Reklama

Konspirační teorie, paranoia nebo tvrdá realita?

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Konspirační teorie, paranoia nebo tvrdá realita?

  • Publikace z archívu Občanského Týdeníku …
  • 30.05.2007 (Jindra Tichý st.)

 

Když mnohokrát veřejně zazněla kritika a nejen na tomto webu o pseudo-sametové revoluci a dlouhodobě plánovaných intrikách složek STB, KGB a komunistických nomenklaturních prominentů, kteří ji provedli, hodně čtenářů tomu nevěřilo a nazývali to konspirační paranoiou.

Ano, jen velmi těžko se smiřují s tvrdou realitou komunistických intrik ti, kteří se nechali klamat a podvádět celá léta tehdejší i dnešní mocenskou garniturou politické mafie, ti kteří uvěřili a spolkli návnadu jako ryba háček a uvěřili tomu, co jim porevoluční post-komunistická mafie připravila. Je to frází řečeno „poněkud smutný příběh“ a jen těžko se s ním nelhostejný člověk vyrovnává.

O tom, že ještě před revolucí a těsně po ní složky STB a rozvědek dostaly rozkaz z KGB a Moskvy infiltrovat vznikající politické strany, stejně jako obsadit celou strukturu státního aparátu, zejména finance a ekonomiku, již víme z dříve odhaleného rozkazu zaslaného Moskvou na klíčová místa do tehdy ještě Československa.

O tom, že na to nemusely vrcholné špičky v pozadí dostat rozkaz z Moskvy a že to bylo i v jejich samostatném osobním zájmu, rovněž pochybovat nemusíme. Co však bylo pro tyto skupiny (říkejme jim post-komunistické mafie) klíčové? Samozřejmě udržet se na takových místech a pozicích, aby celá jejich porevoluční existence byla bezpečně zajištěna.

Jak to vychází logicky? Samozřejmě, že k jejich krytí byly obětovány určité postradatelné skupiny jejich bývalých agentů a kádrů, aby se veřejnost ukojila jejich odstraněním. Avšak jenom proto, aby se za nastrčenou návnadu schovala a udržela ryba větší. Co by k takovému zajištění porevoluční existence a moci bylo zapotřebí?

1)      Samozřejmě obsazení především politických funkcí v různých stranách, aby se celková politika ubírala jim potřebným směrem, zůstala pod kontrolou a jejím prostřednictvím ovládnout parlament, tedy legislativu, zákony této země a tím i vlády. To se také stalo a děje až dodnes.

2)      Ovládnout důležité posty financí tohoto státu, tedy Českou národní banku (viz nedávno odhalený pan guvernér ČNB Tošovský), který plnil téměř desetiletí úlohu rezidenta svým post-komunistickým kamarádům, ředitelé a představenstva bank, vrcholní představitelé velkých nebo jinak důležitých firem, podniků atd.

3)      Ovládnout tiskový mediální trh, což se podařilo přes takzvané zahraniční investory, kteří skoupili snad veškerý významný tisk (samozřejmě už ani ne cenzurovaný, jako spíše účelově plněný informacemi, užitečnými právě k post-komunistickým manipulacím) za peníze, které tajné služby vyvedly včas do zahraničí ze státní pokladny a pokladny tehdejší KSČ.

4)      Ovládnout televizní a radiový trh, což se podařilo také pučem v České televizi, dosazováním ředitelů a post-komunistické Rady ČT, ovládnutím Novy a Primy, což se podařilo za pomoci politiků ČSSD a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a odstraněním Železného skoupením skupinou PPF a nenápadným skoupením Primy. Na celkovém dění ovládnutí Novy a Primy hraje roli i následné personální obsazování těchto televizí od vedoucích míst až po zpravodajská, kde se najednou znovu objevují tváře, které působily v těsném porevolučním období a pomáhali vytvářet zpravodajskou atmosféru klamných bludů. Že by agenti v mediích?

