Reklama

MANIFEST BÍLÉHO EVROPANA

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Pokusím se dnes rozebrat otázku rasismu, resp. podstatu současného zdravého českého rasismu. Jde totiž o to, co vlastně nazýváme rasismem a zda – li je onen český rasismus postavený na stejných základech jako v ostatních zemích Evropy, či nikoliv.

Vrátím se do historie. USA založili Evropané a třeba JAR taktéž a to na naprosto totožných aspektech.  Jazyk, kultura, způsob náhledu na svět, náboženství. Všechno na těchto lidech bylo čistě, výlučně a zásadně evropské. Krev nás Čechů je v podstatě míchaninou danou faktem, která vojska prošla v historii přes naše území. Je to ale stále krev evropská. Krev která je krví milionů dalších Evropanů, kteří se rozšířili po celém světě. USA,  Nový Zéland, Austrálie, JAR a další. Všichni tito lidé s evropskou krví vzali pochodeň Evropy do zámoří a vybudovali země, které jsou díky té krvi nepochybně pomyslnou součástí Evropy a součástí Západu. Když mluvím o Evropě a její krvi, nemám na mysli také neocenitelné kulturní dědictví, které máme, jako spíš genetické dědičnou linii. Naše evropská kultura nemůže být oddělena od bílých lidí, kteří ji stvořili.

S největší pravděpodobností všichni kdo čtete můj článek, máme daleko užší genetickou spojitost ke každému dalšímu Evropanovi, než ke komukoliv, jehož původ je mimoevropský. Jsem přesvědčen, že abychom té evropské bílé krvi porozuměli, milovali ji a chránili, je nezbytné chápat, že jsme jedna rasa!  Bílá rasa! Žádná jiná lidská rasa by nemohla vytvořit tuto civilizaci a žádná jiná rasa ji nedovede rozvíjet jakkoliv smyslplným způsobem. Kde přátelé naleznete evropské bílé lidi, evropskou krev, tam také naleznete naši civilizaci a kde najdete naši evropskou civilizaci, tam najdete naše evropské bílé lidi. Všichni Evropané jsou naše širší genetická rodina.

Je přirozené mít svoji širší rodinu rád a doufat, že tato skupina bude přežívat donekonečna. Každý z nás zemře, ale každý z nás hraje malinkou roli v historii evropských lidí a přejeme si, aby naše genové dědictví pokračovalo tak daleko do budoucnosti, jak je to jen možné. Nechceme, aby někdy zahynulo. Samozřejmě, že hrozí jeho smrt.

Vrátím se nyní do USA. Jistě mnoho z vás ví, že v roce 1960 byly USA zhruba 90% bělošskou zemí. Měli imigrační politiku nastavenou na udržení bělošské většiny a tato politika probíhala do roku 1965. Od té doby počet bělochů klesl zhruba z 90% na 62% a podle všech předpovědí do 26 let lidé, kteří tu zemi vybudovali, ano ti potomci bílé evropské rasy, budou menšinou. Tím se USA přestávají podobat té genetické bílé Evropě. S katastrofickými důsledky. Normálně bývá velice obtížné předpovídat budoucnost, ale tady je velice jednoduché předvídat demografickou budoucnost USA. Stačí se podívat do Detroitu, nebo New Yorku. To je budoucnost, která nemá s původní genovou Evropou nic společného, to je budoucnost podobná s Afrikou, Latinskou Amerikou a Ásií.

Co běloch udělá, když místo kde vyrostl změní v každém ohledu svůj charakter? Samozřejmě uteče! Odmítá žít v oblastech USA, které přestávají být jako ona pomyslná Evropa s původními aspekty. Přesto ti Američané, až na sporadické vyjímky, odmítají pozvednout hlas proti tomuto procesu nahrazení, který je stále větší součástí USA. Města kde sami odmítají žít. To co se děje v USA je katastrofa! Ovšem místo rozpoznání té katastrofy převrátili Američané svou mysl naruby a trvají na tom, že jde o požehnání. Myslí si, že je v tom jejich síla. Síla, kdy je oslavován jakýkoliv mix řečí, nebo náboženství, ale zejména ras. Je to ale naopak slabost. Každému se zdravým rozumem je jasné, že je to zdroj napětí a konfliktů. Jde tu o zákony přírody. Nezáleží na tom, jak Američané křičí, že je v tom jejích síla. Nedokážou přepsat zákony přírody. Bílí Američané oslavující multikulturalismus jsou sebevrazi. Znamená to nahrazení původních genově evropských lidí a jejich kultury nebílými.

Tato zvrácenost překročila Atlantik a nyní postihuje většinu zemí Evropy. V Británii se předpokládá, že se běloši stanou menšinou okolo roku 2066. V budoucnosti uvidíme lidi přicházející ze Třetího světa různého původu, ale největší nápor bude z Afriky, kde dochází k obrovskému nárůstu populace. V roce 1950 měl celý africký kontinent 150 milionů lidí. Tehdy existovalo Evropanů třikrát tolik co Afričanů. Do roku 2050, tedy během 100 let, a to je seriózní odhad OSN africká populace oproti roku 1950 naroste 16 krát a bude třikrát tolik Afričanů než Evropanů- 2,5 miliardy lidí. Ujišťuji vás, že nebudou chtít zůstat v Africe. Budou chtít přijít za námi.

