Reklama

A jak to chcete udělat, páni populisté? Raději skočte do zdi.

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Jak se zdá, páni populisté ze všech možných intelektuálních gangů se nevzdávají. Již při letmém pohledu na jejich uveřejňované proklamace ve mně vzbuzují útrpný pocit plný skeptických otázek. Co jsou ty jejich proklamace a hesla? To je náhrada za nesplněné volební sliby nebo nový druh propagandy po vzoru socialistického autobusu? Asi tomu nerozumím, tak se zeptám:

Páni populisté, hlásáte zdravé veřejné finance. Co zahrnuje toto „vše“ obsažné heslo? Zajisté určitě máte na mysli odstranění korupce. Zajisté máte také na mysli odstranění všemožného a všemocného lobbingu ve všech oblastech, do kterých státní správa nalévá peníze, že? Zajisté máte také na mysli odstranění poslaneckého lobbingu při navrhování a schvalování zákonů v zájmu zájmových skupin, ať již je to lobby stavební, bankovní, právní nebo nabalovaní soukromého sektoru známých a příbuzných na státní správu, že? To asi zřejmě chcete nějak dosáhnout toho, že z poslanců nejen svých, ale i opozičních uděláte světce a navíc je obohatíte nějak rozumem a inteligencí, které se jim tak nějak občas docela nedostává, že?

Páni populisté, mluvíte moderní a efektivní stát. Sice nevím v jakém smyslu si mám tu efektivitu nebo onu modernost představit, ale to zajisté chcete vrátit státu jeho původní smysl a náplň, tedy tu onu zásadní podstatu, že stát si vytvářejí občané proto, aby jim sloužil, že? Sice opravdu nevím, jak chcete našemu současnému pseudo-demokratickému státu se silnými prvky narůstajícího moderního fašismu vrátit jeho původní smysl a účel, aniž byste se dotkli a zbavili moci nad-národní a vnitrostátní korporativní zájmové skupiny a aniž byste eliminovali jejich mocenské pozice. To zajisté chcete, aby cíle státu byly stanoveny tak, jde-li tedy o efektivitu, aby státu bylo dáno jasné poslání, se kterým občané tohoto státu ztotožněni jsou, že? Jenom mi není jasné, jak chcete tuto totální revoluci a absolutní převrat od současného stavu dosáhnout.

Páni populisté, mluvíte bezpečný občan v bezpečném státě. Chápu to tak dobře, že zajisté chcete a máte v úmyslu zabezpečit občana nejen před onou rozbujelou kriminalitou ve všech směrech, kruzích a skupinách (včetně té parlamentní a politicko-lobbyistické), ale že chcete zajisté občana ochránit též před neustále narůstající zločinností, páchanou samotným státem, státním aparátem a jeho nohsledy, počínaje legislativní zločinností a výkonnou  zločinností konče? To zajisté chcete odstranit i ty zločiny státu, které likvidují stovky a tisíce občanů kolem nás dnes a denně samotným výkonem a dopadem státní moci a dnes již možno otevřeně říci státní zvůle, že? Jenom fakticky nevím, jak to chcete udělat. Jak chcete ochránit občany před zlotřilostí a zneužívání moci policií samotnou, úřady, před špinavou prácí BIS a jiných sekcí represivních složek. Jak chcete ochránit občany před zvůlí soudců a výkonu soudní moci? To fakticky chystáte revoluci a máte v záloze nové čestné soudce a nový soudní i trestní řád, nové nezkažené poslance atd. atd.?

Páni populisté, mluvíte o odstranění bariér. Vážně nechápu jaké bariéry máte na mysli. Pokud máte na mysli neustále se prohlubující bariéry mezi občany a politiky, to jste zajisté dostali nápad typu vykoupat všechny politiky bez rozdílu v koši ve Vltavě, po vzoru Karla IV. ? Pokud máte na mysli odstranění bariér mezi občany a tímto deformovaným státem, to máte zajisté v úmyslu tento stát zrušit a postavit úplně nový a nezkažený? Protože tento stát ve své podobě je již dávno neopravitelný. To prostě není asi v lidských silách. Ani kdybyste v parlamentu měl 100% podporu, legislativní pomalou cestou by trvalo tento stát postavit znovu od základu asi desetiletí. A to by to musel nejdříve někdo celé vymyslet. Jenže kdopak by to asi vymyslel? Oni poslanci, vhodní akorát ke koupeli v koši ve Vltavě? Nebo snad nějaká nová zájmová skupina s ideou opravit z gruntu Český Kocourkov včetně Kocourkovských?

