Reklama

Obyčejný terorismus

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Nezaujatému pozorovateli by se mohlo zdát, že česká a potažmo i evropská společnost zaujímá takřka netečný postoj k terorismu a obětem, které s sebou přináší. Kromě nějakých vnějších projevů, jako jsou betonové zátarasy a nebozí vojáci a policisté navlečení i v těch největších vedrech do neprůstřelných vest, si nikdo ničeho nevšímá a klidně překročí i mrtvolu, pokud to není on sám.
Při pozornějším pohledu na stav naší společnosti, její priority a její chování, nemůžeme být lhostejností vůči teroru a shovívavostí k pachatelům teroristických činů nijak překvapeni.
Z vnějšku přicházející teroristé jsou sice přímočařejší a jejich aktivity za sebou zanechávají krvavé stopy, ale co se týká agresivity, agresivní ideologie, kterou vyznávají a materiálních škod dokonce zaostávají za teroristy, které si pěstujeme svojí lhostejností již po desítky let přímo uprostřed naší společnosti, a dokonce i v jejím čele, jako je vláda a parlament.
Jistě jste pochopili, že je řeč o takzvaných ochráncích životního prostředí, ekologistických aktivistech, lidskoprávních aktivistech a všelijak jinak maskovaných teroristech ukrývajících se za naprostou většinou tak zvaně neziskových organizací.
Ta podoba importovaných islámských teroristů a domácích ekologických aktivistů, jejich organizací, způsobu fungování, a výsledcích jejich podvratné činnosti je až zarážející. Rozdílný je přístup společnosti k nim a přístup k těm, kdo tyto aktivity financují.
Vůči sponzorům islámských teroristů jsou přijímány sankce, jsou jim zabavovány finance. Sponzoři ekologických teroristů jsou naopak ve společnosti uznáváni, mají naprostou svobodu v rozmnožování svého majetku, ze kterého jsou ekologičtí aktivisté financováni.
Rozdíl je samozřejmě ve výše uvedených škodách, zatímco islámští teroristé se soustředí především na živé cíle s úmyslem co nejvíce jich zavraždit a jsou tedy více nápadní, ekologové se soustředí na materiální škody, v těch však vynikají, neboť jimi způsobené jdou již do bilionů korun.
Jelikož o řádění islamistů jste každý den podrobně informováni, soustřeďme se na charakteristiku a činy ekologických teroristů.
Za dobu svého působení v České republice zablokovali výstavbu mnohých úseků dálnic, které již nelze ani vyjmenovat, z nedávných je to letité blokování dálnice D 8, dálnice D 11 z Hradce Králové do Smiřic, prakticky pohřbení dálnice, která by spojila českou a moravskou dálniční síť s rakouskou, Přitom nejde jen o nějaké lokální spojení Brna a Vídně, ale o propojení celé sítě, která by umožnila pohodlně a rychle cestovat napříč celé republiky. Přitom na rakouské straně jde výstavba do finále i přesto, že rakouská strana mnoho let zbytečně promarnila čekáním na to, kterou variantu česká vláda zvolí. Právě tak blokují územní rozvoj mnoha důležitých měst.
Terorizují tak všechny občany a způsobují jim bezprostřední i zprostředkované ztráty. Například blokováním dostavby dálniční sítě způsobili ekoteroristé škody na dopravní infrastruktuře, ztížení dopravní obslužnosti ve výši přesahující stovku miliard korun. To ovšem výrazně snížilo příjmy státního rozpočtu. Snížení příjmů tak znamenalo odklad zvyšování minimální mzdy a důchodům včetně dalších plateb ze sociálního pojištění. Nejde tedy jenom o nějaké problémy v dopravě a čekání v kolonách. Ekoterorismus přímo krade chléb od úst těch nejvíce potřebných, jako jsou děti, senioři a nemocní. Jestliže někdo zemře jenom proto, že se k němu nedostala lékařská pomoc dostatečně rychle je zapotřebí tohoto mrtvého připočítat na vrub ekoterorismu. A tady bychom možná došli k závěru, že v materiálních škodách ekoterorismus absolutně převyšuje materiální škody způsobené islámskými teroristy a vyrovná se jim i co do počtu mrtvých.
Podle statistik jsme na 183. místě ve světě, co se týká složitosti povolování dopravních staveb. Přitom OSN má 193 členských států. Zato jsme 1. ve světě co se týká vývozu například surového dřeva. A za námi je úplná propast, ač bychom čekali, že dokonce před námi bude Kanada, protože má obrovské zásoby dřeva, nebo Brazílie, protože likviduje miliony kilometrů čtverečních plic planety vražedným ničením deštných pralesů. Prvenství dosažené rabováním vlastní přírody a vývozem surovin místo jejich zhodnocení prací je zločin. Proč ekoteroristé protestují proti stavbě dálnice a neprotestují proti vývozu surového dřeva a odlesňování naší krajiny? Protože většinu lesního hospodářství má nyní ve své moci Agrofert miliardáře Andreje Babiše.
V Krušných horách spěje k zahájení obnova těžby Lithia, a to takovým způsobem, že z ní Česká republika a občané nebudou mít ani korunu, i když odhadový zisk by mohl dosáhnout 3 bilionů korun. Což je částka, která by pokryla dvojnásobně úhradu dluhu České republiky nebo na více než dva roky státní rozpočet. Těžba byla totiž v naprostém rozporu s platnými zákony a povinností vlády a parlamentu svěřena soukromé firmě, takže veškerý zisk odteče do zahraničí. Takže pro Českou republiku a její občany nejen že nezůstanou žádné peníze, ale budou naopak trpět negativními důsledky těžby ve zhoršení životního prostředí v již beztak těžce zkoušených Krušných horách. Ani zde ekoteroristé neprotestují, těžba byla svěřena miliardáři Janečkovi.
Co mají oba tito miliardáři společného, kromě toho, že jsou velkými přáteli a Janeček nevynechá jedinou příležitost pochválit Babiše? A Babiš mu to oplácel ještě jako ministr financí hledáním různých úlev pro neziskovky? Oba se podílejí na financování neziskových organizací ať již ze svých peněz, nebo zajišťováním peněz ze státního rozpočtu (tedy z našich daní) a z evropských dotací. Zatímco ovšem peníze pro drobné živnostníky si Babiš přelil do Čapího hnízda a likvidoval tak nejdůležitější část ekonomiky, jiné peníze určené původně také pro potřebné přelil do neziskovek. A na druhou stranu, kdo jsou ti příslušníci neziskovek, že se tak snadno dají koupit a že pro ně nějaké ideály nic neznamenají a ohlížejí se pouze na zájmy těch, kdo je financují?
Typický ekoterorista je osoba líná a hloupá s multikulturními sklony k obhajování každé deviace. Za normálních podmínek by byla závislá na pravidelném docházení na Úřad práce pro sociální podporu. Avšak díky neziskovým organizacím jako je Amnesty International, Děti země a další a další si vytvořili tito parazité vynikající a nikdy nevysychající zdroj příjmů. Mají tak prostředky a čas k tomu, aby mohli terorizovat všechny zbývající občany České republiky vždy tam, kde jim to poručí jejich sponzoři nebo spíše zaměstnavatelé.
Proti islámským teroristům se tu a tam zvedne protestní hlas a tu a tam úspěšně zasáhne policie nebo armáda. Paradoxně ekoteroristy si volíme do parlamentu a dáváme jim tak pravomoc nejen ničit ekonomiku naší země, ale také vraždit naše spoluobčany.

A ještě jim za jejich vyloženě škůdcovskou činnost platíme jako zastupitelům, poslancům, senátorům a ministrům, a to vše navíc k jejich příjmům, které berou ze sponzorských darů miliardářů. Všichni víme, že to jsou teroristé, že jsou to osoby parazitující na nás, potom je ovšem zcela nepochopitelné, že si je volíme a že se od nich necháme beztrestně tyranizovat jak materiálně, tak lidsky.
Jelikož se zpronevěřili svému prvotnímu poslání, z ochrany životního prostředí se udělali živnost a jsou poslušnými nástroji miliardářů, je třeba se všemi projevy ekoterorismu, jejich organizacemi a finančními toky zacházet stejně jako u teroristů vyznávajících islám. Není zde rozdíl ani v ideologii, špinavém parazitování na problémech společnosti, používaných metodách, ani oddanosti sponzorům.
Předchozí slova jsou důrazným varováním, pokud nezakročíme nekompromisně například tím, že v říjnu nedáme hlas ani jedné podobné organizaci, můžeme se dočkat jenom dalších teroristických akcí a nakonec jenom kruté smrti udušením, což nám ekoteroristé za peníze svých sponzorů bezpochyby ochotně zajistí v nepříliš vzdálené budoucnosti.

 3,426 zobrazení celkem,  2 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY AUTORŮ

Přiletěl oknem….

Jednoho deštivého odpoledne v září roku 1928 pracoval skotský bakteriolog

 5,172 zobrazení celkem,  1,031 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Vlastenčení…

Na úvod se s vámi podělím o jeden citát, který

 17,178 zobrazení celkem,  573 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY AUTORŮ

Přiletěl oknem….

Jednoho deštivého odpoledne v září roku 1928 pracoval skotský bakteriolog

 5,173 zobrazení celkem,  1,032 zobrazení dnes

Číst více »