Reklama

Půjdou naše děti do války? Půjdeme do války my sami? Ve jménu koho? Ve jméno EU, Bruselu, Obamy, Merkelové a opět Rothschildů, Sorosů, Charty a dalších?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Pokud někdo ohrozí mou rodinu, děti a blízké na životě zdraví i svobodném životě v zájmu svých mafiánských her, stane se první mým nepřítelem a udělám vše pro to, abych si pro něj došel a zakroutil mu krkem bez ohledu na to, bude-li to muslim nebo vládnoucí kolaborant cizí moci.

Kdo to tady chce válku? Na co se ty špičky bankovních mafií zastřešovaných politickými mafiemi v EU a Bruselu, Německu, Francii i v České republice připravují? Že nepřipravují? Ale tak se na to podíváme, vykazuje to všechny znaky řízené dlouholeté přípravy na „cosi“, na co mnozí smrtelníci a obyčejní lidé ani zdaleka nedohlédnou. Ale stopy jsou zcela zřetelné a viditelné.

převzato z : Freedom media for Europe

NĚMECKÁ VLÁDA ZMĚNILA ÚSTAVU – ÚTOČNÁ VÁLKA ZE STRANY BRD OD 01.01.2017 NENÍ TRESTNÝM ČINEM

Jen to chce přestat se nechat manipulovat zásadním odváděním pozornosti různými provokacemi obyvatelstva typu Babiš aféry, Herman aféry, pornoherci, aférami typu Banga a dokonce aférami typu zavádění cenzur Ministerstvem Vnitra, zaváděním trapných a zločinných zákonů EET. Ačkoliv jsou všechny tyto příklady důležité, hnusné a zločinné, je třeba chápat věci v daleko širších souvislostech. Jsou to jenom provokace.

Podívejme se spolu dál. Mafie neplánují na zítřek, plánují v desetiletích. Myslíte si snad, že všichni ti vládnoucí „šmejdi“ jsou úplně blbí? Ne, jsou vychcaní, jak jen to jde a pro uchování moci v dlouhodobém horizontu udělají naprosto cokoliv. Dokonce cokoliv tak veliké, že se to bude zdát až neuvěřitelné.

Proč by jinak grázl „Štětina“, dlouholetý agent tajné služby STB a následně CIA, dnes sloužící mocným Evropské Unie vystupoval stále dokola s nehoráznými projevy, které pobuřují celý národ, aniž by nevěděl, že za předpokladů normálního stavu by páchal politickou sebevraždu. Přesto tuto politickou sebevraždu zcela okatě svými politickými provokacemi národa páchá. Jak si to vysvětlit? Nepáchal by tuto politickou sebevraždu s tím, že si buduje pozici nevolitelný. Jediné vysvětlení je, že on ví, že do budoucna žádné volby nebudou rozhodovat o skutečném rozdávání moci a karet?

Proč by tutéž politickou sebevraždu lhaním a provokacemi obyvatelstva páchal Sobotka a ČSSD, ačkoliv je jasné, že svou politikou udělá z ČSSD upadající politickou stranu a de facto ji zničí? Jediná logické vysvětlení je, že na těch dalších volbách nebude vůbec záležet pro rozdání karet moci a vlády. Kdo páchá z pozice moci a vlády řízenou destrukci národního státu je buď idiot, sebevrah nebo hraje o moc úplně jinak, než tušíme.

Další idioty páchající řízený společenský rozklad, provokace a rozeštvávání obyvatelstva můžeme jmenovat, krmí nás záměrně s nimi každý den, Herman, Pánek, KDÚ-ČSL, Pithart, Ruml, Top 09, Chartisti a havlisté a mnozí další. Kdo z vás dnes a denně neregistruje, nečte, nevidí nebo neslyší nějakou řízenou provokaci vládnoucími elitami a mediální mafii, směřující pomalu a jistě k vaší „nasranosti“ a  destrukci celého státu? A za jakým cílem media, vládnoucí mafiáni a jejich přisluhovači  tuto řízenou provokaci, „nasranost“ a rozklad státu páchají? Vyvodíme si to níže dlouhodobě.

NATO a USA zlikvidují Lybii, ať to bylo s ní jak chce, byla bariérou a zadržovala celá léta ekonomickou, kriminální a náboženskou migraci černochů, Arabů a zejména muslimů do Evropy. A cesta vší té svoloči je otevřená. Byla to jen strategická chyba nebo záměr světové mocenské skupiny naftařské lobby, Saudské Arábie a těch co již v minulosti vyvolávali všechny kontinentální a světové války, bankovních domů v majetku Rotschildů, Rockefellerů, Sorosů a dalších? Jednoznačně záměr.

Dalším příkladem světové mocenské mafie je destabilizace Egypta, který byl rovněž nárazníkem pro černochy a muslimy z jihu, Sudánu, Etiopie a dalších horkých oblastí.

Dalším příkladem je Irák, ač Saddám Husajn původně přisluhovač USA, později protivník, bez ohledu na to, co tam bylo a nebylo, byl bariérou pro opět jižní tlak, pro náboženské fanatiky ze Saudské Arábie a jihu. A kdopak nám tu bariéru pro fanatický islám opět zrušil? USA pod taktovkou světové mafie banksterů a naftové lobby.

A přišla na řadu Sýrie, rovněž blokovala cestu náboženskému islámskému fanatismu a především byla překážkou pro naftové magnáty. Jednak proto, že Sýrie blokovala cestu americko-saudsko-arabským projektům v plynovodech a naftové cestě a jednak proto, že Sýrie, sama bohatá na naftové zdroje se orientovala nikoliv na prodej nafty za petro-dolar  na západ, ale orientovala se společně s Ruskem na plynovod a naftovod přes Irán do Číny. Energetická nezávislost Číny je totiž klíčový prvek světového dění.

Turecko bylo tak trochu pro-americké, takže tudy jak i dokazuje nedávná historie bylo právě Turecko otevřenou cestou pro muslimské invaze. Když Rusko nedávno zvrátilo částečně orientaci Turecka na USA, EU a NATO a když nedávno uzavřely tyto státy spolu dohody, nezvrátil snad Putin poměr sil a neuzavřel cestu islámské invaze do Evropy? Nikoliv miliardy, Merkelová a naše peníze. Rusko zastavilo tuto cestu islámu, jednoznačně. Evropa by mu měla děkovat, protože zrušil obklíčení Evropy islámem z východu a jihovýchodu. Pomněte to obrovské území, které se tím islámské invazi na Evropu islámu uzavřelo.

Ukrajina, dnes již je všeobecně známým faktem, že ukrajinský puč vyvolala právě EU, USA a opět světové bankovní a naftové mafie. Dnešní stav neonacistické Ukrajiny je jinak spřátelen svou vládnoucí mocí cestou pro islámskou invazi z Kavkazu, Čečenska a oblasti středozemního moře. Nezavřelo snad Rusko islámu dveře, tím, že ovládlo Krym a Černé moře, cestu pro invazi islámu do Evropy z východu? Jedno jediné vypnutí všech elektronických zařízení a obsluhy zbraní ruskou stíhačkou na americkém torpédoborci bylo definitivním klíčem, že pro islám  s podporou EU a USA  a světových banksterů tudy cesta nevede? Evropa to nechce tušit, ale Rusko v důsledku zachraňuje Evropu z východu i jihovýchodu.

Strach a panika z údajné hrozby ze strany Ruska, ovládá Estonsko, Litvu, Lotyšsko a ejhle, obranný pakt NATO se začíná stavět útočně jedním cvičením za druhým na hranicích Ruska jako, že na ochranu Litvy, Estonska a ejhle, USA najednou sviní východoevropské státy jednou divizí za druhou.

Další faktor ve věci. Světové mafii ovládající Evropskou Unii se nepodařilo potlačit národní státy natolik, aby vytvořila jeden superstát, řízený Evropskou bankou, odnoží Světové banky a odnoží Bank of England a Rotschildovského bankovního domu americké Banky FED. Tedy naftové a světové bankovní světové mafie. A co s tím? Národní státy je přece v rámci dlouholetého plánu třeba potlačit.

Ten samý spolek ovládající Evropskou Unii začne všemi otevřenými cestami z jihu a jihovýchodu dovážet muslimské migranty přímo do srdce Evropy pod všelijakými záminkami. Vytvoří v evropských, dosud národních státech, chaos, paniku a strach. Souběžně ale vytváří a potichu podporuje vlny odporu obyvatelstva, směřující proti muslimům. Jaká to dvojí hra, dovezou muslimského nepřítele a souběžně provokují obyvatelstvo k odporu proti muslimské migraci? Jaký to má cíl? Ovládnutí Evropy muslimy? To asi ne, to je blbost na druhou. Z takového výsledku by neměla vládnoucí mafie moc užitku.

Za cenu krvavých bojů by se nakonec Evropa muslimů zbavila jako vždy v historii. Jednoduše by muslimům tajně přestali dodávat zbraně, na kterých jsou závislí a až by muslimům došly náboje, tak by muslimy zlikvidovali velmi snadno. Kolik ale obyčejných lidí padne za oběť této hry? Kolik z nás a nebo našich dětí?

Spíše jde o to vyvolat muslimskou agresi a občanskou agresi v Evropě vzájemně proti sobě, použít to jako záminku vytvoření  EU armády řízené NATO a Bruselem, nikoliv národními státy, která by se nejprve vypořádala s muslimskou invazí, ale poté by již jako moc Bruselu nezanikla. Bylo to včera, kdy vlastizrádce Štětina přišel s provokací zrušme i tu malou armádu a dejme ty peníze za ni jakože spojencům? Všechno to do sebe zapadá, naši pochybně volení představitelé likvidují vlastní stát. Jak se tomu říká? Vlastizrádná pátá kolona?

