Reklama

Pověst o Kazínu

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Kdysi zamířila Libuše na hrad nad Vltavou, který dostal později jméno Vyšehrad. Kromě družiny dívek ji doprovázela i její starší sestra Kazi. Do zdejší divočiny jezdívala Kazi ráda. Vábila ji sem vzpomínka. Několikrát zahlédla na cestě k hradu muže, který se jí zalíbil. Ten muž bydlil v osadě nedaleko odsud.

K večeru dorazily sestry na hrad. Když sesedly z koní, slévaly se už na zemi dlouhé stíny roubených budov a slunce odpočívalo po celodenní pouti jenom na střechách a hřebeni hradeb. Libuše a Kazi vystoupily na vyvýšené místo za hradebním valem a shlédly dolů k jiskřící Vltavě. Lesnaté petřínské stráně vydechovaly přes řeku vůni silnou jako vzácné koření.

Vtom se ozval z druhého konce dvora křik mnoha vzrušených hlasů. Libuše a Kazi se ohlédly a spatřili zástup mužů. Mezi nimi šel urostlý mladík. Předkloněn nesl na zádech nějaké břemeno. Kazi v mladíkovi poznala muže, kterého vídala při návštěvách hradu.

Mladý muž předstoupil před obě sestry a houf jej obstoupil do půlkruhu. Všichni si s obdivem prohlíželi jeho břemeno. Ohromného živého divočáka, kance, kterého přemohl holýma rukama v močálovitém lese dole při Vltavě. Nesl jej přitisknutého štětinatým hřbetem k zádům a držel jej za chlupaté boltce. Divočák zuřivě mžikal krvavýma očkama a třísnil slinou režnou košili svého přemožitele.

,,Bivoj, Bivoj!“ zvedl se znovu křik v houfu a to jméno znělo jako oslava nevídaného činu jako obdiv i vděčnost. Obrovský kanec, kterého muž přinesl na hrad, škodil už po mnoho týdnů na polích vesničanů a zdálo se, že je nezranitelný. Kolik šípů už za ním vyslali z luků, kolik oštěpů za ním vrhali, ale divoké zvíře setřáslo ze sebe smrt jako pták peří.

Teď mělo zemřít před Libuší, správkyní svého lidu, jakoby z jejího rozsudku. V Libušině pohledu zajiskřila hrdost, že v kmeni Čechů žije muž tak odvážný a silný. Ale v pohledu její sestry Kazi zářilo nadšení a náklonnost.

Bivoj shodil břemeno ze zad a sotva se proti němu kanec rozběhl, proklál jej oštěpem. Neustoupil přitom ani o píď. Nádvoří hradu zašumělo pochvalou. Tu stál mladý vítěz zvlhlý potem a pevně třímal krátký meč, rozhodnut dorazit škodného kance, kdyby se snad vzchopil k novému útoku. Přesný zásah oštěpem byl však smrtelný. ,,Bivoj, Bivoj,“ zahučelo nádvořím radostné zvolání.

Libuše přikázala na počest hrdiny vystrojit hostinu a odešla se sestrou Kazi vybrat z Krokovy pokladnice dar pro vítěze – opasek zdobený zlatými plíšky. Kazi pak sama Bivoje přepásala.

A nastala noc a hořely ohně a nad nimi se pekly kusy kančího masa. Nahořklá medovina probouzela paměť starých bojovníků. Vykládali, kdo se kdy zachoval jako hrdina, kdo měl silnou paži, jisté oko a štěstí. Dávné lovy a minulé bitvy obletovaly světlo ohně jako noční motýlové. Stranou radostné hostiny, tam, kam dosáhlo světlo plamenů, jen když přistrčili do ohně nová dřeva, stranou hlučných hovorů stála Kazi s Bivojem a tiše spolu rozmlouvali. Jen blýskání zlatého opasku ze tmy prozrazovalo, že Bivoj neodešel. A neměl odejít sám.

