Reklama

Slavnosti sněženek, aneb 8. Sjezd Nezávislého odborového svazu Policie ČR

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Dne 30. 03. 2017 proběhl velmi očekávaný 8. Sjezd Nezávislého odborového svazu Policie ČR (NOS PČR). Tentokrát se ale očekávalo něco jiného, než prezentace odborové činnosti, koncepce a poslání tohoto svazu. V tak významný den, bych já osobně na podiu přednostně uvítala ty, jimž bylo ze strany NOS PČR pomoženo, vyhráli soud pro neoprávněné propuštění, ubránili se šikaně za pomoci NOS PČR, odvrátili hrozící útok, způsobenou škodu…………pasování čestných členů za zásluhy…. A vše završeno rekapitulací a následnou volbou předsedy a dalších představitelů největšího odborového svazu v policii. Nakonec to bylo jinak, zatímco za okny sjezdového sálu byl krásný jarní den.

Uvnitř sjezdového sálu, patrně díky předem připravenému tichému komplotu měla být letos Petra Lhotáková hromosvodem, kverulantem a nástrojem očištění „dobrého“ jména svazu a zejména předsedy JUDr. Milana Štěpánka a místopředsedy JUDr. Tomka. Nestalo se tak a proto se k údivu naprosté většiny členů NOS PČR dosud mlčí, jako by tak významná událost, kterou svou přítomností podpořila elita policejního národa a Ministerstva vnitra – policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý, ministr vnitra Milan Chovanec a ředitel Kanceláře policejního prezidenta p. Bednařík, nestála za řeč. Velmi zvláštní.

Zazněly pochvalné projevy z úst ministra vnitra směrem k osobě JUDr. Tomka, oslava jeho činnosti pro policii, vychválení jeho účasti na tvorbě zákona o služebním poměru a jeho připravované novele (o její kvalitě nemá cenu polemizovat – např. odstranění služby v rozsahu 150 hodin a zejména proplácení odsloužených svátků je více než diskriminační z hlediska zákoníku práce, kde práce ve svátek je hodnocena 100% příplatkem, ale policista by měl nárok jen na 25% !!!, navíc nejprve čerpat volno??) Praxe aplikace zákona o bezp. sborech ukázala chyby v plné nahotě, včetně jeho zneužívání proti řadovým příslušníkům.

Vzápětí si pan Chovanec protiřečil. Dle něj je v tomto zákoně chybné, že „se to svázalo prapodivně s minulostí“, neboť podle tohoto zákona nelze povyšovat za zásluhy. Vše umocnil policejní prezident vyjádřením, že management očekává připomínky a je připraven na ně reagovat. Jen nevím jak, když novela zákona již prochází legislativním procesem.
(takže pánové, § 42 odst. 1 písm. d), který je v rozporu s LZPS, nesmyslné požadavky na vysokoškolské vzdělání pro „řadové“kriminalisty v 7.TT – ať má VŠ vedoucí MOP či OOP, ale k čemu policista zpravidla s letitou praxí, neprovázanost s jinými právními předpisy, těch „much“ je pro policejní sbor 21. století opravdu až příliš, připomenu zneužívání rizikového příplatku – proč má stejný příplatek příslušník zásahové jednotky či URNY jako vedoucí funkcionář? Atd. Kde zůstal proboha zdravý rozum?)

Paradoxem je to, že se vychází pouze jen z neuropsychické zátěže, ale není vůbec dosud hodnoceno riziko výkonu služby z hlediska poškození zdraví biologickým a infekčním materiálem při styku s rizikovou skupinou obyvatel.

Oslavné proslovy zazněly také z úst některých kandidátů na vedoucí funkce ve svazu. Kandidáti na předsedu svazu při tom ve svých prezentacích vyzývali ke klidu a návratu k opravdové odborové práci, patrně si plně uvědomovali současnou hlubokou krizi vedení svazu.

