Reklama

Pro čtenáře, kteří opravdu cítí, že je s tím hnusem potřeba už konečně něco udělat.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Uvidíme, kolik čtenářů bude číst. Uvidíme, kolik se jich ztotožní, kolik bude nesouhlasit. Pro ty, kteří číst budou nejen nadpisy, se pokusím dnes přednést několik základních otázek, které jsou zásadní a velmi důležité. Dokonce tak zásadní, že bez odpovědí na tyto otázky se nikdy nemůžeme pohnout dál.

Otázka první:

„Kde jsou příčiny „zoufalého stavu v naší zemi, marastu, ve kterém žijeme?“ Marastem rozumějme všechny viditelné problémy, které jsme schopni určit, vyjmenovat a vnímat jako ty negativní, špatné.

Mnozí odpoví špatná vláda, špatní politikové, nízké důchody, nízké platy, korupce, špatné zdravotnictví, špatné zákony, nespravedlnost a mnoho dalšího. To vše nejsou příčiny, to vše jsou důsledky. Hlavní příčiny jsou dvě, které na společenský vývoj, tedy to vše, v čem každodenně žijeme, působí.

„Jaké jsou to příčiny?“

 1. První příčinou je technologický vývoj mající vliv na společnost, který se vyvíjí tak rychle, že lidé jako celek, to znamená každý z nás, nejme schopni celkově chápat, natož s ním udržet krok a žít v něm podle přežitých starých zvyků a návyků. Totéž platí pro společenská pravidla a způsob života.
 2. Druhou hlavní příčinou je, že některé malé zájmové skupiny lidí na celém světě jsou schopny tento vývoj vnímat, zpracovat, plánovat na dlouhá desetiletí a využít systémem ve svůj prospěch vlády a moci.

„Které to jsou skupiny?“

 1. Na první stupeň bychom mohli dosadit světové bankstery, jejich nejvyšší systémy a korporace.
 2. Na druhý stupeň můžeme zařadit politické a zájmové skupiny, které banksteři využívají přímým způsobem.
 3. Na třetí stupeň můžeme zařadit politické a zájmové skupiny, které banksteři využívají nepřímým způsobem jako řízené a regulované opozice.
 4. Na čtvrtý stupeň můžeme zařadit systémy státních mocí, zákony, policie, soudy, kterých se politické a zájmové skupiny zmocnily a které ke své moci dnes a denně využívají.
 5. Na pátý stupeň bychom mohli zařadit mediální a ideovou moc pod vyšší přímou i nepřímou kontrolou uvedených 4. stupňů výše.
 6. Na šestý stupeň můžeme zařadit mediální a ideovou moc uměle vytvořené konkurence, aby převzala úlohu případného revolučního odporu a postupně takový odpor regulovala, usměrnila a dosáhla jeho finální impotence.
 7. Na sedmý stupeň můžeme zařadit systém likvidaci mediální a ideové konkurence, která by banksterský politický systém nějak revolučně ohrožovala. A tím je například dehonestace lidí odporu, diskreditováním, rozkladem zevnitř, bržděním vývoje konkurence, snižováním akceschopnosti a výkonnosti, snižováním kvality konkurence, odváděním pozornosti, vnitřní rozklad konkurence, kriminalizace, činnost zájmových konfidentů.
 8. Osmý stupeň je korupce přímá a to buď ekonomická za peníze nebo korupce nepřímá vytvářením závislosti na profitu, který korumpované osoby přijmou a navyknou si v něm žít. Např. různá postavení, organizace, neziskovky, představenstva, funkce, benefity, prosperita lukrativních míst pro celé rodiny, z nichž se vytvářejí klany moci.
 9. Devátý stupeň je silová korupce, tedy to, když nějaký článek, osoba nebo organizace náhodou nečiní, to co má pro bankstery činit a to co se po ní chce, je aktuální hrozba a důsledek takové neposlušnosti ztráta funkcí, benefitů, prosperity a zabezpečení jejich celých rodinný klanů, které by najednou mohly přijít o svá postavení a výhody.
 10. Desátým stupněm můžeme nazvat manipulace s davem, kdy na straně jedná se vytváří skupiny fandících fanatiků (např.. euro-hujeři) a na straně druhé se vytváří rozklad a rozbití davu (občanské jednoty) na co nejmenší a nejméně účinná uskupení, která nejsou banksterskému systému schopna konkurovat ve všech ohledech.