Po celé Evropě vlády umožňují tento druh změny. Vládci Evropy zdá se nechápou, že neexistuje cennější poklad, než je jedinečná západní kultura a genetický materiál, který tuto kulturu produkuje. Je to tak důležité, že to musí být chráněno všemi možnými prostředky, což obnáší moc státu. To co někteří evropští politici provádějí, je zrada nejdůležitější zodpovědnosti jakou mohou mít. Z kulturního a genetického pohledu se náhrada populace takového rozsahu nijak neliší od ozbrojené invaze.

Imigrační politika je také evoluční politika! Pokud geny lokální evropské populace přijmou velký počet Somálců nebo Pakistánců, tak to dopadne jako v Británii nebo Francii a místní populace se přiblíží Pakistánu nebo Somálsku se všemy aspekty.

Módou multikulturalistů je tvrdit, že rasa neexistuje. Že je to jen sociologická optická iluze, Jen velmi inteligentní lidé dokážou natolik zblbnout a přesvědčit sami sebe, že je to pravda. Samozřejmě je to metoda, jak nás obměkčit před nahrazením. Jakoby nám tím říkali – Nebojte se , nejsou to cizinci. Jste nahrazováni sebou samými, protože veškeré rozdíly nejsou opravdové, nejsou biologické. Pouze běloši věří tomuhle nesmyslu!!! Můžeme si myslet co chceme o průměrném IQ Afričanů, ale oni sami se nenechají obalamutit takovou pitomostí. Pravděpodobně neexistuje jediný Nigerijec, Eritrean nebo Turek, který by si myslel, že jeho rasa je jen druh iluze a že proměna nezpůsobí rozdíl.

Místo toho aby evropští politici bránili evropskou jakost bílého evropského národa, zakládají oheň, který ho ničí!!!

Angela Merkelová prakticky výhradně z titulu své politické autority otevřela brány celého kontinentu každému cizinci, kterému se podařilo vplížit do Evropy. Pokud se zamyslíte, tak v celé historii Západu napadne vás nějaký zrádce, který tak neobyčejně zradil důvěru lidí v takovém rozsahu jako Angela Merkelová? Neexistuje takový stupeň zrady v takovém rozsahu. Ona a jí podobní věří, že v moderní Evropě není místo pro etnicky čisté státy. To je podle nich zaostalost 19 století. Změnu chtějí provést skrze multietnické státy. Stala se největším nepřítelem zdravého evropského nacionalismu. Evropští politici nás upsali ideologickému projektu, který je stejně revoluční jako ten, který započal Lenin v roce 1917. Náhrada populace je stejně klíčovou změnou, možná i větší, jako znárodnění výrobních prostředků o což usilovali komunisté. Stejně jako komunisté čelili opozici, tak i tento globalistický plán z amerického zdroje smíchat populaci a snížit počet bělochů, čelí opozici. Tento projekt stejně jako ten komunistický odporuje lidské přirozenosti. A Když se pokoušíte ustanovit politiku, která odporuje lidské přirozenosti, musíte mobilizovat veškeré prostředky, kterými disponujete, abyste udrželi zdravé lidi nemocné na mysli a zabránili jim v jednání a uvažování způsobem, který je zjevně správný a pravdivý. V Evropské Unii už je to zařízeno skrze zákony proti svobodě projevu. Je to velice důležitá součást záměru udržet Evropany v tomto nezdravém protipřírodním stavu mysli. Velký podíl na tomto stavu mají velké internetové společnosti, které rozhodly, že tyto myšlenky jsou nepřijatelné. Rozhodly se stanovit limity přijatelného korektního vyjadřování.

Největší hrozba Evropě nejsou miliony a desítky milionů, kteří budou chtít přijít z Afriky a kteří už přišli z Blízkého Východu. To není hrozba! Skutečnou hrozbou je tato jedovatá ideologie, která nás Evropany hanobí. Myslím, že žádná taková ještě nikdy po zemském povrchu nechodila. Je to něco, co je historicky bez precedentu. Západní Evropa již stihla spolykat kolosální dávky tohoto jedu, který k nám začaly vyvážet USA také skrze filmy, televize, hudbu atd.

Musíme být schopni obnovit smysl pro svůj evropský lid, tak jako mají všichni nebílí základní instinkt pro soudružnost, jinak nás čeká zapomenutí. Musíme vnímat sami sebe jako článek v řetězu, který vede více než 2500 let do minulosti a měl by narůstat do nekonečna.

Vzhledem k faktu, že národy, které jsme žili za tzv. železnou oponou pod jhem komunismu, máme osobní zkušenosts jedem v mysli, tak jsme daleko podezřívavější a opatrnější. Lidé Východní Evropy pochopili, že principy na nichž byl život v Evropě vybudován, je ve smrtelném ohrožení. Masová migrace je maskována jako humanitární činnost, ale její skutečnou podstatou je okupace území. Nepřejeme si, aby se podoba našich zemí změnila. Výsledek parlamentních voleb i volby prezidenta ukázal, že zdravé jádro národa odmítá umožnit proměnu naší země v multikulturní společnost.

Uvědomujeme si rasovou hodnotu svých genů i to, co nám přináší. Tohle je podstata rasismu v České republice. Ne nenávist k jiným rasám, ale zdravá a přírodně přirozená ochrana svých genů, které byly po staletí utvářeny bílou evropskou společností.

 

 2,947 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat