Reklama

Přání všem policistům do Nového roku 2017

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

Občanský Týdeník chce jménem svým i Občanského Referenda A Dost!!! Republiku zpátky občanům poděkovat za službu konajícím policistům, zejména za zvýšené služby během Vánočních svátků a Nového roku při zajišťování bezpečnosti v době, kdy občané mají oprávněné obavy o bezpečí svých rodin v souvislosti s teroristickými útoky.

Přes mnohé kritiky z řad občanů, bohužel někdy oprávněné, je třeba dát jasně najevo, že převážná většina vaší služby je ve prospěch občanů a v zájmu jejich bezpečí a i přes četné nesympatie některých občanů je třeba si vaší práce vážit.  Na tom nemůže změnit nic ani fakt, že některé složky Policie ČR jsou připravovány na zneužívání moci vládnoucími politickými mafiemi například k cenzurním aktivitám.

Svobodné hnutí Občanské referendum se připravuje na účast ve volbách 2017 a v souvislosti s tím připravuje návrhy změn zákonů a Ústavy na celkovou opravu našeho státu, včetně úprav a podmínek pro práci Policie ČR, které by měly přinést mnohé změny pro občany i výkon služby policistů, zejména v přímém výkonu služby (první návrhy změn a úprav najdete zde) Článek  11 – Policie v návrhu změny Ústavy ČR a ve znění návrhu zákona Zákon č. 06 – O policii a bezpečí občanů.

Chceme, aby služba u Policie bylo důstojným a čestným, občansky uznávaným povoláním, s nárokem na definitivu a zabezpečením rodiny v případě, že dojde při výkonu služby a pro výkon služby k újmě na životě nebo zdraví policisty a chceme, aby vytvoření služebních podmínek pro policisty nebylo postaveno na kariérním postupu kolik hlav, „pašounů“ a přestupců chytí, ale na starodávné tradici, kdy nejlepším výsledkem policisty je službu končící hlášení “ Po dobu výkonu mé služby se v mém revíru nic nestalo“.

Chceme, aby autorita policisty byla nedotknutelná, respekt ke slovu policisty byl samozřejmý a aby měl policista možnost posoudit ve své vlastní pravomoci, jakým způsobem daný konkrétní případ bude řešit (od domluvy až po přísný trest) a nepodporujeme ideovou tézi policie na policii na každém kroku. Zato očekáváme kvalitativní zlepšení v přístupu k řádným občanům a nekompromisní pravomocný postup vůči pachatelům trestných činů, zejména těch závažných.

Budeme zásadně prosazovat důstojnou úlohu služby policisty jako čestnou s elitním uznávaným společenským postavením ve společnosti. Oproti tomu budeme prosazovat tvrdé a nekompromisní postihy, pokud policista zneuctí svým špatným nebo trestním jednáním Policii trestným činem zneužití pravomoci, jiným trestným činem nebo amorálním odsouzeníhodným chováním. Vysoké pravomoci, které hodláme navrhovat pro policisty jsou svou právní a morální podstatou pravomoci na ochranu řádných občanů, nikoliv proti občanům. Pachatelé trestných činů si potom naopak nesou za důrazné zákroky odpovědnost sami.

Přejeme Vám do Nového roku 2017 klidnou a bezpečnou službu a vůli k začátku cesty k vybudování důstojné autority celého policejního sboru jako celku i jednotlivců a u občanů stejně tak celku jako jednotlivců, jako začátek cesty považovat policisty za své elitní a důstojné ochrance. Ani jedna strana toho nedosáhne samostatně, to je možné jenom společně za předpokladu narovnání společenských i právních vztahů.

Zapojení se do přípravy návrhů a změn do zákonů je možné pro každého z řad občanů i policistů, útvarů, policejních odborů včetně velících struktur. Spolupráce vítána. kontakty zde

 

Jindra Tichý st. |šéfredaktor|koordinátor Občanského referenda|01.01.2017|free public|

 

 

 

 

 1,816 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,520 zobrazení celkem,  1,708 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,521 zobrazení celkem,  1,709 zobrazení dnes

Číst více »