnou policii na správném místě a se skutečným posláním chránit své vlastní obyvatele. Pan komisař si asi plete úlohy a své poslání. Docela se přiznám, že mne pan policejní komisař sere. Zřejmě si asi neuvědomuje, že policisté budou první na ráně, pokud toto dojde k nám. Není to smyšlené. Nejsou to mírumilovní muslimové, ale teroristé.

 

https://youtu.be/JyVKAHFEZVM

 5,031 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat