Reklama

Lidstvo otevřelo Pandořinu skřínku a nyní neví co s tím – díl.2

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Zaujal mě tento článek, který jsem převzal z http://megazine.cz/2016/08/lidstvo-otevrelo-pandorinu-skrinku-a-nyni-nevi-co-s-tim-dil-2/

 

Lidstvo otevřelo Pandořinu skřínku a nyní neví co s tím – díl.2

5685

Tento základní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006 s následnými dvěma doplňky z roku 2007, ke kterým se ještě dostaneme později. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě („Henry Deacon“) je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností.

 

Pokud si chcete nejprve přečíst první část rozhovoru – http://www.obcansky-tydenik.cz/lidstvo-otevrelo-pandorinu-skrinku-a-nyni-nevi-co-s-tim-dil-1/

 

Kerry: Můžete nám říci něco o časových smyčkách? Mimochodem, můžeme vás znovu zeptat zda jste neslyšeli o Danovi Burischovi?

Henry: Ne, nepamatuji si na něho. Neznám ho.

Kerry: Mimochodem mluvili jsme s ním minulý měsíc. Je vedle Johna Leara na internetové stránce.

Henry: Viděl jsem váš rozhovor s Johnem Learem, když hovořil o fotografiích měsíčního povrchu s tím, jak jsou záměrně tyto materiály agenturou NASA retušovány. Je to velmi charakterní člověk a rád bych se s ním někdy setkal osobně.

Pár lidí ví také o tom, že radarové zprávy uvnitř Národní meteorologické služby jsou také retušovány a to z toho důvodu, aby široké veřejnosti nebyly uvolněny specifické radarové odrazy. Vše se děje samozřejmě elektronickou cestou pomocí speciálního software, který výsledný produkt umí neuvěřitelně přesným způsobem zretušovat. Vím o tom, že se takto dá zjistit poměrně velké množství anomálních stop. Navíc meteorologický radar není schopen zaznamenat stopy u objektů, které se pohybují rychleji jak několik tisíc mil za hodinu, ale přesto se tyto stopy zde vyskytují a oni je potřebují odstranit.

Kerry: Ufos?

Henry: Jistě. Oni jsou často opticky neviditelné, ale ukážou se velmi dobře na radaru. Někdy jsou také viditelné v ultrafialovém záření. Nemyslím, že o tom lidé obecně vědí.

Kerry: Dobře, ale pojďme se vrátit zpět k těm časovým smyčkám. Co nám o nich tedy ještě můžete říci?

Henry: O.K. (dlouhá pauza). Situace s časovými smyčkami vypadá tak, že existuje velké množství paralelních větví, které se vzájemně různě proplétají. Pakliže se hypoteticky vrátíte v čase zpět, abyste zabil svého dědečka, tak vám mnozí sdělí, že toto je paradox, jelikož byste se tím pádem nemohl nikdy narodit. My ale víme, že toto není ve skutečnosti vůbec žádný paradox. Jestliže se vrátíte časem zpět a nedej bože zabijete svého dědečka, změníte minulost a tím vytvoříte novou paralelní odbočku časové linie událostí, která bude souběžná (paralelní) k té původní.

V této nové linii se prostě nenarodíte, takže v této linii nikdy nebudete existovat. Ale na původní linii přeci existujete, jste tu a žijete dál. Takže jakýpak paradox. Když byste se podíval na diagram toho, co říkám viděli byste něco, čemu říkáme „strom času“. Žádné principy nejsou porušené. Všechny budoucí události jsou možné, nikoliv jisté. To co nyní říkám, je velmi, velmi důležité. To je všem co vám k této problematice mohu nyní sdělit.

Kerry: Máte k dispozici nějaké informace o chemtrails?

Henry: Samozřejmě. To čemu se obecně říká „chemtrails“ vyvinul vědec Edward Teller. V počátcích šlo o vypouštění tisíce tun mikročástic hliníku do horních vrstev atmosféry se snahou zvýšit albedo planety, odrazivost planety v souvislosti s problematikou globálního oteplování. Mikročástice zlata, skutečného zlata byly kdysi použité na jiné planetě. Jenže oni měli skutečně hodně zlata. My jsme tuto metody v podstatě převzali. Jen zlato nahradili hliníkem.

Vím, že se nyní vedou velké spory ohledně fenoménu globálního oteplování. Mohu vám říci, že situace je hodně nepřehledná a určitě není jednoduchá. Globální oteplování je ale reálné. Skutečně jen částečně je jeho příčinou tzv. „skleníkový efekt“. Avšak jednoznačně primární příčinou, a to dělá celou situaci podstatně horší, je výrazně zvýšená sluneční aktivita. Sluneční aktivita je opravdu velký problém.

Kerry: Proč nejsou tyto informace známé všem. Myslím, že by o takových věcech měli vědět. Nemyslím si, že by zde hrozilo nějaké ohrožené bezpečnosti. Pokud to co říkáte je skutečně pravda?

Henry: Z vědeckého hlediska to je obrovský hazard. Já celému tomu postupu moc nerozumím. Může to snadno udělat věci ještě horší než jak je tomu doposud. Zcela jistě tady mohou být vedlejší efekty v oblasti zdraví, ale i v oblasti globálního klimatu. Ve svém důsledku to může ovlivnit celou planetu. Máte zde jednostranné nedemokratické rozhodnutí velmi vzdálené normálnímu postupu, které je součásti jakého velkého technologického projektu, který ve své podstatě ovlivňuje každého na této planetě. Jestli to tak skutečně je, to nevím. Pouze tuším. Vše je zahaleno velkým tajemstvím.

Kerry: Kdo za tím vším stojí?

Henry: To nevím.

Kerry: Je to nějak spojeno s proklamovanými válkami počasí?

Henry: (Odmlka). Ano existují války počasí. Osobně jsem přesvědčen o tom, že armáda tak do dvou let bude mít v rukou velmi silné nástroje globálního ovlivňování počasí.

Kerry: Co nám můžete říci dalšího?

Henry: Přečtěte si „The Report form Iron Mountain“ (Zpráva ze Železné Hory). V tom textu je mnoho pravdy. Pracoval jsem s jednou skupinou tam dole??.. Pak nám rozdali nějakou zprávu, Zvláštní na tom bylo, že to nijak nesouviselo s tím, na čem jsme pracovali. Pak nám jeden člověk, který nějakým způsobem stál za tou písemnou zprávou o které, však nemohu říci nic bližšího, sdělil zhruba toto: „Jsou vlci a ovce. A my jsme ti vlci. Pak nás vyzval, abychom si důkladně prostudovali onu zprávu. Víte, oni prostě řeší problém, který souvisí s tím, že na této planetě je prostě mnoho lidí. Oni plánují různá řešení tohoto problému. Doposud jsem více méně hovořil o různých časoprostorových problémech, ale skutečným problémem je přelidnění této planety. Existují různé problémy jak redukovat globální populaci. Věřte tomu nebo ne, ale ten záměr je pozitivní. Ve skutečnosti nikdy nešlo o problém planety jako takové. Planeta sama o sobě tu byla, je a bude. Vždy šlo o problém týkající nesamotného lidstva.

Kerry: Takže vy jste opravdu přesvědčen o tom, že je ve hře depopulace?

Henry: V podstatě ano. V současné době existuje velmi mnoho prostředků, které jsou pro normálního člověka nezachytitelné a které by mohly být v tomto ohledu velmi efektivní. Bohužel?..

Kerry: Dobře, ale co si o tom myslíte vy osobně?

Henry: To je těžké. (Odmlka). Zcela reálně jsem zděšený. Ovšem jako vědec, který je dívat se na věci z nadhledu, upozorňuji, z velkého nadhledu, musím říci, že do jisté míry chápu takový způsob uvažování. Snažte se pochopit, že se nesnažím tuto filozofii nějak bránit. Jde o komentář z abstraktního vědeckého pohledu. Jde o kardinální etický problém. Lidstvo bohužel stojí před neuvěřitelně zásadními energetickými problémy v tom nejširším spektru implikací. Díky své povaze práce jsem měl možnost se na tento problém dívat z mnoha úhlů pohledů.

Mimochodem víte o tom, že je zcela legální testovat biologické a chemické nástroje na společnosti? Znovu opakuji, že toto je zcela legální. Ovšem když se na tuto věc zeptáte starosty nebo jakéhokoliv i vyššího úředníka na okresní nebo oblastní úrovni, pak zjistíte, že tito lidé nemají ani potuchy o velkých a klíčových věcech. Přemýšlejte o tom.

Kerry: Během našeho rozhovoru jste nám odhalil velké množství mnohdy těžko uvěřitelného materiálu. Dovolte mi tedy, než ukončíme náš rozhovor zeptat se: „Jakou nejdůležitější informaci byste chtěl lidem sdělit?“

Henry: Podívejte, nechci nikoho šokovat. Fandím každé lidské optimistické mysli. Ovšem vezmu-li v potaz vše s čím jsem se setkal a co jsem viděl, vezmu-li v úvahu všechny ty informace a skutečnosti jsoucí na pozadí, pak mám velký osobní problém. Mám velký problém být optimistou. Ve skutečnosti problémy, kterým čelí naše lidská rasa na této planetě, jsou obrovské.

Nevěřím, že většina civilní populace je připravena tyto problémy plně pochopit, přijmout je jako realitu a čelit jím. Lidé mají dost potíží uřídit svůj každodenní život a tyto problémy jsou na zcela jiné úrovni. Ve skutečnosti (jak jsem již dříve naznačil) je přelidnění kritickým faktorem určený k okamžitému řešení. Vše ostatní pak s tímto přímo souvisí.

Velmi jednoduše a naivně řečeno armáda může prakticky ze dne na den vzít osud lidstva do svých rukou. Ve chvíli kdyby se lidstvu plně odhalili všechny problémy a všechny možné návrhy jejich řešení, myslíte, že by to pomohlo někomu z nás? Sám za sebe musím říci, že pravděpodobně nikoliv. Jen by to vytvořilo další komplikace. Ale někde hluboko ve svém nitru cítím, že by každý měl být s těmito fakty seznámen. Pokud bych si myslel něco jiného, tak bych ani nepřistoupil na tento rozhovor.

Takže tou nejdůležitější informací se kterou bych se chtěl s vámi rozloučit je, že přes všechny ty mé objektivní pochyby cítím naději. Naději, že nám jako lidstvu krásné modré planety podaří všechno toto s úspěchem vyřešit. Lidstvo stojí před koncem dětství. Zvládneme-li s úspěchem následující roky naší civilizace, dáme celému vesmíru najevo, že jsme dozráli – že jsme dospěli. A pak uvidíme, co bude dál??

Takto skončil samotný rozhovor s Henry Deaconem.  Následovala jej čilá korespondence, která přinesla vhled do mnoha podstatných témat.  Shrnutí informací k jednotlivým tématům Vám přineseme v pokračování tohoto seriálu.  Opět za týden.  

Zdroj: suenee.cz

 1,802 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 962 zobrazení celkem,  490 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 963 zobrazení celkem,  491 zobrazení dnes

Číst více »