5)      Opětovně ovládnout Policii ČR, což spočívalo léta v taktice udržení co největšího počtu původních komunistických kádrů a lidí ochotných za existenční funkci poslouchat kohokoliv. Nové policisty i nadále vzdělávali komunističtí kádři, uklizení do nenápadných pozic učitelů a na mnoha funkcích nadále působili a působí lidé ochotní vyhovět jakékoliv odnoži kamarádů post-komunistické mafie. Schopnost těchto lidí přikrýt případně odrovnat v podstatě kohokoliv zůstala do dnes téměř nedotčená. Nemůžeme jim dnes již říkal rozvědčíci nebo agenti, protože neslouží oficiální složce státní moci, ale de facto mafii. Můžeme jen říkat, že mafie má tady, tam nebo jinde své koně.

6)      Udržení moci v justici, což mnoho práce nedalo, neboť komunističtí soudci z prospěchu či přesvědčení sedí a soudí stále a stále, stejně jako státní zástupci a to od postů okresních až po posty nejvyšší a stále jsou schopni jako kamarádi post-komunistické mafie schopni podpořit zametání stop nebo naopak k likvidaci nežádoucích osob.

7)      Ovládnout trvale tajné služby a složky patřící do této kategorie, ať je to NBÚ, NKÚ, BIS či jiné složky. Podle všem známých skutečností se toto post-komunistické mafii daří velmi dobře již dlouhá léta (viz. řady pracovníků z řad bývalé STB). Zde je nutné uvést, že ale nelze provádět štvanici na tyto pracovníky jen pro pouhou bývalou příslušnost, protože je velmi pravděpodobné, že někteří skutečně fungují řádně a je velmi pravděpodobné a logické, že ti, o kterých jsme se dozvěděli jsou jen připravené oběti, které post-komunistická mafie cíleně obětovala jen jako krycí manévr a ti lidé to ani netuší.

8)      V neposlední řadě je nutné zmínit, že kromě osobních zájmů post-komunistické mafie v boji o moc je podstatný též zřejmý dlouhodobý úkol ovládat politiku a moc ve státě proto, aby mohla posloužit setrvale jejich zájmům.

9)      Za hlavní zájem pak lze považovat udržení silného vlivu nad Evropou mocenskou, vojenskou i surovinovou politikou, tichou kontrolou nad zeměmi bývalého socialistického bloku a jejich prostřednictvím spolu s Evropskou Unii a postupně ji  socializovat a přetvářet v jednotnou super-mocnost pod vlivem Německa a Francie. K tomu všemu nám vyjde jednoduchá rovnice, že všechny tyto zájmy vykazují znaky toho, že zejména ČSSD vznikala již v revolučním období pod silnou kontrolou pracovníků STB a agentů post-komunistické mafie, KSČM působí jako zastírací manévr pro odvedení pozornosti od skrytých post-komunistických zájmů, KDU-ČSL si nese sebou Černého Petra agenturní spolupráce s STB tradičně, přívrženci Václava Havla a lidé z prvního porevolučního období obohaceni četnými bývalými chartisty notně prolezlými spoluprací s STB se zmocnili strany Zelených a v ODS též také existují četní poradci či psavci projevů, jejichž chování a lobbying je více než podivný. Stranu republikánů zavčasu diskreditovali nasazení novodobí agenti tajné služby jenom proto, aby tento politický směr, ve světě jinak běžný, se u nás nemohl rozvíjet a zabrat nějaké početní místo v politickém prostředí a parlamentu. Stejně tak národně orientované strany jsou vždy svými pohlaváry vedeny tak, aby se více diskreditovaly, než měly šanci uspět. Politické karty jsou rozdávány podle vzorečku z pozadí řízenou mediální taktikou. Post-komunistická vazba se jeví i ve vlivných průzkumových agenturách. Dnes se „náhodou„ najdou pytle plné tajných kompromitujících informací o agentech STB nebo vojenské kontrarozvědky. Ano, lze to jen kvitovat, ale ve skutečnosti to nenasvědčuje nic jasnějšího, než jen to, že v naší zemi neustále probíhá mocenský boj o moc mezi různými skupinami v pozadí a zákonitě to nemusí znamenat, že jedna skupina jsou typičtí klaďasové a ti druzí naopak zloduši. Je totiž naprosto nelogické, aby v infiltrované vojenské kontrarozvědce infiltrátoři vzali sebe-usvědčující materiály a zavřeli je pouze do nějaké místnosti a čekali roky na to, až je někdo náhodou najde. Okamžitě by je zničili