„Jaký je z toho závěr?“

 1. Pokud je konkurence banksterismu na straně občanské jednoty stádem roztříštěného neřízeného davu, s populistickým křikem bláznů, hledajících zviditelnění nebo propagátoři pouze a jedině těch jejich výkřiků, ale bez skutečné schopnosti stvořit kvalitativně něco účinnějšího, lepšího, vypadá to tak nějak podobně, jak to dnes u nás vypadá.
 2. Banksteři plánují na dlouhou dobu, se všemi prostředky, které mají a pouze pochopením jejich síly a možností je možné proti nim něco postavit. Je nutné znát a vědět, proti čemu stojíme.

Souhrnem potom platí:

„Malé zájmové skupiny světových banksterů, jejich systémy a korporace využívají situace a technologického vývoje ve světě, aby na dlouhá desetiletí plánovaly a ovládaly svět cestou politických systémů, politických skupin, zmocnily se státních, výkonných, soudních a zákonodárných mocí států, mediální a ideové moci včetně schopnosti uplatňování různých druhů korupce, manipulací a nátlaku za účelem získání a udržení moci k čemukoliv, co uznají za vhodné, k čemukoliv co chtějí prosadit a vynutit si na zbytku obyvatelstva světa.“

„Je třeba chápat celou věc minimálně tak silně, jak ji banksteři plánují a provozují a je nutné proti tomu postavit nejméně tak silnou znalost, schopnost a účinnost, jakou mají oni.“

Řešení všech našich problémů, důstojného života, odpovídajících platů, důstojného důchodu, kvalitního školství, zdravotnictví, suverénního státu, morálky, důstojné armády i policie, tradičních hodnot je potom pozitivní důsledek našeho případně úspěšného boje proti světovým bankovním zločincům a banksterským kolaborantům u nás, jako řetězová reakce účinné a pozitivní obrany. Pokud to dokážeme.

Naučme se tedy vidět a znát, kdo patří na stranu banksterů i kdyby se nám zdánlivě sebevíc zamlouval. Pravdou však je, že proti banksterům stojí skutečně a doopravdy vždy jen lidé sami a s jedinou nezkorumpovalenou myšlenkou. Tou myšlenkou je, že my občané musíme vědět, co vlastně chceme.

Myslím, že všichni společně chceme klidný, bezpečný, důstojný a svobodný život bez války, bez diktátu fašismu a cizích zájmů. Tyto hodnoty musí chránit náš stát, jehož je to úkolem. Pojďme si tedy náš stát vzít zpět z rukou politických mafií přisluhujících banksterům a opravit náš stát, aby fungoval. To chceme.

Rozplácané tisíce demonstrací všude možně s faktem, že nikdo neví co celkově s tím, je jen marné volání do nebe. Je třeba vědět co s tím, proti čemu stojíme, připravit lepší podobu a potom prosadit jedinou demonstrací pád banksterismu v této zemi a na dlouho. Když ne pro nás, tak pro naše děti.

Minimálně do té doby, než zase zpohodlníme, přestaneme si hlídat své zájmy a necháme bankstery zločince, aby nám potichu zavedli plíživě opět ten jejich fašismus a náš stát nám zase ukradli. Když to dovolíme.

Občané bez politických stran.

Ti, kteří pochopí podstatu věci a budou mít zájem se aktivně zapojit, mohou kontaktovat emailem Koordinační centrum na email: Koordinační centrum

Zbytek ať se dál frustruje na facebooku.

 

Jindra Tichý st.

|šéfredaktor|koordinátor Občanského-referenda A dost Republiku zpět občanům|free public|5.3.2017

 

 

 1,916 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 653 zobrazení celkem,  181 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 654 zobrazení celkem,  182 zobrazení dnes

Číst více »