Reklama

Tak jsem si poslechl Svobodné rádio, pana Kapala a jeho malý alternativní mainstream

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Když vstoupím na web Svobodné rádio pana Kapala, přivítá mne text, prezentovaný touto proklamací:

„Svobodné rádio je projektem skupiny svobodných lidí, kteří chtějí informovat pravdivě a nezkresleně o tom, co se děje doma, ve světě. Všichni vysílatelé mají naprostou svobodu ve všem, pokud budou dodržovat zákony ČR.
Nebudou omezováni, cenzorováni. Svobodné rádio pro svobodné lidi. To je náš zákon.“

Tak si to trochu rozebereme:

  • „Svobodné rádio je projektem skupiny svobodných lidí,“ ….  které se ale veřejně prezentuje jako patron SPD, kde se slova SPD a Okamura citují snad po každé třetí větě, tedy svobodných lidí v barevném triku SPD, kde se s nadřazeností kritizuje vše, co je jiné než Okamurovo.  Nahradí to jakýmkoliv zdůvodněním a proklamací o slepé víře v Okamuru, protože ten se prý vzdal mandátu senátora.  Má-li o osudu země a občanů rozhodovat víra v Okamuru na základě trapného zástupného argumentu, nezbývá než popřát panu soudruhu redaktoru Kapalovi a jeho malému alternativnímu mainstreamu naruby hodně štěstí a úspěchů a hodnocení hodné VUMLU.
  • …“kteří chtějí informovat pravdivě a nezkresleně o tom, co se děje doma, ve světě“ …. a kde je pravda představována tak, že každý host je zjevně jako záminka dobrý k proklamacím. Pan Kapal, nikoliv v roli předkladatele otázek si asi nevšiml, že otázky nepředkládá, ale zavádí a především komentuje, s právě jeho  jedinou a správnou pravdou, tedy manipuluje a jako jediný v roli soudce, přednášejícího a posuzovatele strhá vše, co není z Okamurova.
  • …“Všichni vysílatelé mají naprostou svobodu ve všem, pokud budou dodržovat zákony ČR. Nebudou omezováni, cenzorováni.“. V podstatě má text pravdu, neboť vysílatel je Svobodné rádio a pan Kapal. Je očividné, že se neomezuje. Horší je to ale s hosty, kteří, když už se jim povede panu Kapalovi skočit do řeči, tak pan Kapal umně probere a prohlásí, že cosi studoval celý život a rozhodne o tom, co je a co není blbost. Skvělé, že.
  • …“Nebudou omezováni, cenzorováni. Svobodné rádio pro svobodné lidi.“ … panu Kapalovi určitě nemusíme vysvětlovat, že cenzurovat se dá různými způsoby. Můžeme zakázat někomu cosi publikovat, ale také hosta můžeme nechat lidově „vykecat“ a potom ho onálepkovat z pozice umně vytvořeného dojmu autority a prohlásit to celé za blbost. Jak krásná mainstreamová metoda nálepky v názorné praxi alternativního mainstreamu nesoucí skvostný název „Svobodného rádia“. Jen tak dál. Soudruh cvičený v mediálních masážích svobodně po komunisticku masíruje posluchače podle klasického scénáře mediální mafie.

Takže co říci k redaktorovi Kapalovi se zavádějícím názvem Svobodné rádio, na kterém je předem jasné, kam chce posluchače dostat?

  • No snad jen to, že víme, kam inklinuje a jeho průhledná komunistická rétorika z něj přímo čiší. (velmi často se pseudo-rétorikou totiž prořekne). Pan Kapal totiž není podporován Ruskem, jak si pravicový mainstream mylně myslí, ale je spíše prodlouženou rukou KSČM konspirací směřujících k Dolejšovi a Filipovi?
  • Dnes se též prořekl cosi o Jihlavě. Zasvěcenějším se hned vybaví shromáždění takzvané Nové republiky, které se před pár dny v Jihlavě konalo, toho politického hnutí Nové republiky, které se aktivovalo jako komunistická spící buňka i s bývalým ministrem Davidem, komunistou a socanem, kde se samozřejmě komunisté v čele s Filipem účastnili. Proč? Odpovězte si sami.
  • Je samozřejmě známé, že vztah Okamury a estébáka Filipa z KSČM je více než dobrý, jsou známy i vzájemné vazby a mnohým dochází i to, že Okamura s SPD byl přímo komunisty naplánován, pomalu zaveden do podvědomí lidí v televizích jako účelová rádoby opozice k prezentaci stanovisek toho, co sami komunisté z KSČM nemohou, protože, světe div se, i komunisté byli a jsou součástí mafie z roku 1989 a vázáni tichými dohodami se zástupci CIA již od roku 1989 a pokud by zlobili, tak by na ně CIA práskla cestou švýcarských policistů, jak si jezdí vybírat úroky a dividendy z ukradených peněz a vyvezených ještě před revolucí do švýcarských bank. Viz. příklad Rarnsdorf. O tom nám ale pan Kapal zajisté nic neřekne.