Logicky zní spíše to, že jedna skrytá část či skupina post-komunistické mafie poschovávala spoustu kompromitujících materiálů pro budoucnost, až se budou hodit pro likvidaci svých soudruhů, pokud by příliš zlobili, nebo jako další kolo zastíracího manévrů obětováním předhozených obětí, aby jádro zůstalo v pozadí nadále netknuté. Také je možné, že se vyvinula uvnitř post-komunistické mafie úplně nová odnož, vytvořila si jiné zájmy, které se rozcházejí s původními strategickými plány a cíly a je to válka mafií, protože jak je známo, komunistické mafie nemilosrdně nelikvidovaly celá léta jen vnější protivníky, ale úspěšně se likvidovaly i mezi sebou. Kdo by chtěl tvrdit, že cílem post-komunistické mafie je návrat ke starým socialistickým časům, je na hlubokém omylu.

Hlavní a ne-odiskutovatelnou prioritou této mafie je již dávno udržet se za každou cenu u moci, na politických, ekonomických a mocenských pozicích bez ohledu na levicovost či pravicovost. V žádném případě to nejsou hlupáci, v žádném případě to nejsou nostalgičtí vyznavači Marxe či Lenina, jsou to vyznavači moci a zisků. Je proto docela dobře možné, že jedna klika post-komunistické mafie chce jít za zachování moci jakýmkoliv způsobem dopředu a přizpůsobovat se vývoji a druhá skupina post-komunistické mafie sebou nese výraznou část kombinace moci a socialistické ideologie směrem zpět, kterou se snaží vrátit na scénu této země a je proto docela dobře možné, že tyto dvě skupiny si čím dál tím více vjíždí do vlasů. Odpovídalo by to stavu, kdy každá z těchto skupin kontroluje určité skupiny lidí v politice a státní správě a perou se především mezi sebou. Války policajtů, účelové úniky informací z Policie, BIS, justice, čistky v resortech, náhodně zjištěné seznamy agentů či pracovníků STB ve vhodný čas, či nyní nalezené materiály vojenské kontrarozvědky by tomu naprosto věrně nasvědčovaly.

Co si z to však vybrat? Reálný fakt je, že na české listopadové revoluci se zákonitě musela podílet tajná služba ruku v ruce s tajnými službami německou a francouzskou, které podporovaly chartisty a skupinky kolem Václava Havla. Americká tajná služba byla v tehdejší době více méně v roli pozorovatele a není zatím znám její aktivní podíl, na rozdíl od francouzského a německého. Konec konců německé a francouzské euro-zájmy, (tehdy i ruské) se v naší zemi jednoznačně prosadily a prosazují dodnes, právě na úkor těch našich vlastních. Navíc není vůbec jisté, zda na nenadálém odhalení infiltrace kontrarozvědky nemá příčinu současný boj o americkou základnu.

 1,293 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat

BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 1,205 zobrazení celkem,  733 zobrazení dnes

Číst více »
BLOGY OBČANSKÝ PARLAMENT

Kaplička….

Věřím, že se mnou budou mnozí z vás souhlasit, že

 1,206 zobrazení celkem,  734 zobrazení dnes

Číst více »