Reklama

Novodobá otroctví 3 – Občanský stát aneb jak to má být.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

„Demokratické odvolání demokraticky zvolených zástupců lidu podle gravitačního zákona defenestračním pádem na dlažbu vyvolává adrenalin vyzkoušet to doslova v praxi.“ z deníčku hodně nasraného občana.”

Vydáno samizdatem v roce 2003 – Novodobá otroctví
Kapitola 3

Občanský stát aneb jak to má být.


 

– Občanským státem nelze rozumět nic jiného, než to, co řekl už kdysi T.G.Masaryk. Stát je občanská obec, kterou si občané zřizují proto, aby jim sloužila.
– Co si pod tím představit? Jednoduše právnickou osobu, organizaci, jejíž cílem, určením a povinnosti je starat se o věci obecní. Obecní věcí nelze rozumět nic jiného než občanův zájem.
– Za účelem společné obecní organizace se člověk stane občanem, dobrovolně zaplatí ze svého majetku poměrnou částku svého příjmu daněmi na náklady takové státní organizace, respektive na náklady občanského zájmu a charakteru.
– Tím rozumíme nezbytně nutnou správu na ty věci, které si občan přeje od státu zabezpečit. Je jím např. ochrana vlastní země a obyvatel, bezpečnost a zdraví občana, jeho vzdělání a zabezpečení. Tyto věci obecně vyslovené jsou však širokým pojmem a jejich výklad nesmí být zneužit tak, aby se otočil proti občanům, kdy každý nesmysl z hlavy koumáků je za obecní zájem vydáván.
– Jak to formulovat, když je to téma na mnoho obsáhlých knih? Zjednodušeně na příkladu, na straně jedné se vynakládají dlouhá léta náklady na armádní sbor státu, ochranu národa a země a na straně druhé, někdo tyto prostředky složených občanských příspěvků hodí vniveč, neboť zaprodá zemi do rukou cizí moci v duchu svévolné a protiobčanské politiky. Tak tudy cesta asi nevede, že?
– Stejně tak, jaký smysl má, když je občan nucen platit za účelem ochrany svého majetku ochranu jménem policie a nakonec se stane, že policie, která má chránit občana, asistuje naopak exekutorovi a chrání státem chráněného zloděje? S výmluvou na zákonem dosazený zmanipulovaný zákon?
– Vždyť to je totéž jako mafie, která přijde a chce výpalné za ochranu, kterou ve své podstatě neposkytuje. Správný a funkční občanský stát je přece smlouva mezi občanem a občanem zřízenou organizací, státem, kdy je naprosto zřetelně řečeno, co musí stát občanu poskytnout a kolik se zavazuje občan státu za to jako za službu platit.
– Stvrzenka této smlouvy mezi občanem a státem je občanství. Občanstvím rozumíme svobodný a dobrovolný vstup občana do takové občanské obce, tedy i svobodné právo k odchodu, jestliže stát původně sjednané podmínky neplní.
– Platba za dobrovolné členství, tedy občanství, způsobem daně, je jen způsob úhrady takové smlouvy. Správný občanský stát není oprávněn jakkoliv podmínky měnit a upravovat v neprospěch občana, ale spravovat v rozsahu podmínek sjednaných v době, kdy se občan rozhoduje, zda chce či nechce mít s takovým státem něco společného. Nikoliv nepřetržitými změnami vztah deformovat.
– Občanský stát je zástupce občana při ochraně a správě občanova zájmu. Nikoliv tedy stát nařizuje občanům, ale občané nařizují státu.
– Odpovědný je stát občanům, nikoliv občané státu a rozhodujícím v tomto vztahu je občan. Činnost státu jinak než bylo ujednáno nebo v rozporu s tímto ujednáním, či dokonce proti zájmům zastoupeného občana je neplnění smluveného závazku a odpovědný je stát, nikoliv občan.
– Proto už od základu jakéhokoliv zákona by správně mělo být psáno, že “stát je povinen” zabezpečit občanům, “stát poskytuje” občanům a nikoliv obráceně, občan je povinen. Tyto slovní hříčky jsou velmi důležité, protože jsou-li psány špatně, dříve nebo později je koumáci a političtí mafiáni zdeformují

 

pokračování … “ Kapitola 4 – Občanské nevolnictví aneb jak to je……..“

Jindra Tichý st. |2003|2017|práva vyhrazena|

 2,630 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,800 zobrazení celkem,  1,988 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,801 zobrazení celkem,  1,989 zobrazení dnes

Číst více »