Shrnuto – naštěstí odbory mají Lhotákovou, neboť jako obyčejná žena aktuálně v kategorii veterán, je evidentně vděčným terčem a zejména díky veřejné, leč transparentní publikaci protizákonného jednání a konání vedení NOS PČR, je v roli hlavního nepřítele NOS PČR č. 1. A v tomhle duchu se patrně postupovalo při přípravě programu Sjezdu. Účastníci byli připraveni na vystoupení Petry Lhotákové s příspěvkem či otázkou a byly připraveny scénáře, jak budou reagovat. Omlouvám se, že jsem nenaplnila očekávání některých delegátů Sjezdu.

Dalšími na tapetě byli „nepohodlní“ členové předsednictva, kteří přestali hlasovat „v jednotě“, aby to bylo „odborově korektní“.

Po zásluze byli „oceněni“ veteráni, kteří by podle některých hlasů ze svazu měli odejít úplně!!! Nejen jim nedovolit vést základní organizace, koordinovat kraje, či dokonce moci tvořit poměrnou část ve vyšších orgánech NOS PČR s možností se spolupodílet na objektivním rozvoji svazu díky jejich znalostem, zkušenostem. Dnes je to nežádoucí a je třeba veterány eliminovat. Jejich zaplacenými členskými příspěvky ale svaz nepohrdne. Ani dojemná řeč „dědka“ Votýpky nehnula s předem nastaveným a dohodnutým scénářem Sjezdu, a protože byl zvolen proces volby do orgánů NOS PČR tajným hlasováním, byl 8. Sjezd zejména o pohybu mezi sálem a provizorními volebními urnami v předsálí. V dlouhých frontách k urnám se zde nedalo přeslechnout, jak se delegáti svědomitě utvrzují v tom, koho volí ze svého přesvědčení. Nešlo přeslechnout slova „koho že to mám zaškrtnout?……pro co jsem vlastně hlasoval/a?“ Ale to je prostě současný odborový život NOS PČR.

Na začátku se hlasovalo o změně programu. Místopředseda Mgr. Josef Kočárek s předstihem zaslal žádost předsedovi JUDr. Štěpánkovi s tímto textem:

Navrhuji doplnit program v dobu 4) o bod 4a), který zní: Vyvození osobní odpovědnosti bývalého pana předsedy našeho svazu pana Štěpánka Milana, jak je uvedeno ve zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 4, předsedou ZO č. 4, při ÚO Plzeň venkov, které zní:

………Vzhledem k tomu, že současný pan předseda několikrát opakovaně překročil své kompetence a porušoval a i porušuje platné stanovy do konání sjezdu a interní předpisy včetně zákoníku práce a vlastně si bez vědomí svazových orgánů podepisoval a uzavíral smlouvy včetně smlouvy kolektivní a zatajené i před samotnými zaměstnanci svazu. Současný pan předseda by z takovéhoto svévolného jednání měl vyvodit osobní odpovědnost a již znova nekandidovat do Předsednictva. Pan předseda pokud bude kandidovat, tak musí v úvodu sjezdu na tato zjištění adekvátně reagovat.

A světe div se – delegáti v sále o celkovém počtu lehce přes 300 si odhlasovali, že se tento bod do programu nezařadí. Kolem 80 bylo proti, část se zdržela. Je přeci Sjezd, proč si jej znepříjemnit diskuzí o věcech, o kterých téměř nikdo z řadových členů nemá ani ponětí. Jsme na Sjezdu policejních odborů a chceme klid a pohodu v rámci odborové korektnosti. Jednolitost a názorovou shodu. Kázeň a disciplínu.

Tímto hlasováním si vlastně delegáti odhlasovali, že schvalují hrubé excesy pana předsedy z dob minulých a současných. Tedy jim patrně nevadí, že členská základna byla permanentně podváděna. To, že tímto vlastně rezignovali na vyvození odpovědnosti pana předsedy za své hrubé přešlapy, se stali vlastně schvalovateli nezákonných praktik ve vedení svazu. Jak potupné, že? Navíc tím potvrdili rezignaci na naléhavé problematiky které jsou rozpracovány, včetně problematiky šikany, BOZP, účast na Radě vlády, hygiena, zdravotnictví, výstrojní součásti, spolupráce na úrovni SI BOZP odborových organizací atd. atd. Dá se to lehce shrnout – vítejme na nové cestě zpět do pravěku.

Ačkoliv byl program dán, změny se mohou provádět, o čemž se hlasuje. Nebylo mi jasné, proč předseda JUDr. Štěpánek stále vyzývá delegáty, zda není někdo další, kdo by rád promluvil. Do souvislostí jsem si vše dala až druhý den, kdy mi přišla zpráva od civilní osoby, která s NOS PČR spolupracuje v rámci pojišťovnictví. Text přikládám:

Dobrý den Petro. Nepatřím mezi ty, který sedí celý den za počítačem a píše pod nicky. Jsem upřímný člověk. Gratuluji k vaší včerejší trapnosti. Ušetřila jste si tak dřívějším včerejším odchodem ostudu. Celý sál hlavně vězeňská a převážná část PČR byli domluveni, až začnete mluvit, že odejdou ze sálu. Tím vám chtěli dát najevo, jak je vaše služby ve vašem podání nezajímají. Ušetřila jste se tak včerejší trapnosti. Některé věci se nedají změnit i kdyby jste tankem jezdila. Venku je krásně, zkuste věnovat čas jiným příjemnějším věcem…Iveta.“

Co dodat? Svaz, přesněji někteří členové vedení, se raději spolčí s kýmkoliv, než aby přiznali a vyvodili důsledky z opakovaného, cíleného a účelového hrubého porušování stanov, vnitřních předpisu a zákonů. Raději domluví předem komplot, aby svou zodpovědnost za pochybení naházeli veřejně na jiné. Raději se poskytnou informace vybraným civilistům, kteří se pak rádi popásají v nechutnostech výše popisovaných. To je odborová činnost nejsilnějšího policejního svazu v 21. století.

Ale zábava pokračovala. Spolutvůrce starých i nových stanov, napsaných v Tureckém stylu „lid potřebuje tvrdou ruku, tak budu vládnout sám a kolektivní orgány ať již předsedu nemohou obtěžovat“, JUDr. Tomek, sám jejich znění pořádně nezná, protože ihned po získání mandátu v novém předsednictvu, se jej patrně demonstrativně vzdal a předal jej kandidátovi po něm, s odůvodněním, že on bude raději kandidovat do Rozhodčí komise a o místo v předsednictvu vlastně vůbec nestojí. Jaký to paradox. Proč tedy vůbec kandidoval?

Takový postup je však v zásadním rozporu se stanovami, ano s těmi stanovami, jejichž je JUDr. Petr Tomek spoluautorem a ještě by chtěl být členem Rozhodčí komise? Té komise, která má za úkol chránit členy a orgány NOS PČR před zlovůlí, nepravostmi a dohlížet na striktní dodržování stanov? Na toto zásadní pochybení a tristní faux pass musel důrazně upozornit již bývalý 1. místopředseda Ing. Alexander Burda, který před volbami bohužel odmítl všechny jemu navržené kandidatury.

Co dodat na to, když v JUDr. Tomkem spoluvytvořených stanovách je ustanovení, které konstatuje, že po vzdání se mandátu, tento zaniká až dva měsíce poté a o funkci v Rozhodčí komisi by se mohl ucházet, až po skončení tohoto mandátu a sám to nevěděl? Došlo tedy k situaci, že JUDr. Tomek se vzdal ihned po volbách funkce člena předsednictva a v důsledku toho musel odstoupit i z kandidatury na člena Rozhodčí komise.  Střelit si vlastňáka a ještě si dát šach mat králem, je opravdu husarský kousek hodný tohoto „rádoby odborníka“. Stalo to, že díky Tomkově fatální chybě bude e je nově zvolené předsednictvo nekompletní.

Závěr? „No, nějak se to pak musí udělat……“, sdělil Vítězslav Košťál (předseda mandátové a volební komise) a po poradě s předsedou vyslovil, že se na pozici člena předsednictva po dobu oněch inkriminovaných dvou měsíců ponechá JUDr. Tomek jen „papírově“a Sjezd provede ihned náhradní volbu s účinností až za dva měsíce. Ovšem tímto by opět došlo k porušení stanov, načež musel opětovně upozornit až Ing. Burda. Proběhla tedy další porada, kterou bylo rozhodnuto, že se ihned svolá nově vzniklá Rozhodčí komise a ta rozhodne. Co na tom, že Rozhodčí komise nebyla svolána v souladu se stanovami, jelikož nebyli osloveni všichni členové Rozhodčí komise, jeden z členů se totiž již na Sjezdu nenacházel, a tedy nebyl a ani nemohl být vyrozuměn.

Závěr? Rozhodčí komise i tak rozhodla a dala za pravdu bývalému 1. místopředsedovi Ing. Alexanderovi Burdovi a neuznala „papírový flek“ JUDr. Tomka v předsednictvu a odmítla okamžitou novou volbu.

Dámy a pánové, velká gratulace!!

Nezodpovězenou a zásadní otázkou zůstává skutečnost, že celý tento „kabaret“ nebyl svolán dle platných stanov, tedy na posledním Shromáždění předsedů, které se uskutečnilo na podzim 2016. Našla se eventualita v občanském zákoníku. Jaká eventualita se ale najde na to, že v sále někteří přítomní, s hlasovacím právem sedící „delegáti“, žádnými delegáty vlastně ani nebyli, protože nebyli řádně nominováni svými základními organizacemi?! Včetně JUDr. Petra Tomka. Sjezd byl navíc svolán již po termínu stanoveném v té době platnými stanovami NOS PČR a měl být svolán do 5 let od posledního Sjezdu, který byl ve dnech 22. 03. 2012 – 23. 03. 2012.

Závěr? Ke dni Sjezdu, tedy 30. 03. 2017 ani jeden z členů Předsednictva NOS PČR, tedy ani JUDr. Štěpánek a JUDr. Tomek NEMĚLI PLATNÉ MANDÁTY.

Závěr? Anuluje se celý Sjezd ve stylu „sorry jako“? Fatální následky tohoto kroku, který se samozřejmě nabízí, by nejenže přesáhly rámec nadutosti, egoismu a neetického myšlení vedení svazu, ale patrně by měly dohru u soudu. Takto ztracený čas by se dal využít zcela jinak, smysluplněji.

Závěru Sjezdu jsem se nedočkala a stejně jako velká část delegátů, jsem po volbách odjela. Jak vše dopadlo, nikdo neví, neboť je evidentní, že vzhledem k vysokému úprku delegátů v průběhu sjezdu, se stal sjezd nejspíše neusnášení schopný. A NOS PČR mlčí….

Sebereflexe se tedy zcela jistě nekonala a ani se nemohla tudíž asi očekávat?!

Přítomní hosté – i ti ze Slovenska, Polska a představitelé EuroCopu, již nikdy nemusí chodit do kabaretu. NOS jim předvedl „lidové číslo“, připomínající spolkovou činnost myslivců. A okamžitě se mi vybavily Hrabalovy Slavnosti sněženek.

A k tomu dva citáty závěrem – „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“ či „Kde je blb, tam je nebezpečno“.

Nad jejich nadčasovostí může po přečtení těchto řádků přemýšlet každý sám.

PAL

 4,527 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 1,013 zobrazení celkem,  541 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 1,014 zobrazení celkem,  542 zobrazení dnes

Číst více »