Takže o co jde? Vyvolat řízené změny v Evropě, zastavit vlnu odporu proti Evropské Unii, zrušit národní státy, do kterých infiltrovala světová mafie své loutkové vlády, aby tyto kolaborantské vlády pomalu a jistě svou záměrnou neschopností narušily soběstačnost národních států a jejich funkčnost a aby kolaborační vlády záměrně vyvolaly takovou bídu a rozvrat společnosti, aby sami občané volali po Evropské Unii, aby zavedla pořádek? Na co nás to připravují? Evropská Unie poté slavně přijde, zvítězí nad muslimy a vyvolá celo-evropské občanské referendum o vzniku superstátu Evropské Unie, nyní již podpořené EU armádou, která vznikla pod záminkou muslimské invaze a kterou sem ale sama dovezla?

A tentokrát již otevřený, skutečný a reálný fašismus Evropské Unie, nejen s armádou za peníze světových banksterů, ale i na popud zmateného obyvatelstva, založí svou existenci na, světe div se, zmanipulovaném celo-evropském referendu? Nebo varianta druhá, ani se nás nebudou ptát, ostatně jako vždy v diktátech za posledních 20 let a zašlápnou nás okovanou botou? To už tu ale bylo.

Takže madam Merkel je jen loutka, Holland je loutka, Babiš je provokační loutka, všechna ta naše politická mafie u nás je loutka, z nichž někteří jsou zasvěceni pro kolaboraci a mnozí jí pomáhají, aniž by to tušili a dohlédli dál, než jen na hranici vlastní hamižnosti a mocichtivosti.

A že se nepočítá s válkou? Proč by volali již léta po EU armádě, proč by Němci rušili zákon o právu vést útočnou válku, proč bychom my nejprve oživili zákon o mobilizaci, pozor týká se i žen, proč bychom také rušili v Ústavě, že česká armáda nesmí jít za hranice ČR a zaváděli, že v rámci smlouvy, řízení NATO a Bruselu (ne na základě vůle lidi ČR a parlamentu), ale na základě nevolených úředníčků EU a Bruselu smíme být povoláni do Armády a naši synové smějí být povoláni sloužit jakékoliv světové mafii ve válce proti komu? Proti Rusku? Nejsem rusofil, ale nejsem ani sebevrah – jít proti Rusku a bez důvodu. Nejsem ani debil, abych nepochopil, že Rusko dnes není nepřítel. Nepřítelem a to zjevně již zřejmým jsou světové mafie, ovládající Brusel a snažící se ovládnout celou Evropu. Nepřítelem jsou naše vlastní české mafie, které Bruselu a světové banksterské mafii slouží a snaží se ovládat i nás manipulacemi a provokacemi.

A snaží se pomalým plíživým způsobem v důsledcích poslat mé syny do armády a do války. Buď jsem paranoik nebo je tato lehká občanská úvaha a analýza v podstatě správná. Co si vyberete vy, je na vás. Co si doplníte do této úvahy sami, je také na vás. A v případě, že jsem paranoik, pak jsem strašně šťastný, protože bude mír, nebude válka, mí synové do ní nebudou muset možná jít a případně padnout za nechutné bankovní a naftové lobby, pak jsem šťastný, že muslimská invaze a provokované násilí se nekoná a vlastně jsem šťastný, že se nic takového nekoná a je vše v pohodě a Merkelová i s naší vládnoucí mafií je asi Bůh.

Pokud se ale nepletu, vzpomeňte si na tento článek, až vás nebo především vaše syny a dcery někdo nažene pod nějakou záminkou do války nebo vás bude na každém rohu ohrožovat vlna muslimského násilí a pouličních bojů a až vám zmizí ze dne na den váš současný klidný styl života  a majetek v nenávratnu a pokud přežijete muslimskou invazi, zažene vás jako ty ovce do ohrady fašistická bota nové vládnoucí 4. říše Evropské Unie, možná se Špidlou, Babišem a führer Merkel v čele.

Potom vzpomeňte, že jste to byli vy, kteří s tím mohli něco dělat, ještě dokud to šlo, místo facebookových nářků, který  stejně používá mafie jen proto, abyste se měli kde vybrečet, kde by vás mohli neustále zasypávat provokacemi a odvádět vaši pozornost od věcí podstatných, aby vám rozptýlili myšlenky a tím vám znemožnili rozhled chápat, pochopit, sjednotit se a něco s tím dělat.

Věřte jedné věci, skutečně bych byl raději paranoikem, který to má v hlavě pomotané, než hlásnou troubou skutečného nebezpečí ve dnech příštích pro nás všechny, včetně našich dětí.

Jindra Tichý st.|šéfredaktor|5.1.2017|free public|

NĚMECKÁ VLÁDA ZMĚNILA ÚSTAVU – ÚTOČNÁ VÁLKA ZE STRANY BRD OD 01.01.2017 NENÍ TRESTNÝM ČINEM

Převzato z Freedom media for Europe

 4,645 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 638 zobrazení celkem,  166 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 639 zobrazení celkem,  167 zobrazení dnes

Číst více »