Reklama

Nezadatelná práva a svoboda jedince…

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Nezadatelná práva a svoboda jedince…

Co si představuji pod pojmem svoboda jedince a nezadatelná práva? Co to vlastně je? Kdysi se používal výraz, že jsme si před bohem všichni rovni nebo, že z boží vůle se rodíme všichni rovní, se stejnými právy. Dnes bych řekl, že se všichni rodíme se všemi právy, což lze specifikovat, jako práva absolutní i v návaznosti na garantovaná lidská práva v Helsinkách a OSN. Vstupem do života následně dochází k omezování oněch abstraktně řečeno „absolutních“ práv různými řády, pravidly, zákony, státy, společnostmi, obcemi, diktáty atd.

Jak z toho vybrat a definovat něco jako „neupíratelné nebo neupřitelné“ právo člověka?
Asi se shodneme, že absolutní prioritu má právo na život. Platilo to vždy a vždy to platit bude. S tím logicky souvisí a k tomu náleží právo dýchat vzduch, pít vodu, a svobodně si shánět obživu na zemi kolem nás.
Kdokoliv by chtěl člověku upřít tato práva, je nepřítel, ohrožující váš život a s tím souvisí další absolutní právo bránit a chránit si svůj život. Protože nežijeme sami, tak z toho automaticky vyplývá právo chránit svou rodinu, blízké a zdroje své obživy, bez které byste nemohli existovat.

Z toho logicky jednoduchým souhrnem vyplývá, že se narodíme jako svobodní lidé, s právem svobodně žít a vydobývat si obživu na svém rodném území a nikdo nemá práva toho zneužívat, využívat či nás násilím nutit k něčemu jinému, zejména ne pak k tomu, abychom se stali přímým nebo nepřímým nevolníkem nebo dokonce otrokem na základě závislostí, různě více či méně sofistikovaně vytvořených.

Práva jsou výhradně naše a omezení našich práv může legitimně nastat jen tehdy, když k tomu dáme dobrovolný souhlas, když to dovolíme, zavážeme se k tomu na základě vzájemných vazeb společnou dohodou. Z té dohody musí být logicky cesta zpět vypovězením takové dohody či závazku. Pokud tak není a člověk si nechává dále a více utahovat smyčku kolem svých práv a života, je logické, že se stane dříve či později oním otrokem či nevolníkem.

Příkladem tedy je, dobrovolně se stanu občanem nějakého státu, dobrovolně se zavážu omezit svá práva a podřídit se společným pravidlům (zejména zákony, daně) výměnou za to, co mi stát má poskytovat (bezpečnost státu, osobní bezpečnost, vzdělání, zdraví, kultura, veřejně prospěšné služby).

Pokud to tak není, je někde zásadní fatální chyba.

Jindra Tichý str.

20.12.2016

 3,139 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY AUTORŮ

Tradice, opice?

Když je teda ten Mikuláš, zítra. Marně očekávám nějaké ty

 7,673 zobrazení celkem,  1,165 zobrazení dnes

Číst více »