Reklama

Jak pochopit to, co tu s námi hrajou? Aneb chobotnice politických mafií.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Jak celé jednoduše pochopit, co se s námi děje, v čem to žijeme a co s tím. Přirovnání k chobotnici je potom ideálním názorným zobrazením, který lze jednoduše rozebrat a zase poskládat do celkového obrazu. Pokud jednoduše nepochopíme, jak to s tím vším je, budeme stále skákat na „špeky“ politických stran a mafií, které mají jediný účel a cíl. Zařídit podmínky tak, aby hlava chobotnice mohla se vším kroutit, ovládat nás a používat jako novodobé nevolníky a pracovní nástroj své světovlády a celosvětové hry s penězi a mocí.

To totiž souvisí i s tím, kolik vyděláme, komu to odevzdáme díky vyčůranému systému, jaký máme důchod, v jakých podmínkách žijeme, jak jsme zdravotně zabezpečeni a jakou máme vlastně pro tento světový banksterismus hodnotu. To celé je totiž lavina, které končí u našich životů, podmínek v kterých žijeme a jak žijeme.

Bod 1) hlava pyramidy

 • Světový banksterismus je systém řízený několika málo skupinami, které se sice občas perou mezi sebou, nicméně jejich cíl je jasný, světová vláda s plánováním na dlouhá desetiletí až století dopředu. Mají k tomu všechny prostředky, techniku, veškerou ekonomiku a peníze, které si tisknou jako na běžícím pásu.
 • Tím, že řídí i hodnotu peněz každý den, hýbou ve světě takovými majetky, které nejsme schopni ani pochopit, natož spočítat. Neřídí to však přímo, ale nastavením klíčových bodů a prvků, které systematicky vyvolávají stavy a situace ve světě až po náš každodenní život. Stejně jako když zasadíme semeno a čekáme, až vyroste. Potom sklízejí výsledky takového vývoje. Za tímto účelem si vytvářejí nižší systémové nástroje.

Bod 2) Systémové nástroje

 • Je to zavádění politických, právních a společenských pravidel, trendů, zvyklostí a návyků v takové podobě, aby odpovídaly jejich potřebám a vzájemně se doplňovaly a podporovaly.
 • Jsou to manipulace se zákony v jednotlivých zemích, do takové podoby, jakou potřebují, k čemuž používají politické subjekty a strany, prosazující jejich zájmy.
 • K manipulacím se zákony potřebují oddané politické strany (dále jen kolaboranty), které jsou přivedeny různými manipulacemi k moci volebním vítězství a které potom následně v parlamentech odhlasují zákony v takové podobě, v jaké to banksteři potřebují.
 • Jednoduše se to dá nazvat zákonodárná moc v rukou politických stran cestou zastupitelské parlamentní demokracie v zájmu banksterů a jejich systémů.
 • Dalším banksterským systémovým nástrojem jsou umělé politické a parlamentní opozice, které rovněž účelově vytvářejí a potichu podporují, aby soustředili případnou konkurenci proti jejich zájmům, absorbovali ji pod kontrolu, pohltili a negovali ji do ztracena. Princip trojského koně nebo falešného průvodce.
 • Aby banksteři mohli dosazovat své vlastní politické špičky a elity, kolaboranty, potřebují k tomu nástroje na ovlivňování voličů a veřejného mínění. Tímto nástrojem jsou média (televize, rádia, tisková a internetová média), nic nového pod sluncem.
 • K prosazování svých zájmů mají tedy zákony, media a potřebují výkonnou moc státu (justici a policii), aby byly jejich zákony chráněny, vymáhány a potírán případný odpor.
 • K tomu všemu potřebují společenskou ideu, všeobecně prezentovaný společenský názor. V tomto případě se jedná o ideu demokracie, která však ve skutečnosti demokracií není, jedná se o pseudo-demokracii a ve skutečnosti o mírnější nebo silnější diktaturu v jejich zájmu.
 • Dalším systémovým nástrojem banksterů je takto ovládané samostatné státy slučovat do velkých celků, unií, federací, konfederací, aby mohli svůj vliv a nástroje centralizovat a celý mechanismus uplatňovat z jednoho místa, centrálně, jednotně a ve stejném čase a okamžiku. Potom jim nestojí už nic v cestě naplňovat své zájmy a cíle na úrovni celosvětové.
 • K tomu účelu ovládají světová bankovní a měnová centra, vytváření zadluženost států i občanů a pomocí těchto dluhů moc centralizují do finančních kanálů a toků peněz, nařizují, diktují, ovlivňují a nepřímo vládnou.

Bod 3) Konkrétní podoba banksterské kontroly naší země a moci nad občany cestou politických stran

 • banksteři vytvoří levicovou část parlamentní zákonodárné moci, kterou podporují a ovládají
 • banksteři vytvoří pravicovou část parlamentní zákonodárné moci, kterou podporují a ovládají
 • banskteři vytvoří středovou část parlamentní zákonodárné moci, kterou podporují a ovládají
 • banksteři vytvoří radikální opozici líbivou nespokojeným občanům, kterou podporují a ovládají
 • banksteři cestou zákonů a mediální zajistili stav, kdy ani jedna ze skupin nesmí získat rozhodující ústavodárnou a státotvornou většinu, pro případ, že by takové politické skupiny nechtěly poslouchat.
 • banskteři iniciují vznik mnoha dalších politických uskupení, které podporují a ovládají jako zálohu, pro případ, že by se jim situace vymkla kontrole a aby rozdrobili zbytek nekontrolované politické síly na co nejmenší kousky, které se do zákonodárné pozice nikdy nedostanou, pokud dostanou, aby doplnili pouze neškodný dekorační dojem, že demokracie „jakože“ existuje.
 • ačkoliv se politické skupiny a parlament mezi sebou neustále perou, jsou uzavřeni v jednom kruhu a celý ten kruh jako celek slouží banksterům, bez ohledu na to, jak místní rvačky politiků o moc dopadnou, pokud je hlavních cílů dosaženo.
 • Všichni v celém parlamentu potom slouží v zájmu banksterů ať jsou růžoví, modří, rudí nebo zelení.

Hlavních dlouhodobých a zásadních cílů nad pomyslnou čárou v zájmu banksterů je dosaženo, což je ovládání státu, politiky a toku peněz. Fungují a ovlivňují náš život na náš úkor.

Co dělají banksterské vlády kolaborantů dále pod čarou bankstery více méně nezajímá. Banksteři hlídají jen své hlavní a klíčové zájmy nad pomyslnou čarou. To, co zbyde pod čarou, na nižší úrovni je pak důsledek rvačky mezi politickými mafiemi, další rozkrádání i toho zbytku, který jim nechali banksteři v podstatě na hraní.

Závěrem je, že veškeré politické hry v naší zemi jsou jen divadlem pro voliče, aby získaly zákonodárný mandát při podmínce, že parlament jako celek patří banksterům.

Nedělejme si tedy iluze ani o levicových, komunistických, nebo pravicových politických stranách a nedělejme si iluze ani o populistických pseudo-revolučních stranách v parlamentu i na ulici. To vše je pod kontrolou banksterského systému, který ve finále slouží jim a nikoliv občanům.

Jedinou věc, kterou nemají banskteři přímo pod kontrolou je skutečně jen občan jako takový a jeho přímé zákonodárné rozhodování bez manipulačních zájmových skupin. Kontrolní příklad, schválili by občané někdy zaprodání a předání české armády do rukou německého bundeswehre? Asi ne. Schválili by občané někdy Babišovi paskvil EET? Asi ne. Schválili by přímo občané euro-fašistické nesmysly? Asi určitě ne.

Ale i zde mají politické mafie poměrně silné systémové nástroje, jak s občany manipulovat přímo, cestou médií.

Z toho vyplývá, že pouze přímou občanskou cestou lze dosáhnout nějakého výsledku, bez politických stran, přímou zákonodárnou mocí v rukou občanů a to úplnou, bez žádné mutace kombinací něco zákonodárného parlament zájmových skupin a pouze něco zákonodárného přímo občané.

Tedy žádnou impotentní polo-přímou demokracii nelze přijmout. Tato cesta nic neřeší. To je jen nepatrný ústupek mafie, který dokáží kdykoliv zmanipulovat, protože si uchovají moc a prostředky k uplatnění té moci.

Představa funkčního státotvorného systému je ve vyvážení plné a přímé zákonodárné moci občanů, kteří pověřují silný prezidentský systém vlády k tomu, aby vůli občanů spravoval, hlídal a udržoval. Samozřejmě s plnou mocí lidu odvolat každého veřejného činitele a postavit jej před odpovědnost hmotnou i trestní.

Toto zabezpečí jen oprava Ústavy, zákonů a to lze zabezpečit jedinou cestou. Vyhrát volby 2/3 ústavní většinou a zákony změnit, opravit a ty špatné zrušit.

To lze dosáhnout celkem srozumitelně, občané se musí vytvořit jediné, svoje vlastní politické občanského hnutí, připravit kvalitně změny zákonů a státního systému, odmítnout volit politické mafie a volit jediné politické hnutí a to svoje občanské hnutí, sami sebe. Potom uzákonit změny, zavést přímou demokracii, prezidentský a zemský systém správy a zrušit všechny politické strany včetně svého vlastního hnutí.

 

Jindra Tichý st. |šéfredaktor|koordinátor hnutí Občanské referendum|9.3.2017|

 2,460 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat