Reklama

ČEST PANÍ ŘEDITELCE STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY, IVANCE KOHOUTOVÉ, PHDR.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

.

Prosím sdílejte na svých profilech a vzdejte čest paní ředitelce, za její statečné odhodlání…

Dnes 27.1. 2017 probíhalo další kolo soudu mezi muslimskou ne-studentkou, žalující školu pro šikanu zákazem nošení islámského symbolu, burky, kdy žalovala ředitelku školy o 60.000,- Kč a další nesmysly. Kolo bylo závěrečné, padl rozsudek a potvrdil skutečný stav věci. Pravdu má ředitelka a takový, jaký ředitelka tvrdila od začátky. Žaloba byla zamítnuta. Somálská muslimská dívka nikdy nebyla studentkou této školy, nikdy nedoložila potřebné doklady pro přijetí a tudíž  nemohla být ani diskriminována. Paní ředitelka Ivanka Kohoutová má od nás symbolického českého lva

Čest statečnému postoji paní ředitelce střední zdravotní školy, PHDr. Kouhoutové, které hájila práva své školy, svých studentů a nás všech bez ohledu na mafiánské nátlaky ombudsmanky Šabatové, prý údajně obhájkyně práv českých občanů, avšak hájících místo toho nezákonně zneužitím pravomoci své osobní odnárodňovací a multikulturní politické postoje a cizí migranty.

Ombudsmanka Šabatová prokazatelně vyvíjela celou dobu politický, mediální i osobní nátlak na ředitelku školy, čímž se zjevně sama dopustila jednání odůvodňující podezření ze spáchání trestného činu ..

.

Díl 2 Trestné činy úředních osob

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, nebo
f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
(4) Příprava je trestná.

.

Je s podivem co a jak establišment současné státní moci prolezlý úředníky zneužívající pravomoc v zájmu svých osobních a politických názorů, multi-kulturismu, odstraňování demokratického pořádku národního státu páchá. Během 2 dnů již publikujeme 2 případ, kdy je státní moc zneužívána ve prospěch multikulturní a vlastizrádné šikany českých občanů z zájmu islámu, multi-kultury a havlistických pohrobků Charty s praktikami konfidentů STB, kterými většina z nich za dob totality byla. Odkaz na druhý případ zde:

Od kdy je ilegální imigrant pro Českou obchodní inspekci spotřebitel? To se úředník pomátl nebo má ruku v nočníku?

Jindra Tichý st. |šéfredaktor|27.1.2017|free public|

 11,731 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,632 zobrazení celkem,  1,820 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 5,633 zobrazení celkem,  1,821 zobrazení dnes

Číst více »