Reklama

Paralela s historií je dnes aktuální možná více než tehdy.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Mnozí asi zajisté řeknou, co to ten blázen zase píše. Ale pojďme se zamyslet společně. O čem to bylo vždy v historii a o čem je to dnes. Možná společně dojdeme ke stejným závěrům. Možná také ne. Moderní doba a technologický vývoj sebou nesou naprostý informační chaos. Svět se kolem nás vyvíjí a mění tak rychle, že lidstvo jako celek ho nestíhá vůbec chápat, natož se vyvíjet s ním.

Gangsterů, banksterů, nenažraných zlodějů a populistů k cestě za korytem je, jako by se s nimi pytel protrhl. Válkychtivých genderových blbečků (dnes jim budeme říkat jen prostě a srozumitelně „koumáci“) je možná ještě víc. Ti všichni nás pomalu a jistě vlečou ve spirále smrti do moderní podoby nevolnictví nikoliv jako majetek panstva, ale jako majetek státu, kterého se zmocnili včetně zákonů a ždímající nás, moderní nevolníky zákony a daněmi úplně stejně jako tehdy. Krátké čtení zde:

Dnes, stejně jako tehdy beze zbytku platí, že první, co nepřítel a „koumáci“ udělají je to, že zaútočí na historii národa, jeho hrdiny, vzory, tradiční morální hodnoty a pokusí se vnutit velké skupině  lidí, v našem případu celému národu prostřednictvím výrazně menší, politické skupiny nebo dokonce skupinky lidí takzvané „hodnoty jiné“, takové, které rozloží na prášek hodnoty naše, hodnoty tradiční.

Předlohu máme právě v historii, skutečnou, reálnou a nezpochybnitelnou v dovozeném imaginárním příkladu Jana Žižky „Stůjte si děti za svým za pravdou, pevně ve víře a zvítězíte“. Zdánlivě by se dalo toto vykládat pouze nábožensky. Opak je pravdou. Vírou je míněna také tradiční hodnota jako pravda, odvaha, poctivost, spravedlnost, čest, láska ke své zemi, rodině, dětem a blízkým, které je třeba bránit. Je tím míněna i skutečná svoboda, za kterou musíme umět bojovat, když je třeba a žádnému koumákovi nesmíme dovolit zaútočit, ani přímo. ani plíživými intrikami, protože to je „jejich“ cesta k moci nad námi.

A proto si dovolím  říci „Stůjte lidé při sobě, pevni ve víře ke skutečným tradičním hodnotám člověka, pravdě, odvaze, poctivosti, cti a svobodě, při svých rodinách, dětech a blízkým, v úctě k těm, co něco umí, dokázali, zaslouží si uznání a respekt a mají empatie k rozpoznání toho co je dobré a k tomu co je zlo a naučte se znovu tyto hodnoty bránit a proti zlu bojovat. Velikost vaší síly bude potom tak veliká, jako síla vaší víry, společné jednoty a odhodlání.“

V dnešní době moderních technologií je ta plíživá cesta zla, bídy, utrpení a nespravedlnosti o to nebezpečnější, protože s námi účinně manipuluje, rozkládá nás, ohlupuje politickou propagandou a způsoby, které mnozí nestihnou pochopit včas. A tak jako tehdy, historie se opakuje, bude platit „pevni ve víře, zvítězíte.“

Mnozí se ušklíbnou, mnozí budou plácat nesmysly, že dnes je 21. století a ne středověk. Opak je pravdou, tehdy šlo pánům ovládajícím Evropu i naší zem o to samé, o co jim jde dnes. Jen železného křižáka nebo Hitlerovy tanky vyměnili za banky a technologie. Navíc dnes haraší zbraněmi a ty tanky vracejí na podporu jejich banky.

  • Nebude mi nikdo rozvracet tradiční hodnoty.  Tehdy v historii kázáním o odpustcích, poslušnosti církvi a panstvu pomazaném z vůle boží, dnes genderovým kázáním o tom, jak sexuální deviace jsou vlastně normální, jak jsou exhibice homosexuálních pochodů normální a úpadek, válka a dekadence skvělá.
  • Nebude mi nikdo kázat a zavádět do života, že soužítí s muslimskými vrahy a teroristy v mé vlastní zemi je také normální a že to mou zemi obohacuje.
  • A nebude mi nikdo kázat ani přímo ani plíživě na poli politickém, jak to se mnou myslí dobře, když mu jde jenom a jenom o vlastní prospěch a postavení koumáka ve státem podporovaném moderním nevolnictví a pod pláštěm prý demokracie, které žádnou demokracií ve skutečnosti není.
  • A rovněž mi nebude nikdo kázat, kdo je můj nepřítel, to si dovolím rozhodnout s dovolením sám. Nebude mne ani mé děti nikdo plíživě hnát do války, zejména ne, jde li o zájem mocných tohoto světa a nikoliv mého národa a nikoliv můj.
  • A babička měla tradičně pravdu, když říkala: „Začne li ti něco předepisovat a nařizovat, jak máš něco dělat, počkej nejdříve, až to bude dělat sám první v řadě, podívej se, jestli je jeho dílo dobré a potom jdi s ním nebo je jeho dílo zlé a šlápni mu na krk tak rychle, jak jen to půjde, protože to zlo by se mohlo šířit dál. Zlo to má v povaze.

Takže jako vzkaz panu Stropnickému a kolaborantům v Parlamentu a Vládě, vzkaz albínovi Petru Pavlovi a dalším genderovým a prospěchářským blbečkům, očekávám, že mi ukážete jak stojíte fyzicky v první linii té vaší údajné obrany proti Rusku a první v řadě. Pokud vystřelíte na Rusko a tím vyvoláte válku, čímž ohrozíte mé děti, rodinu a můj národ, šlápnu vám na krk přesně podle odkazu českých hrdinů i tradičních hodnot staré babičky, jak budu umět. A nebudu sám, podle dalšího historického hesla „Nepřátel nešetřete“.

 

Jindra Tichý st. |šéfredaktor|12.2.2016|free public|

 

 2,324 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 1,151 zobrazení celkem,  679 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 1,152 zobrazení celkem,  680 zobrazení dnes

Číst více »