Pojďme zpátky k panu Kapalovi a jeho rozhovor dnes s Jirkou Černohorským….

  • Jirka Černohorský řekne cosi o návrhu občanského důchodu z projektu Občanské referendum Republiku zpátky občanům. Co udělá pan Kapal? Cintá cosi o hnutí Zeitgeist a jejich nepodmíněném příjmu i přesto, že byl Jiřím několikráte upozorněn, že to nemá spolu nic společného. Vtipné. To, že jsou to dvě naprosto odlišné věci na úplně jiných podkladech ho jaksi „nesere„?
  • Pan Kapal začne posluchače masírovat přednáškou o tom, co je to nezaměstnaný, co lidi nutí k práci a že lidé musí mít donucovací motivaci. Samozřejmě, že musí lidé musí mít motivaci, samozřejmě, že projekt Občanského důchodu ze zisku státu s motivací počítá a to tak, že 2/3 lidí by pracovali a vcelku rádi za důstojné mzdy. Ta 1/3 stejně nepracuje i dnes, ale daně neplatí. To ale pan Kapal nejen, že vynechal, ale ani nepustil ke slovu Jirku Černohorského to vysvětlit.
  • Proč? Protože Okamura sice cosi plácá, ale vůbec neví jak by to chtěl nebo měl udělat? Tedy se Kapalovi nehodí do krámu prezentovat cokoliv, co by jím a komunisty podporovaného Okamuru mohlo zastínit? Takže opět, všichni občané jsou blbí, protože Kapal řekl, že je to blbost? Sakra práce, zas mám ruku v nočníku.

Soudruh Kapal má totiž hned několik velkých problémů. Jeden z nich je, že je to odchovanec komunistického režimu a v podstatě komunista, druhý, že tak strašně hlásá Okamuru, až v podstatě zviditelňuje vazbu Okamury na komunisty a třetí, že být to za časů Rudého práva, má nejméně titul prezident všech rudých šéfredaktorů.

Velkopansky poučovat občany, že jsou blbí, se nevyplácí. Vrací se to jako bumerang. Ideologů a populistů tu bylo dost, jako občané jsme na to dost citliví. Takže pane Kapale, čest práci?

Ideově můžeme vyslovit také pár proklamací.

Banksterismus a alá pseudo pravice i s pseudo levicí z nás po revoluci nadělali novodobé otroky. Komunisté by z nás zas nejraději udělali 10 milionů otroků povinně pracujících, viz, nedávný návrh zákona pod falešným názvem o příživnictví. Jen ale pro plebs, oni jsou přece zaměstnání v parlamentu i se zvýšenými platy.

Proto není vůbec překvapující, že proti zrušení politických stran a mafií, proti zavedení občanského důchodu ze zisku státu pro každého poctivého občana jsou všechny politické strany, včetně komunistů. Ztratili by totiž nástroj, jak nás nutit k práci za almužnu.

Proto není ani divné, že jako občanské hnutí Občanské referendum chceme zrušit politické strany a mafie a převést zákonodárnou moc na lid, s prezidentským systémem, prezidentskou vládou a správou země nikoliv politiky, ale veřejnými funkcemi okresních hejtmanů, volených občany z občanů a že k tomu žádné prostřednictví politických koumáků a mafií nepotřebujeme.

A samozřejmě, že návrhy zákonů a referend by dělal prezident se svojí vládou, aby bylo hezky vidět, pro koho si máme dojít a chytit ho za „držku“, když to bude dělat protiústavně a špatně. Tomu se říká přímá hmotná i trestní odpovědnost nové Ústavě osobami ve veřejné funkci, jedno jestli prezident, úředník, ministr nebo soudce.

A kdyby pan Kapal stokrát říkal, že my občané jsme blbí a že neumíme své zemi dát si svá občanská práva a pravidla, pravda je jediná. Stát je náš a do toho, co je naše nám nebude kecat žádná politická mafie. I kdybychom opravdu byli blbí, je to naše věc.

A doma má poroučet pán a ne nadutý a povýšený slouha. V tom spočívá podstata naší dnešní občanské revoluce proti všem povyšujícím se politickým mafiím.

Tedy jak? Žádná politická strana, žádný politik nebo jiná zájmová skupina mafiánů, správně se to řekne veřejná funkce, občané a občané ve veřejné funkci, bez modré, rudé, růžové, zelené, černé, hnědé vlajky zájmových skupin  mafiánů, žijících z naší práce. I kdyby soudruh VUML Kapal nebo Klausovic banskteři říkali co chtěli.

Zastupitelská demokracie se nepovedla. Politické strany se poněkud nevyvedly. Občanský stát bez politiků je šance. Možná poslední.

Jindra Tichý st.“|šéfredaktor|10.4.2017|free public|

 9,029 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat