Reklama

Svobodné právo na sebeurčení mé Vlasti….

AUTOR PŘÍSPĚVKU

.

Svobodné právo na sebeurčení mé Vlasti….

Co to vlastně pro mne znamená, Má vlast. Mou Vlastí jsou a doufám i budou Čechy, Morava a Slezsko a dokonce i Slovensko. Mnozí si pletou z nedostatku zamyšlení nad věcí nebo neznalosti Vlast se Státem. Pletou si tedy zemi, kde se narodili a kde žijí s organizací. Pletou si něco, co tu je od dávné doby, kdy jsme tuto zemi osídlili s právně-politickým uspořádáním. Pletou si to se současným, minulým, třeba i budoucím státem, který rodnou zemi pouze dočasně spravuje. A špatně spravuje.

Po bitvě na Bílé hoře bylo jakési české právo na sebeurčení omezeno tím, že Habsburská dynastie si Českou korunu přivlastnila, titul českého krále se stal poněkud vedlejší formalitou a Sněm české šlechty a právo zvolit královský rod poněkud vysublimoval.

T.G.Masaryk vytvořil Československo jako republiku, v zásadě navazujíc na tradice a tradiční vztahy Koruny české a zajistil mezinárodní uznání nově vzniklého státu, Československa. V důsledku právních kontinuit různých dalších podob států, které následovali, dědíme cestou OSN, mezinárodní uznání naší země jako suverénního státu. S tím souvisí právo na samosprávu, na sebeurčení, na vlastní zákony, na uznání „vlastnického práva“ k vlastnictví naší země.

Podle současných mezinárodních právních norem by zásah do našeho území, okupace, útok na naše výsostné území, obsazení bylo válečným činem nebo agresí.

Pokud se ale sami vlastní hloupostí a krátkozrakostí vzdáme svého „práva“ na mezinárodně uznané právo na naši zem, všechny vztahy a ochrana, vyplývající z tradice a práv na své rodné území, zaniknou.

Toto by se mohlo velmi lehce stát, kdyby naše kolaborační parlamenty a vlády dotáhly situaci ad absurdum, tak daleko, že by pomalu jistě zlikvidovaly jakoukoliv formou pilíře naší státnosti a prodaly nás cizí moci. V tomto případě EU.

Jedním z pilířů vlastní státnosti jsme my sami.
Pokud nebudeme mít rádi, ve vážnosti a v úctě vlastní zemi a bude nám lhostejné kdo a co nám s ní pod pláštěm pseudo-demokratické kolaborace s cizí mocí páchá, nebudeme mít brzy, co odkázat našim dětem, vnukům, potomkům.

Pokud se vzdáme práva na sebeurčení, ve prospěch Bruselu nebo komukoliv jinému, bude mezinárodně uznávaným právním nástupcem a vlastníkem naší země EU nebo ten někdo jiný. Ztratíme svou zemi a naše děti s námi. Navždy.

Koho nám sem pak nastěhují, imigranty, uprchlíky z Arábie, Afriky, Francie? Historie potom napíše, to je tam, kde žili kdysi Češi, Moravané, Slované a kam Brusel uklidil afro-arabsko-kočovné uprchlíky z celého světa?

Bohužel dnes je mnoho takových, co je při vlastní vyžilosti tyto věci vůbec nezajímají.

Jindra st. |šéfredaktor|2.12.2014|free public|z archivu Má vlast|

 2,912 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat