Reklama

Stanovisko k účasti na volbách do Parlamentu ČR 2017

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

Koordinační tým hnutí s platností k 9.2.2017 vydává tiskovou zprávu ke své činnosti vyplývající z porady dne 6.2.2017, na kterém přijala jednomyslně rozhodnutí neúčastnit se voleb do Parlamentu 2017. Činnost bude nadále zaměřena k přípravě podrobného rozpracování řešení všech klíčových otázek řešení, včetně legislativních, směrujících ke zjednání nápravy stavu státu, nedůstojných životních podmínek a časově zaměřená na předpokládané předčasné volby nebo do řádných voleb příštích.

Udůvodnění:

  • Jediná cesta k možnosti opravit tento stát, vrátit práva občanům a vymanit se z politického a banksterského nevolnictví podle platných zákonů této země je zvítězit ve volbách 2/3 většinou. Jinak prosazení moderní a důstojné změny pro 21. století a řešení všech zásadních problémů, které se nás dnes týkají, není reálné.
  • Jedinou cestou, jak dosáhnout ústavní 2/3 většiny nutné pro změny je občanské hnutí, sjednocené za společným cílem a myšlenkou, kterou nelze zadusit, potlačit, koupit ani zkorumpovat a to bez politických klanů a mafií, s čistým štítem, společným cílem, bez populistů, lobbyistů a politických lhářů.
  • Na takové zásadní změny není situace v současné společnosti připravena zejména proto, že je neustále závislá na zaběhlém systému politických manipulací s voliči. Lidé musí nejprve takovou společnou myšlenku opravy státu chtít, teprve poté jde realizovat.
  • Společná myšlenka musí existovat, být dopodrobna připravena a musí být vůle občanů a voličů takovou myšlenku chtít. Takový společný cíl a myšlenka již existuje, ale stav společnosti a občanů nedošel tak daleko, aby se o ni občané společně a aktivně zasadili, protože neustále upřednostňují mediální propagace politických populistů a jejich sliby, při čemž právě zásadní problém je právě v systému politických stran, který občany rozděluje a zotročuje, místo aby je spojoval.
  • Jedna z podstatných myšlenek je pochopení skutečnosti, že není žádná pravice ani levice ani jiný politický gang. Existují jen, a to všude, lidí slušní, s morálkou, poctiví a pracující a druhou sranou lidé nepoctiví, se spekulativními úmysly, kariérismem, osobními zájmy a bez morálky.
  • Jakékoliv politické taktiky jsou potom jen návnadou pro voliče, aby právě ty jejich politické menšinové zájmové skupiny získaly moc a výhody z toho vyplývající a to právě získáním hlasů občanské většiny, aby mohli další volební období páchat prosazování svých zájmových skupin a jejich osobních zájmů.
  • Tento stav bude trvat do doby, než občané a voliči budou chtít zrušení politických stran a plnou zákonodárnou moc do svých rukou a budou ji chtít odebrat z rukou úplatné zastupitelské demokracie politických stran, prosazující jen své vlastní zájmy bez ohledu na většinu společnosti, ze které si pak dělají cestou státní moci a daní jen otroky.
  • Není podstatné jestli je jedna zájmová politická skupina umírněnější a druhá bezohledná. Obě jsou jen zájmové skupiny vytvářející otroky, je v tom pouze rozdíl, že v jednom případu je jen ohlávka méně utažená a v druhém více utažená. Stále jde však o ohlávku.
  • Mnozí budou reagovat různě, někteří se budou ptát a „jak to teda udělat“, takovou myšlenku a cíl. Copak lze na takovouto otázku vůbec odpovědět v komentáři, článku nebo dokonce knize? Je to otázka aktivního podílu všech takovou myšlenku zpracovat, pochopit a prosadit. Tento proces neudělá žádný vůdce na bílém koni, tento proces musí lidé realizovat sami, v sobě, zpracovat, pochopit a prosadit. Každý podle toho, co skutečně umí.

Tým koordinačního centra Občanské-referendum

A Dost!!! Republiku zpátky občanům.

 1,791 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,748 zobrazení celkem,  1,936 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,749 zobrazení celkem,  1,937 zobrazení dnes

Číst více »