Reklama

Novodobá otroctví 0 – Úvod

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

„Pokud člověk své problémy neřeší sám a čeká, až je vyřeší za něj někdo jiný, povětšinou je ten někdo jiný vyřeší jinak, než jsme očekávali a než by se nám líbilo „.

 

Vydáno samizdatem v roce 2003 – Novodobá otroctví

Úvod


 

 

Série Novodobá Otroctví je soubor textů složený z informací i faktů našeho každodenního života, který prožíváme a nespíš nám to i nadále hrozí. Mnozí nemusí souhlasit. Je to věc názoru, logické úvahy a předpokladů. Samozřejmě, každý člověk je jiný, stejně tak si žijeme každý jiné životy, prožíváme jiné osudy, ale máme také mnoho společného. Ve společných věcech se můžeme střetávat a prát, v jiných se shodnout či podporovat. Faktem zůstává, že staré přísloví doma je doma, platí stejně tak jako, že svobodu si musíme bránit. Záleží na tom, co je nám každému domovem a co pro koho znamená svoboda.

Soubor základních pojmů.

– Domovem mi je rodina, můj byt nebo dům, či mé rodiny nebo tam, kde mne domovsky přijali. Domovem je také rodná zem, kde žiji, kam patřím a mám na ni právo jako člen národa, z kterého pocházím.

– Svobodou rozumím svá nezadatelná práva člověka svobodně žít a živit sebe, svou rodinu, blízké. Svobodně se chovat, mluvit, podnikat, tvořit, odpočívat, bavit se, vychovávat děti, bránit sebe, svou rodinu i blízké, svůj majetek podle svého vědomí, svědomí, schopností a mít právo, aby nikdo, osoba, skupina či stát si nedovolil mi to brát, upírat nebo omezovat více, než mu dovolím.

– Vlast je rodná zem, Čechy, Morava, Slezsko i Slovensko, historicky tradiční a rodné území mé i mého národa, bez ohledu na to, který státoprávní celek si přisvojuje ji dočasně spravovat.

– Stát považuji za součást slova Vlast pouze tehdy, je-li jeho zájem shodný se zájmem mé rodné země, mé budoucnosti i mého národa.

– Rodinou rozumím svou ženu, své děti, své blízké a příbuzné, ale také svůj národ v jejich existenci, kdy cílem je jejich budoucnosti a bezpečí. Za “moje” nebo “své” nesporně považuji domov, práva, svobodu, vlast, rodinu.

– Přátelským vztahem je vzájemný vztah ke každému a ke všemu, kdo respektuje “moje”, má práva, svobody a existenci stejným způsobem a žádným způsobem neohrožuje a nepoškozuje “moje”, co považuji právem za “své”.

– Nepřátelským vztahem je stav, když mne nebo “moje” někdo či něco ohrožuje, útočí na mne, snaží se mně “moje” vzít otevřenou nebo skrytou formou s přímým ohrožením nebo ve svých důsledcích.

– Občanství a stát je dobrovolný svazek člověka a státu, kdy občané zřizují svůj stát k svému prospěchu, aby mu sloužil, nikoliv, kdy si stát zřizuje své občany narozením a existencí lidí občansky povinných a vytváří si své nevolníky. Takový stav považuji za nepřátelský bez ohledu na záminky státu.

– Právo většiny, byť by se zachováním práva menšiny je jen změkčené a příbuzné s právem silnějšího. Uplatňuje-li kdokoliv právo silnějšího proti právu člověka, chová se více či méně otevřeně nebo skrytě nepřátelsky a každý člověk má právo bránit si sebe a „své“.

– Práva státu nejsou automatická, jak si státy mylně myslí a vykládají právem silnějšího, ale práva státu jsou práva svobodně mu daná člověkem, kdykoliv svobodně odebratelná zpět, pokud je stát proti člověku zneužije a tím vytvoří nepřátelský vztah mezi člověkem a státem.

Jindra Tichý st. |2003|2017|práva vyhrazena|

 1,893 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY AUTORŮ

Tradice, opice?

Když je teda ten Mikuláš, zítra. Marně očekávám nějaké ty

 7,696 zobrazení celkem,  1,188 zobrazení dnes

Číst více »