Páni populisté, mluvíte o podpoře vědy a vzdělanosti. Zajisté bohulibý skutek a cíl. Jenom kde na to chcete vzít? V nějaké té mezinárodní bance, nebo snad nějaké to rádoby Phare? Jak jinak, protože z vlastních zdrojů není přece ani na slušné průměrné výplaty učitelům, při čemž při křivce zdražování posledních dnů nebude mít většina obyvatel této země dostatek ani na jídlo, teplo a bydlení, natož na to, abyste je zatížili nějakou tou další daní na vědu a vzdělání, ne?

Páni populisté, máte hezká hesla, jenom obyčejný smrtelník, který si právě odskočil do krámu pro chleba, máslo a mléko tomu asi nebude rozumět a jeho rozum asi jen ztěží bude chtít chápat Vaše vzletně obecná hesla. Zvláště, bude-li v ruce držet složenku například na doplatek nikoliv posledního zdražení elektrické energie či plynu a po očku se podívá ještě na Televizní noviny, ve kterých budou právě promítat nějakou tu kauzu o nějakém tom zašantročeném milionu sem, miliardě tam, o nějaké té politické mafii či nějakém tom nesmyslném stavu, kdy policie nestíhá, posílíme ji soukromníky, bachaři nestíhají, uděláme soukromé věznice, soudy nestíhají, mají průtahy a tak v soudním řádu tedy občanům odebereme další práva svobodných lidí, trošku více si občany podmaníme v rámci záminky o odstranění průtahů a moderně a efektivně z občanů definitivně naděláme novodobé nevolníky?

Páni populisté, vznesu ještě jednu obecnou otázku? Vy tomu, co říkáte opravdu věříte, nebo Vám to zase jenom někdo blbě, ale hodně „blbě“ poradil? Chcete vyrazit s autíčkem mezi lidi a hledat porozumění a odstranění bariér? Jenže vy už, soudě podle sloganů, neumíte ty lidi ani oslovit. Ztratili jste jejich jazyk, ztratili jste obsah, který by ty lidi oslovil. Samozřejmě kromě omezeného množství intelektuálů, kteří Vám naopak rozumí velmi dobře, protože Vám to nejspíše do úst vložili.

Handrkujete se, rozdáváte čokolády a koblihy. Dali jste také čokoládu onomu miminu, které před kdysi časem skončilo podle televizních záběrů někde na Ostravsku s matkou a otcem pod stanem, protože tento stát připustil jejich vystěhování na dlažbu pod most a ještě poté matce ono dítě odebral, ačkoliv bylo v mezích možností zaopatřené? Chápete vůbec, co je to ztratit dítě, perspektivu, ztratit chuť a vůli vůbec žít? To vše se tu totiž stále častěji děje. Nebo dali jste letošní zimu bezdomovcům aspoň polní stan?

Vyslovili jste snad aspoň nějaký ten slogan do medií jako že: ,,je nepřípustné, aby moc státu a současné státní legislativy dělala z českých občanů nomády“, ale který víte jak zařídit? Vykřikovat nechceme imigranty je hezké, ale ono je to třeba především zařídit. A populisté, víte jak? Řeknete nám to? Jak to chcete udělat?

Sbohem páni populisté, točím se k vám zády, nevidím vás, neslyším vás. Vás jen lituji, protože ten úraz, který se Vám zřejmě stal a způsobil, že Vám již není možno cokoliv věřit, musel být veliký.

Jindra Tichý st. |šéfredaktor|31.1.2017| z archívů| free public|

 2,444 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 1,019 zobrazení celkem,  547 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 1,020 zobrazení celkem,  548 zobrazení dnes

Číst více »