Druhého dne za svítání se rozloučila Kazi se svou sestrou Libuší a opustila hrad na strmé skále nad Vltavou. Mířila ke Kazínu a Bivoj jel na koni vedle ní. Projeli hradební bránou na Kazín, jako svobodná žena a svobodný muž, a když z téže brány za několik dní vyjeli, opouštěli hrad Kazín jako manželé.

Bivoj žil s Kazi na jejím hradě spokojeně. Pověst o jeho síle a srdnatosti se roznesla po zemi a lidé si ho vážili pro jeho statečnost.

Za těch starých časů vstupovali muži do rodu své ženy. Tak dostal Kazín k paní, která se vyznala v čárách, i pána, který dovedně vládl oštěpem a mečem.

Léta plynula jako vlny Vltavy a Mže, pohoda se střídala s nepohodou ale Bivoj a Kazi žili věrně spolu. Jen husté vrkoče Kaziny bělely a meč v Bivojově ruce se občas zachvěl. Na Kazíně rostli do síly jejich syn Rodislav a dcera Bíla.

Za ta léta ustoupil v krajině les polím a loukám a osadám a kmen Čechů rostl a mohutněl. Stále dál k obzoru postupovala čára dýmu, který zvěstoval, že lidé pálí les, aby rozšířili úrodné půdy. A rozmnožil se i počet dvorů a hradisek.

Kazina kouzla dovedla přimět sudičky, aby měnili svá rozhodnutí. Už několikrát se jí podařilo nastavit nit života svému muži i sobě. Až jednou v nestřeženém okamžiku, kdy nic nenasvědčovalo tomu, že smrt je nablízku, až jednou za modré večerní pohody zasáhla neviditelná střela smrti Bivoje. Velký byl Kazin žal nad smrtí milovaného muže. Nyní se nebránila osudu ani ona.

Když zemřela, navršil jí lid, kterému pomáhala a který léčila, vysokou mohylu nad břehem řeky Mže při cestě do bechyňského kraje. Každému, kdo tudy jel, hlásala, jak byla Kazi zaživa ctěna a milována.

 

Hradiště Kazín dnes

Kazínem se dnes nazývá hradiště na břidličnaté skále na pravém břehu Berounky u Černošic. Osamocená skála se zvedá nad klidnou hladinou Berounky a od sousedních strání je oddělena roklí.

V lese je hradiště zvané Kazín, Hrádek či Na hrádku. Stávalo zde výšinné sídliště v pozdní době kamenné, starší době bronzové a železné. Asi ve 14. století tu byla zbudována středověká tvrz Bluk, zachovány jsou v menší míře fortifikace – příkopy a valy.

Z doby předhusitské je o ní málo zpráv. Poprvé se uvádí roku 1324 majitel Kríž z Bluku. Držitelé tvrze byli povinni manskou službou na Karlštejně. V době husitských válek tvrz drželi pražští měšťané.

Poté začala tvrz pustnout. V 19. století bylo hradiště mylně považováno za hledaný Kazín kněžny Kazi, Krokovy dcery.
Nápis Kazín se objevil v roce 1868, v době národní a historické euforie, na skalní stěně.

Při úpatí skály místní vylámali těsně nad řekou stezku. Vede k druhému hradišti zvanému Pod Humenskou, které bylo osídleno v mladší a pozdní době kamenné a potom v 9. století. Vnitřní plochu obklopovaly nejméně dvě řady valů, část jednoho z nich byla považována v 19. století za Kazinu mohylu.

 

 

 

 

 

 

Za Mladé vlastence

-Gabriela S.

 

Zdroje: Pověst: Kniha Čtení o hradech, zámcích a městech – O statečnosti a lásce

Autor: Eduard Petiška

https://www.geocaching.com/geocache/GC1MNQK_kazinske-oppidum?guid=070ddfce-5594-4ebf-85aa-5c2b295fd611

Obrázky: http://www.images.google.com

 2,965 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat